Trybunał Konstytucyjny (Hiszpania)

Trybunał Konstytucyjny Hiszpanii (hiszp. Tribunal Constitucional, TCE) – sąd konstytucyjny w Hiszpanii.

Trybunał Konstytucyjny
Tribunal Constitucional
Ilustracja
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego w Madrycie
Obszar właściwości

Królestwo Hiszpanii

Podstawa prawna

Konstytucja Hiszpanii

Organizacja wewnętrzna
Skład

12 sędziów

Przewodniczy

Prezes Trybunału Konstytucyjnego

Funkcjonowanie
Siedziba

Madryt

Strona internetowa
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Konstytucja Trybunału Konstytucyjnego edytuj

Trybunał Konstytucyjny został powołany do kontroli konstytucyjności prawa uchwalanego przez parlamenty ogólnopaństwowy i regionalne. Trybunał kontroluje również wszystkie traktaty międzynarodowe podpisywane przez rząd hiszpański. Od 1985 roku trybunał kontroluje poprawność przebiegu wyborów (parlamentarnych i samorządowych). Trybunał ma wystarczającą moc i autorytet, aby być stroną rozjemczą w razie zaistnienia sporów prawnych pomiędzy sądem centralnym (w Madrycie) a sądami autonomicznymi (które posiadają wszystkie wspólnoty autonomiczne) lub pomiędzy sporami, których uczestnikami są dwa lub więcej sądów regionalnych. W związku z licznymi regionami autonomicznymi oraz ich konstytucyjnymi prawami Trybunał odgrywa ważną rolę na hiszpańskiej scenie politycznej.

Skład sędziowski edytuj

W Trybunale Konstytucyjnym zasiada 12 sędziów, którzy są zaprzysiężeni na dziewięcioletnią kadencję. 4 członków Trybunału wybiera Kongres Deputowanych, 4 członków jest wybieranych przez senat, 2 członków wybieranych jest przez rząd a 2 ostatnich członków jest wybieranych przez Radę Sądowniczą. Wszyscy wybrani sędziowie są oficjalnie zaprzysiężeni przez Króla Hiszpanii. Aby zostać sędzią trybunału, trzeba mieć 15 lat doświadczenia w zawodzie (sędzia, prokurator, profesor uniwersytecki, funkcjonariusz publiczny, adwokat).

Prezes Trybunału Konstytucyjnego jest powoływany spośród sędziów Trybunału przez Króla na wniosek plenum Trybunału na 3-letnią kadencję.

Linki zewnętrzne edytuj