Trzeci rząd Margaret Thatcher

Trzeci rząd Partii Konserwatywnej pod przewodnictwem Margaret Thatcher powstał po wyborach powszechnych w czerwcu 1987 r. i przetrwał do rezygnacji Thatcher w listopadzie 1990 r.

Margaret Thatcher, premier, pierwszy lord skarbu, minister służby cywilnej
John Major, naczelny sekretarz skarbu, minister spraw zagranicznych, kanclerz skarbu
Douglas Hurd, minister spraw wewnętrznych, minister spraw zagranicznych
Chris Patten, minister stanu w Foreign Office, minister rozwoju zamorskiego, minister środowiska
John Gummer, minister stanu w ministerstwie rolnictwa, rybołówstwa i żywności, minister stanu ds. samorządu lokalnego, minister rolnictwa, rybołówstwa i żywności
Michael Howard, minister stanu ds. samorządu lokalnego, minister stanu w ministerstwie środowiska, minister stanu ds. budownictwa, minister zatrudnienia
Michael Portillo, podsekretarz stanu w ministerstwie zabezpieczenia socjalnego, minister stanu w ministerstwie transportu, minister stanu ds. samorządu lokalnego

Członków ścisłego gabinetu wyróżniono tłustym drukiem.

Skład rządu edytuj

Urząd Imię i nazwisko Kadencja
Premier
Pierwszy lord skarbu
Minister służby cywilnej
Margaret Thatcher 1987–1990
Lord kanclerz Michael Havers, baron Havers
James Mackay, baron Mackay of Clashfern
1987
1987–1990
Lord przewodniczący Rady William Whitelaw, 1. wicehrabia Whitelaw
John Wakeham
Geoffrey Howe
John MacGregor
1987–1988
1988–1989
1989–1990
1990
Minister stanu w Urzędzie Tajnej Rady Richard Luce
David Mellor
1987–1990
1990
Lord tajnej pieczęci John Wakeham
John Ganzoni, 2. baron Belstead
1987–1988
1988–1990
Kanclerz skarbu Nigel Lawson
John Major
1987–1989
1989–1990
Naczelny sekretarz skarbu John Major
Norman Lamont
1987–1989
1989–1990
Parlamentarny sekretarz skarbu David Waddington 1987–1989
Timothy Renton 1989–1990
Finansowy sekretarz skarbu Norman Lamont 1987–1989
Peter Lilley 1989–1990
Francis Maude 1990–1992
Lord skarbu Tim Sainsbury 1987
Michael Neubert 1987–1988
Peter Lloyd 1987–1988
Mark Lennox-Boyd 1987–1988
Tony Durant 1987–1988
David Lightbown 1987–1990
Alan Howarth 1988–1989
David Maclean 1988–1989
Kenneth Carlisle 1988–1990
Stephen Dorrell 1988–1990
David Heathcoat-Amory 1989
John Mark Taylor 1989–1990
Tom Sackville 1989–1990
Michael Fallon 1990
Sydney Chapman 1990
Greg Knight 1990
Irvine Patnick 1990
Minister spraw zagranicznych Geoffrey Howe 1987–1989
John Major 1989
Douglas Hurd 1989–1990
Minister stanu w Foreign Office Lynda Chalker, baronowa Chalker of Wallasey 1987–1990
Chris Patten 1987–1989
David Mellor 1987–1988
Simon Arthur, 4. baron Glenarthur 1987–1989
William Waldegrave 1988–1990
Francis Maude 1989–1990
Ivon Moore-Brabazon, 3. baron Brabazon of Tara 1989–1990
Malcolm Sinclair, 20. hrabia Caithness 1990
Tristan Garel-Jones 1990
Douglas Hogg 1990
Podsekretarz stanu w Foreign Office Timothy Eggar 1987–1989
Tim Sainsbury 1989–1990
Mark Lennox-Boyd 1990
Minister rozwoju zamorskiego Chris Patten 1987–1989
Lynda Chalker, baronowa Chalker of Wallasey 1989–1990
Minister spraw wewnętrznych Douglas Hurd 1987–1989
David Waddington 1989–1990
Minister stanu w Home Office Malcolm Sinclair, 20. hrabia Caithness 1987–1988
John Patten 1987–1990
Robert Shirley, 13. hrabia Ferrers 1988–1990
David Mellor 1989–1990
Angela Rumbold 1990
Podsekretarz stanu w Home Office Douglas Hogg 1987–1989
Peter Lloyd 1989–1990
Minister rolnictwa, rybołówstwa i żywności John MacGregor 1987–1989
John Gummer 1989–1990
Minister stanu w ministerstwie rolnictwa, rybołówstwa i żywności John Gummer 1987–1988
Jean Barker, baronowa Trumpington 1989–1990
Posekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa, rybołówstwa i żywności Jean Barker, baronowa Trumpington 1987–1989
Richard Ryder 1988–1989
David Curry 1989–1990
David Maclean 1989–1990
Minister sztuki Richard Luce 1987–1990
David Mellor 1990
Minister obrony George Younger 1987–1989
Tom King 1989–1990
Minister stanu ds. sił zbrojnych Ian Stewart 1987–1988
Archie Hamilton 1988–1990
Minister stanu ds. zaopatrzenia armii David Trefgarne, 2. baron Trefgarne 1987–1989
Alan Clark 1989–1990
Podsekretarz stanu ds. sił zbrojnych Roger Freeman 1987–1988
Michael Neubert 1988–1990
Podsekretarz stanu ds. zaopatrzenia armii Tim Sainsbury 1987–1989
Arthur Gore, 9. hrabia Arran 1989–1990
Kenneth Carlisle 1990
Minister edukacji i nauki Kenneth Baker 1987–1989
John MacGregor 1989–1990
Kenneth Clarke 1990
Minister stanu w ministerstwie edukacji i nauki Angela Rumbold 1987–1990
Tim Eggar 1990
Podsekretarz stanu w ministerstwie edukacji i nauki Gloria Hooper, baronowa Hooper 1987–1988
Robert V. Jackson 1987–1990
John Butcher 1988–1989
Alan Howarth 1989–1990
Michael Fallon 1990–1992
Minister zatrudnienia Norman Fowler 1987–1990
Michael Howard 1990
Minister stanu w ministerstwie zatrudnienia John Cope 1987–1989
Tim Eggar 1989–1990
Podsekretarz stanu w ministerstwie zatrudnienia John Lee 1987–1989
Patrick Nicholls 1987–1989
Thomas Galbraith, 2. baron Strathclyde 1989–1990
Robert V. Jackson 1990
Eric Forth 1990
Nicholas Lowther, 2. wicehrabia Ullswater 1990
Minister energii Cecil Parkinson 1987–1989
John Wakeham 1989–1990
Minister stanu w ministerstwie energii Peter Morrison 1987–1990
Podsekretarz stanu w ministerstwie energii Michael Spicer 1987–1990
Gloria Hooper, baronowa Hooper 1988–1989
Tony Baldry 1990
Colin Moynihan 1990–1992
Minister środowiska Nicholas Ridley 1987–1989
Chris Patten 1989–1990
Minister stanu ds. samorządu lokalnego Michael Howard 1987–1988
John Gummer 1988–1989
David Hunt 1989–1990
Michael Portillo 1990
Minister stanu ds. budownictwa William Waldegrave 1987–1988
Malcolm Sinclair, 20. hrabia Caithness 1988–1989
Michael Howard 1989–1990
Michael Spicer 1990
Minister stanu w ministerstwie środowiska John Ganzoni, 2. baron Belstead 1987–1988
Malcolm Sinclair, 20. hrabia Caithness 1988
Michael Howard 1988–1989
David Trippier 1989–1990
Podsekretarz stanu ds. sportu Colin Moynihan 1987–1990
Robert Atkins 1990
Podsekretarz stanu w ministerstwie środowiska Christopher Chope 1987–1990
Marion Roe 1987–1988
David Trippier 1987–1989
Virginia Bottomley 1988–1989
Alexander Hesketh, 3. baron Hesketh 1989–1990
David Heathcoat-Amory 1989–1990
Patrick Nicholls 1990
Thomas Galbraith, 2. baron Strathclyde 1990
Emily Blatch, baronowa Blatch 1990
Robert Key 1990
Minister służby socjalnej John Moore 1987–1988
Minister zdrowia Kenneth Clarke 1988–1990
William Waldegrave 1990
Minister stanu w ministerstwie służby socjalnej Tony Newton 1987–1988
Minister stanu w ministerstwie zdrowia David Mellor 1988–1989
Anthony Trafford, baron Trafford 1989
Virginia Bottomley 1989–1990
Podsekretarz stanu w ministerstwie zabezpieczenia socjalnego Edwina Currie 1987–1988
Michael Portillo 1987–1988
Roger Bootle-Wilbraham, 7. baron Skelmersdale 1987–1988
Podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia Edwina Currie 1988
Roger Freeman 1988–1990
Gloria Hooper, baronowa Hooper 1989–1990
Stephen Dorrell 1990
Minister zabezpieczenia socjalnego John Moore 1988–1989
Tony Newton 1989–1990
Minister stanu w ministerstwie zabezpieczenia socjalnego Nicholas Scott 1987–1990
Podsekretarz stanu w ministerstwie zabezpieczenia socjalnego Roger Bootle-Wilbraham, 7. baron Skelmersdale 1988–1989
Peter Lloyd 1988–1989
