Twórczość Ludowa (kwartalnik)

Twórczość Ludowakwartalnik, pismo Stowarzyszenia Twórców Ludowych ukazującym się od 1986.

Twórczość Ludowa
Częstotliwość

kwartalnik

Państwo

 Polska

Wydawca

Stowarzyszenie Twórców Ludowych

Pierwszy numer

1986

Redaktor naczelny

Jan Adamowski

Format

A4

Liczba stron

60

Jest to pismo popularnonaukowe adresowane do twórców ludowych, animatorów życia kulturalnego oraz pracowników naukowo-badawczych instytucji kultury. Jest jedynym istniejącym pismem o zasięgu ogólnokrajowym w całości poświęconym współczesnej twórczości ludowej, jej problemom i osiągnięciom.

Pismo powstało na bazie wydawanego od 1971 półrocznika „Biuletyn Informacyjny”, a zdobyte w ten sposób doświadczenie zaowocowało w późniejszej pracy nad kwartalnikiem. Przez te lata Stowarzyszenie wypracowało sobie renomę doświadczonego wydawcy.

Przez 14 lat wydawania, kwartalnik zyskał liczne grono oddanych czytelników i współpracowników. Autorami prezentującymi teoretyczną refleksję na temat sztuki i twórczości ludowej są wybitni naukowcy ze środowisk akademickich całej Polski – etnografowie, socjologowie, poloniści i kulturoznawcy. Autorami publikacji są nie tylko oni, ale również sami twórcy ludowi, osoby zainteresowane problematyką ludowej twórczości, pracownicy regionalnych instytucji kultury, pasjonaci.

Charakter „Twórczości Ludowej”, jej adresaci, jak i podejmowana w nim problematyka wymaga specyficznego jej przedstawienia. Pismu udało się stworzyć taką formułę, która jest pomostem między bezpośrednimi twórcami kultury ludowej a zainteresowanymi. Stawia nurtujące to środowisko pytania i stara się na nie odpowiadać, ukazuje złożoność i unikalne piękno polskiego folkloru, kultywuje go we wszystkich jego dziedzinach i popularyzuje najwybitniejsze dzieła i najwybitniejszych twórców.

Redakcja kwartalnika stara się zachować tradycyjny układ graficzny i tematyczny pisma, którego głównymi punktami są:

  • przedstawianie najnowszych opracowań naukowo-badawczych z zakresu sztuki ludowej, literatury i folkloru;
  • druk utworów z cyklu klasyka literatury chłopskiej oraz najnowszych utworów twórców ludowych z wyodrębnioną pozycja „debiuty”;
  • prezentacja instytucji kultury, placówek i organizacji kulturalnych;
  • prezentacja sylwetek twórców, w tym klasyków i działaczy;
  • zamieszczanie informacji o wydarzeniach kulturalnych, sympozjach, konferencjach, konkursach, wystawach, przeglądach, festiwalach, targach, kiermaszach itp.;
  • zamieszczanie informacji bieżących i porad prawnych.

Wydawcą kwartalnika jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych reprezentowany przez Dyrektora Biura ZG STL Andrzeja Ciotę. Funkcję Redaktora Naczelnego pełni prof. dr hab. Jan Adamowski, sekretarza – Katarzyna Smyk, członka redakcji – Paweł Onochin.

Kwartalnik wydawany jest w formacie A4, oprawiany jest w kolorowy, laminowany karton szyty drutem. Liczba stron – 60. Rozprowadzany jest poprzez prenumeratę prowadzoną przez Biuro Stowarzyszenia. Cena pojedynczego numeru wynosi 10 zł + koszty przesyłki.

Linki zewnętrzneEdytuj