Turystyka rowerowa

Turystyka rowerowa – metoda spędzania wolnego czasu, która zakłada podróżowanie rowerem dla samej przyjemności jeżdżenia i poznawania w ten sposób określonego terenu, a nie w celach ścigania się lub w wyniku innej potrzeby przemieszczania się (np. dojazd do szkoły, pracy itp.). Inaczej mówiąc, jest to forma turystyki, w której przemieszczanie się wykonywane jest głównie przy pomocy roweru (a nie pieszo, samochodem, pociągiem itd.).

Trzech turystów rowerowych na wyprawie w Słowenii.

Zakres znaczenia tego słowa jest różny w zależności od kraju. W niektórych regionach przyjmuje się, że turystyka rowerowa zakłada podróż najwyżej kilkudniową, w innych natomiast dopuszcza się podróże długodystansowe.

Turystykę rowerową uprawia się indywidualnie lub w zorganizowanych klubach turystyki rowerowej. Jej elementem może być także rowerowa turystyka kwalifikowana. W wielu rejonach dla turystów rowerowych (dawniej "cyklistów") wytyczane są specjalne, znakowane szlaki rowerowe, często wielodniowe, o charakterze ponadregionalnym lub nawet międzynarodowym. W miejscach, w których ta forma turystyki ma najdłuższą tradycję, powstaje wzdłuż tych szlaków odpowiednia infrastruktura turystyczna (punkty noclegowe, gastronomia, punkty serwisowe dla rowerów i in.). Wydawane są specjalne rowerowe mapy turystyczne i przewodniki.

Zobacz teżEdytuj