Trzeci rząd Konrada Adenauera

Trzeci rząd Konrada Adenauera -29 października 1957 do 14 listopada 1961

Funkcja Imię i nazwisko Partia
Bundeskanzler – Kanclerz Federalny Konrad Adenauer CDU
Stellvertreter des Bundeskanzlers – Wicekanclerz Federalny Ludwig Erhard CDU
Minister spraw zagranicznych Heinrich von Brentano di Tremezzo (do 30 października 1961) CDU
Minister spraw wewnętrznych Gerhard Schröder (polityk CDU) CDU
Minister sprawiedliwości Fritz Schäffer CSU
Minister finansów Franz Etzel CDU
Minister gospodarki i technologii Ludwig Erhard CDU
Minister rolnictwa, polityki żywnościowej i ochrony konsumentów Heinrich Lübke (do 15 września 1959)

Werner Schwarz (polityk CDU) (od 30 września 1959)

CDU
Minister do spraw wewnątrzniemieckich Ernst Lemmer CDU
Minister pracy i polityki społecznej Theodor Blank CDU
Minister obrony Franz Josef Strauß CSU
Minister transportu i budownictwa Hans-Christoph Seebohm CDU
Minister poczty i telekomunikacji Richard Stücklen CSU
Minister ds. wypędzonych, uciekinierów i poszkodowanych przez wojnę Theodor Oberländer (do 4 maja 1960)

Hans-Joachim von Merkatz (od 27 października 1960)

CDU
Minister spraw federalnych i stanowych Hans-Joachim von Merkatz CDU
Minister ds. zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i rozwoju miast Paul Lücke CDU
Minister ds. badań naukowych Siegfried Balke CSU
Minister do spraw młodzieży i rodzin Franz-Josef Wuermeling CDU
Minister skarbu Hermann Lindrath (do 27 lutego 1960)

Hans Wilhelmi (od 12 kwietnia 1960)

CDU

Zobacz też edytuj