Turbina rotorowa Savoniusa

Turbina Savoniusa – typ turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu (ang. vertical-axis wind turbine, VAWT). Wynaleziona w przez fińskiego inżyniera S.J. Savoniusa w 1922 r.

Schemat turbiny

Przekrój poziomy wirnika turbiny Savoniusa jest zbliżony do litery „S”. Wirnik zwykle ma dwa lub trzy ramiona. Różnica sił oddziaływania wiatru na wklęsłą i wypukłą stronę łopat powoduje obrót wirnika.

Turbina Savoniusa ma mniejszą wydajność niż inne rodzaje turbin o tych samych wymiarach. Turbina obraca się wolno i dlatego ma małe zastosowanie do generowania elektryczności. Używana jest do pompowania wody, anemometrów, zasilania boj głębinowych. Stosowana kiedy niezawodność i koszty są ważniejsze niż wydajność.