Twierdzenie Blocha

Twierdzenie Blocha – jedno z podstawowych twierdzeń w fizyce ciała stałego, mówiące o ogólnej postaci rozwiązania równania Schrödingera dla periodycznego potencjału. Autorem tego twierdzenia jest Felix Bloch.

TezaEdytuj

Funkcje falowe będące rozwiązaniem równania Schrödingera dla hamiltonianu

 

gdzie   jest potencjałem periodycznym, można wyrazić jako:

 

gdzie:

  •   jest wektorem falowym,
  • funkcje   jest okresowa, tak jak periodyczność sieci krystalicznej, tzn.   gdzie   jest wektorem sieci.