Turtan(n)u, tartan(n)u (akad. turtānu, turtannu, tartānu, tartannu)[1] – jedna z najważniejszych godności urzędniczych w starożytnej Asyrii, której nazwa tłumaczona jest zazwyczaj jako „naczelny dowódca wojsk”[2]. Biblijny tartan z 2 Księgi Królewskiej (2 Krl 18:17) i Księgi Izajasza (Iz 20:1).

Turtanu w AsyriiEdytuj

Tytuł turtānu był archaiczny, gdyż wywodził się jeszcze z czasów, gdy Asyria pozostawała pod kontrolą królów Mitanni[3]. Samo słowo wywodziło się z języka huryckiego, w którym znaczyło „drugi pod względem ważności”[3]. W Asyrii, w pierwszych wiekach okresu nowoasyryjskiego, osoba nosząca tytuł turtānu należała do grona najbardziej wpływowych ludzi w państwie[4]. Swymi wysokimi uprawnieniami wojskowymi i administracyjnymi wchodziła ona niekiedy w uprawnienia samego króla, co znalazło wyraz w karierach takich turtănu, jak Szamszi-ilu czy Dajan-Aszur[4]. By ograniczyć ich wpływy królowie asyryjscy epoki Sargonidów wprowadzili urząd drugiego turtanu. Obaj dowódcy, z których jeden zwany był „turtanu strony prawej” (akad. turtānu imitti), a drugi „turtanu strony lewej” (akad. turtānu šumēli)[1] mieli takie same kompetencje, aby żaden z nich nie mógł nadużywać władzy. Dodatkowo podlegać oni musieli rab ša rēši, dostojnikowi z otoczenia króla odpowiedzialnemu za armię[4].

Począwszy od końca IX w. p.n.e. turtānu zarządzał również jedną z zachodnich, nadgranicznych prowincji imperium asyryjskiego (tzw. prowincja naczelnego dowódcy wojsk)[3][4]. W 708 r. p.n.e. Sargon II utworzył drugą taką prowincję na ziemiach byłego wasalnego królestwa Kummuh zarządzaną przez „turtanu strony lewej” (tzw. prowincja naczelnego dowódcy wojsk strony lewej)[3].

W asyryjskich listach i kronikach eponimów naczelny dowódca wojsk (turtānu) wymieniany jest z reguły zaraz po królu, a przed heroldem pałacowym (nāgir ekalli), wielkim podczaszym (rab šāqē) i intendentem pałacu (abarakku)[5]. Z imion znani są następujący turtanu:

Turtanu w BibliiEdytuj

W dwóch miejscach w Biblii wzmiankowane są osoby noszące tytuł turtanu (biblijne tartan). W pierwszym przypadku (2 Księga Królewska 18:17) chodzi o nieznanego z imienia turtanu asyryjskiego króla Sennacheryba (704–681 p.n.e.), który wraz z dwoma innymi dostojnikami (rab šāqê i rab ša rēši) wysłany zostaje do króla Judy Ezechiasza, by nakłonić go do poddania Jerozolimy. W drugim przypadku (Księga Izajasza 20:1) wzmiankowane jest zdobycie miasta Aszdod przez nieznanego z imienia turtanu asyryjskiego króla Sargona II (722-705 p.n.e.).

W Kodeksie Leningradzkim, Septuagincie i Wulgacie tytuł turtanu występuje jako imię własne (hebrajskie תַּרְתָּן w Kodeksie Leningradzkim, greckie Θαρθαν w Septuagincie, łacińskie Tharthan w Wulgacie)[18][19], ale w komentarzach i leksykonach biblijnych znaleźć można często informację, że chodzi tu o asyryjski tytuł oznaczający naczelnego dowódcę wojsk[20][21]. W polskich przekładach Biblii tytuł ten czasem występuje jako imię własne, a czasem jako – tłumaczona lub nie – nazwa urzędu:

polskie przekłady Biblii miejsce w Biblii
2 Księga Królewska
(2 Krl 18:17)[22][23]
Księga Izajasza
(Iz 20:1)[24][25]
Biblia Tysiąclecia „naczelny dowódca” „naczelny dowódca”
Biblia gdańska „Tartan” „Tartan”
Biblia poznańska „głównodowodzący” „Tartan”
Biblia warszawska „Tartan” „Tartan”
Biblia warszawsko-praska „główny dowódca wojsk” „naczelny wódz”
Nowa Biblia gdańska „Tartan” „Tartan”
Przekład Nowego Świata „tartan” „tartan”