Oliver Eden, 8. baron Henley 1989–1990
Gillian Shephard 1989–1990
Kanclerz Księstwa Lancaster Kenneth Clarke 1987–1988
Tony Newton 1988–1989
Kenneth Baker 1989–1990
Minister ds. Irlandii Północnej Tom King 1987–1989
Peter Brooke 1989–1990
Minister stanu w ministerstwie ds. Irlandii Północnej John Stanley 1987–1988
Ian Stewart 1988–1989
John Cope 1989–1990
Podsekretarz stanu w ministerstwie ds. Irlandii Północnej Charles Lyell, 3. baron Lyell 1987–1989
Richard Needham 1987–1990
Peter Viggers 1987–1989
Brian Mawhinney 1987–1990
Peter Bottomley 1989–1990
Roger Bootle-Wilbraham, 7. baron Skelmersdale 1989–1990
Paymaster-General Peter Brooke 1987–1989
Malcolm Sinclair, 20. hrabia Caithness 1989–1990
Richard Ryder 1990
Minister ds. Szkocji Malcolm Rifkind 1987–1990
Minister stanu w ministerstwie ds. Szkocji Ian Lang 1987–1990
Charles Sanderson, baron Sanderson of Bowden 1987–1990
Michael Forsyth 1990
Podsekretarz stanu w ministerstwie ds. Szkocji Lord James Douglas-Hamilton 1987–1990
Michael Forsyth 1987–1990
Thomas Galbraith, 2. baron Strathclyde 1990
Minister handlu i przemysłu David Young, baron Young of Graffham 1987–1989
Nicholas Ridley 1989–1990
Peter Lilley 1990
Minister ds. handlu Alan Clark 1987–1989
David Trefgarne, 2. baron Trefgarne 1989–1990
Tim Sainsbury 1990
Minister ds. przemysłu Douglas Hogg 1989–1990
Alexander Hesketh, 3. baron Hesketh 1990
Minister spraw korporacji John Redwood 1990
Podsekretarz stanu w ministerstwie handlu i przemysłu John Butcher 1987–1988
Robert Atkins 1987–1989
Francis Maude 1987–1989
Eric Forth 1988–1990
John Redwood 1989–1990
Edward Leigh 1990
Minister transportu Paul Channon 1987–1989
Cecil Parkinson 1989–1990
Minister stanu w ministerstwie transportu David Mitchell 1987–1988
Michael Portillo 1988–1990
Roger Freeman 1990
Ivon Moore-Brabazon, 3. baron Brabazon of Tara 1990
Podsekretarz stanu w ministerstwie transportu Peter Bottomley 1987–1989
Ivon Moore-Brabazon, 3. baron Brabazon of Tara 1987–1989
Robert Atkins 1989–1990
Patrick McLoughlin 1989–1990
Christopher Chope 1990
Minister ds. Walii Peter Walker 1987–1990
David Hunt 1990
Minister stanu w ministerstwie ds. Walii Wyn Roberts 1987–1990
Podsekretarz stanu w ministerstwie ds. Walii Ian Grist 1987–1990
Prokurator generalny Anglii i Walii Patrick Mayhew 1987–1990
Solicitor General Anglii i Walii Nicholas Lyell 1987–1990
Lord adwokat Kenneth Cameron, baron Cameron of Lochbroom 1987–1989
Peter Fraser, baron Fraser of Carmyllie 1989–1990
Solicitor General Szkocji Peter Fraser 1987–1989
Alan Rodger 1989–1990
Skarbnik Dworu Królewskiego David Hunt 1987–1989
Tristan Garel-Jones 1989–1990
Alastair Goodlad 1990
Kontroler Dworu Królewskiego Robert Boscawen 1987–1988
Tristan Garel-Jones 1988–1989
Alastair Goodlad 1989–1990
George Young 1990
Wiceszambelan Dworu Królewskiego Tristan Garel-Jones 1987–1988
Michael Neubert 1988
Tony Durant 1988–1990
David Lightbown 1990
Kapitan Gentlemen-at-Arms Bertram Bowyer, 2. baron Denham 1987–1990
Kapitan Ochotników Gwardii John Davidson, 2. wicehrabia Davidson 1987–1990
Lord-in-waiting Richard Long, 4. wicehrabia Long 1987–1990
Maxwell Aitken, 3. baron Beaverbrook 1987–1988
Alexander Scrymgeour-Wedderburn, 12. hrabia Dundee 1987–1989
Arthur Gore, 9. hrabia Arran 1987–1989
Thomas Galbraith, 2. baron Strathclyde 1988–1989
Oliver Eden, 8. baron Henley 1989
Nicholas Lowther, 2. wicehrabia Ullswater 1989–1990
Hugh Mackay, 14. lord Reay 1989–1990
Michael Bowes-Lyon, 18. hrabia Strathmore i Kinghorne 1989–1990
Emily Blatch, baronowa Blatch 1990
Hugh Cavendish, baron Cavendish of Furness 1990
William Astor, 4. wicehrabia Astor 1990