Tulunidzi – dynastia emirów Egiptu, panująca w latach 868905.

Wywodzili się z tureckiej gwardii sprowadzonej z Iraku. Za protoplastę rodu uważa się Ahmada Ibn Tuluna, początkowo namiestnika Egiptu z ramienia Abbasydów, który jednak usamodzielnił się w tej prowincji. Panowanie jego i jego syna Chumarawajha uważa się za okres świetności Tulunidów. Za panowania małoletnich następców tego ostatniego nastąpiło osłabienie dynastii, która w roku 905 została obalona przez najazd Abbasydów.

Emirowie z dynastii Tulunidów

edytuj
Zobacz więcej w artykule Władcy Egiptu, w sekcji Emirat Tulunidów 868–905.

Bibliografia

edytuj
  • Andrzej Dziubiński: Afryka Północna od VII do XVI w. W: Michał Tymowski (red.): Historia Afryki do początku XIX w.. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1996.