W niektórych starszych pracach z zakresu historii starożytnego Bliskiego Wschodu słowo tartan używane jest zamiennie ze słowem turtanu[26].

PrzypisyEdytuj

 1. a b hasło turtānu, w: Chicago..., s. 489.
 2. Joannes F., Historia Mezopotamii w I. tysiącleciu przed Chrystusem, s. 65 i 189.
 3. a b c d hasło Commander-in-Chief, w: Assyrian empire builders (ang.). ucl.ac.uk. [dostęp 2015-08-27].
 4. a b c d F. Joannes, Historia..., s. 189.
 5. hasło turtānu, w: Chicago..., s. 490.
 6. Grayson A.K., Assyrian Rulers of the Early First Millennium B.C. I (1114–859 B.C.), „The Royal Inscriptions of Mesopotamia. Assyrian Periods” 2 (RIMA 2), University of Toronto Press, 2002, s. 151.
 7. A. Ungnad, hasło Eponymen, w: Reallexikon der Assyriologie, s. 434.
 8. J.-J. Glassner, Mesopotamian..., s. 165.
 9. a b J.-J. Glassner, Mesopotamian..., s. 167.
 10. A. Ungnad, hasło Eponymen, w: Reallexikon der Assyriologie, s. 428.
 11. J.-J. Glassner, Mesopotamian..., s. 169.
 12. J.-J. Glassner, Mesopotamian..., s. 166-169.
 13. a b c d A. Ungnad, hasło Eponymen, w: Reallexikon der Assyriologie, s. 430.
 14. a b J.-J. Glassner, Mesopotamian..., s. 171.
 15. a b J.-J. Glassner, Mesopotamian..., s. 173.
 16. a b Assyrian Eponym List (ang.). oracc.museum.upenn.edu. [dostęp 2019-11-06].
 17. a b The Neo Assyrian Eponyms (ang.). cdli.ox.ac.uk. [dostęp 2019-11-06].
 18. porównanie 2 Krl 18:17 z Kodeksu Leningradzkiego, Septuaginty i Wulgaty na stronie www.blueletterbible.org
 19. porównanie Iz 20:1 z Kodeksu Leningradzkiego, Septuaginty i Wulgaty na stronie www.blueletterbible.org
 20. hasło Tartan na stronie http://www.bible-history.com
 21. hasło Tartan na stronie http://www.blueletterbible.org
 22. Biblia Tysiąclecia (2 Krl 18:17). www.biblia.deon.pl. [dostęp 2019-10-27].
 23. Biblia Internetowa - porównanie 2 Krl 18:17 w polskich przekładach Biblii. www.biblia.apologetyka.com. [dostęp 2012-04-19].
 24. Biblia Tysiąclecia (Iz 20:1). www.biblia.deon.pl. [dostęp 2019-10-27].
 25. Biblia Internetowa - porównanie Iz 20:1 w polskich przekładach Biblii. www.biblia.apologetyka.com. [dostęp 2012-04-19].
 26. H. W. F. Saggs, Wielkość i upadek Babilonii, Warszawa 1973, s. 233.

BibliografiaEdytuj

 • hasło turtānu, w: Chicago Assyrian Dictionary (CAD), tom T, The Oriental Institute, Chicago 2006, s. 489-490.
 • J.-J. Glassner, Mesopotamian Chronicles, Atlanta 2004.
 • F. Joannes, Historia Mezopotamii w I. tysiącleciu przed Chrystusem, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007.
 • A. Ungnad, hasło Eponymen, w: Reallexikon der Assyriologie II (1938), s. 412–457.