Twardy Upłaz (Ciemniak)

Twardy Upłaz – część stoków Twardego Grzbietu w polskich Tatrach Zachodnich (w północno-zachodniej grani Ciemniaka). Jest to trawiasty, dość stromy stok opadający po północno-wschodniej stronie Twardej Kopy do środkowej części Doliny Mułowej. Położony jest na wysokości około 1900–2020 m[1].

Twardy Upłaz z prawej strony Twardej Kopy, poniżej

Nazwa jest ludowego pochodzenia, nadali ją pasterze. Dawniej bowiem tereny te aż po szczyt Ciemniaka były wypasane (należały do Hali Upłaz). Zauważono, że w tej części grzbietu Ciemniaka roślinność jest uboższa, a gleba pokryta twardymi (granitowymi) kamieniami, podczas gdy w całym niemal grzbiecie występują miękkie skały wapienne[2]. Później od nazwy tej utworzono nazwy innych obiektów w tej okolicy: Twardy Grzbiet, Twarda Kopa, Twarda Galeria, Twarda Ściana, Twarde Spady. Dość często nazwa Twardy Upłaz jest utożsamiana z Twardym Grzbietem[1]. Znajduje się tu kilka jaskiń, m.in. Jaskinia w Szerokiem[3].

Z rzadkich w Polsce gatunków roślin na Twardym Upłazie znaleziono stanowiska ukwapu karpackiego, potrostka alpejskiego i ostrołódki karpackiej – gatunków w Polsce występujących tylko w Tatrach i to na nielicznych stanowiskach[4].

Przypisy

edytuj
  1. a b Zofia Radwańska-Paryska, Witold Henryk Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin: Wydawnictwo Górskie, 2004, ISBN 83-7104-009-1.
  2. Józef Nyka, Tatry Polskie. Przewodnik, wyd. 13, Latchorzew: Wydawnictwo Trawers, 2003, ISBN 83-915859-1-3.
  3. Jaskinie, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy [online], jaskiniepolski.pgi.gov.pl [dostęp 2016-06-25].
  4. Zbigniew Mirek, Halina Piękoś-Mirek, Czerwona księga Karpat Polskich, Warszawa: Instytut Botaniki PAN, 2008, ISBN 978-83-89648-71-6.