Turysta – osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc[1].

Krasnal Turysta na wrocławskim rynku autorstwa Marcina Łuczkowskiego


Przypisy edytuj

  1. Definicja z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1553) w brzmieniu sprzed 1 lipca 2018 r.