Trzeci rząd Helmuta Schmidta

Trzeci rząd Helmuta Schmidta – koalicyjny gabinet SPD i FDP działający od 6 listopada 1980 do 1 października 1982, powołany do życia na skutek wyborów wygranych przez centrolewicową koalicję. Po opuszczeniu koalicji przez FDP był jedynym w historii jednopartyjnym rządem SPD.

Funkcja Imię i nazwisko Partia
Bundeskanzler – Kanclerz Federalny Helmut Schmidt SPD
Stellvertreter des Bundeskanzlers – Wicekanclerz Federalny Hans-Dietrich Genscher (do 17 września 1982)

Egon Franke (od 17 września 1982)

FDP

SPD

Minister spraw zagranicznych Hans-Dietrich Genscher (do 17 września 1982)

Helmut Schmidt (od 17 września 1982)

FDP

SPD

Minister spraw wewnętrznych Gerhart Baum (do17 września 1982)

Jürgen Schmude (od 17 września 1982)

FDP

SPD

Minister sprawiedliwości Hans-Jochen Vogel (do 17 września 1982)

Jürgen Schmude (od 17 września 1982)

SPD
Minister finansów Hans Matthöfer (do 28 kwietnia 1982)

Manfred Lahnstein (od 28 kwietnia 1982)

SPD
Minister gospodarki i technologii Otto Graf Lambsdorff (do 17 września 1982)

Manfred Lahnstein (od 17 września 1982)

FDP

SPD

Minister rolnictwa, polityki żywnościowej i ochrony konsumentów Josef Ertl (do 17 września 1982)

Björn Engholm (od 17 września 1982)

FDP

SPD

Minister do spraw wewnątrzniemieckich Egon Franke SPD
Minister pracy i polityki społecznej Herbert Ehrenberg (do 28 kwietnia 1982)

Heinz Westphal (od 28 kwietnia 1982)

SPD
Minister obrony Hans Apel SPD
Minister ds. rodziny, starszych obywateli, kobiet i młodzieży Antje Huber (do 28 kwietnia 1982)

Anke Fuchs (od 28 kwietnia 1982)

SPD
Minister transportu i budownictwa Volker Hauff SPD
Minister poczty i telekomunikacji Kurt Gscheidle (do 28 kwietnia 1982)

Hans Matthöfer (od 28 kwietnia 1982)

SPD
Minister ds. zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i rozwoju miast Dieter Haack SPD
Minister ds. badań naukowych Andreas von Bülow SPD
Minister edukacji i nauki Jürgen Schmude (do 28 stycznia 1981)

Björn Engholm (od 28 stycznia 1981)

SPD
Minister ds. współpracy gospodarczej i rozwoju Rainer Offergeld SPD