Trybonian

Prawnik rzymski

Trybonian (łac. Tribonianus) – prawnik rzymski, minister dworu i sprawiedliwości (magister officiorum et quaestor sacrii palatii)[1] na dworze bizantyjskiego cesarza Justyniana Wielkiego. Specjalna komisja pod jego kierownictwem w ciągu siedmiu lat dokonała kodyfikacji prawa rzymskiego, tworząc trzy z czterech części wielkiej kodyfikacji, określonej później wspólnym mianem Corpus Iuris Civilis.

Trybonian

Zdymisjonowany[2] przez Justyniana po wybuchu powstania Nika w 532 roku.

Przypisy

edytuj
  1. Wiesław Litewski, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1990 (i późniejsze wydania) s.97. Godności państwowe sprawowane przez Tryboniana są interpretowane różnie (Kazimierz Kolańczyk Prawo rzymskie Warszawa 1997 s.81)
  2. Praca zbiorowa: Oxford - Wielka Historia Świata. Średniowiecze. Wędrówka ludów - Merowingowie. T. 15. Poznań: Polskie Media Amer.Com, 2006, s. 127. ISBN 83-7425-025-9.

Bibliografia

edytuj