Twierdzenie Abela o szeregach potęgowych

Twierdzenie Abela o szeregach potęgowych – twierdzenie analizy zespolonej wiążące zbieżność szeregu potęgowego w punkcie brzegu koła zbieżności ze zbieżnością funkcji reprezentowanej przez szereg wewnątrz koła dla argumentów zbieżnych do tego punktu po pewnej drodze udowodnione przez norweskiego matematyka Nielsa Henrika Abela.

SformułowanieEdytuj

Niech   będzie ciągiem zespolonym:   Jeżeli szereg   jest zbieżny oraz funkcja zespolona określona w kole jednostkowym   jest dana wzorem   to wówczas   gdy   dąży do 1 po drodze zawartej pomiędzy dwiema cięciwami koła zbieżności wychodzącymi z punktu 1.

Uwagi: Przykładem takiej drogi może być odcinek otwarty   Przypadek dowolnego skończonego promienia zbieżności i punktu z jego brzegu może być sprowadzony do promienia 1 i punktu 1.

DowódEdytuj

Oznaczając przez   sumy częściowe szeregu   a przez   jego sumę i korzystając z przekształcenia Abela można zapisać:

 

Zgodnie ze wzorem na granicę szeregu geometrycznego:   a zatem:

 

Ze zbieżności szeregu wynika, że można dobrać takie   by dla każdego   było dostatecznie małe (mniejsze od ustalonego  ).

Suma pierwszych   wyrazów szeregu   jest dla dowolnego   z koła zbieżności ograniczona przez stałą   Ponieważ dla   dostatecznie bliskich 1   jest dowolnie małe, wyrażenie   dąży do zera.

Korzystamy z potęgi punktu 1 względem okręgu o środku 0 przechodzącego przez z dla prostych przechodzących przez   (wtedy jeden z odcinków ma długość  ) i 0 (wtedy jeden z odcinków ma długość  ).

Wnioskujemy, że jeśli   leży pomiędzy pewnymi cięciwami (można zakładać, że cięciwy są symetryczne względem   bo zmiana cięciwy pod mniejszym kątem na symetryczną do drugiej zwiększa obszar zawarty między nimi), a   gdzie   to promień okręgu o środku 0 stycznego do obu cięciw (dla   dostatecznie bliskich 1 można tak zakładać), to zachodzi nierówność:

 

gdzie   jest długością odcinka pomiędzy 1 a punktem styczności cięciwy.

Dla   zachodzi:

 

i ze względu na ograniczoność   i dowolność wyboru   wyrażenie może być dowolnie małe. Zatem również   jest dla   dostatecznie bliskich 1 dowolnie małe.

BibliografiaEdytuj

  • Franciszek Leja: Funkcje zespolone. Warszawa: PWN, 1973.

Linki zewnętrzneEdytuj