Twierdzenie Gaussa-Wantzela

Liczby boków dla wszystkich wielokątów foremnych dających się skonstruować cyrklem i linijką, mniejsze od tysiąca:
3=20×3
4=22
5=20×5
6=21×3
8=23
10=21×5
12=22×3
15=20×3×5
16=24
17=20×17
20=22×5
24=23×3
30=21×3×5
32=25
34=21×17
40=23×5
48=24×3
51=20×3×17
60=22×3×5
64=26
68=22×17
80=24×5
85=20×5×17
96=25×3
102=21×3×17
120=23×3×5
128=27
136=23×17
160=25×5
170=21×5×17
192=26×3
204=22×3×17
240=24×3×5
255=20×3×5×17
256=28
257=20×257
272=24×17
320=26×5
340=22×5×17
384=27×3
408=23×3×17
480=25×3×5
510=21×3×5×17
512=29
514=21×257
544=25×17
640=27×5
680=23×5×17
768=28×3
771=20×3×257
816=24×3×17
960=26×3×5

Twierdzenie Gaussa-Wantzela – twierdzenie geometrii euklidesowej, które mówi, że -kąt foremny daje się skonstruować za pomocą cyrkla i linijki, jeżeli jest liczbą postaci gdzie są różnymi liczbami pierwszymi Fermata. Jak dotąd (2019) znane jest tylko 5 liczb pierwszych Fermata: i nie wiadomo, czy jest ich więcej.

W szczególności we wzorze może być (wielokąty o liczbie boków będącą potęgą dwójki są konstruowalne) lub (twierdzenie obejmuje także wielokąty o nieparzystej liczbie boków). Tak więc, konstruowalne są m.in. pięciokąt i sześciokąt foremny ale już nie siedmiokąt.

HistoriaEdytuj

W starożytności matematycy potrafili konstruować za pomocą cyrkla i linijki  -kąty foremne dla   postaci   i  

W roku 1796 Gauss skonstruował siedemnastokąt foremny[1], a w roku 1801 udowodnił, że warunek podany w twierdzeniu jest wystarczający dla przeprowadzenia konstrukcji. Przypuszczał też, że jest to warunek konieczny, jednak dowodu nie podał. W roku 1837 wykazał to Pierre Wantzel.

257-kąt foremny skonstruowano w 1832 roku. Sposób konstrukcji klasycznej 65537-kąta foremnego po raz pierwszy opublikował nauczyciel gimnazjum Johann Gustav Hermes w 1894. Sama konstrukcja zajmuje 200 stron, Hermes pracował nad nią przez 10 lat.

Związek z trójkątem PascalaEdytuj

Jedynymi znanymi konstruowalnymi wielokątami foremnymi o nieparzystej liczbie boków są te, których liczba boków jest dzielnikiem   tj. 1, 3, 5, 15, 17, 51, 85, 255, 257,..., 4294967295 (z wyjątkiem 1). William Watkins zauważył, że liczby tego ciągu zapisane w systemie binarnym, znajdują się w pierwszych 32 wierszach trójkąta Pascala mod 2:

     1 = 1
     3 = 11
     5 = 101
    15 = 1111
    17 = 10001
    51 = 110011
    85 = 1010101
    255 = 11111111
    257 = 100000001
    771 = 1100000011
   1285 = 10100000101
   3855 = 111100001111
   4369 = 1000100010001
   13107 = 11001100110011
   21845 = 101010101010101
   65535 = 1111111111111111
   65537 = 10000000000000001
  196611 = 110000000000000011
  327685 = 1010000000000000101
  983055 = 11110000000000001111
  1114129 = 100010000000000010001
  3342387 = 1100110000000000110011
  5570645 = 10101010000000001010101
 16711935 = 111111110000000011111111
 16843009 = 1000000010000000100000001
 50529027 = 11000000110000001100000011
 84215045 = 101000001010000010100000101
 252645135 = 1111000011110000111100001111
 286331153 = 10001000100010001000100010001
 858993459 = 110011001100110011001100110011
1431655765 = 1010101010101010101010101010101
4294967295 = 11111111111111111111111111111111

Następny wiersz w tym ciągu, 4294967297, jest kolejną liczbą Fermata: F5 = 232 + 1. Ponieważ jednak nie jest ona liczbą pierwszą (4294967297 = 641 · 6700417), nie można skonstruować wielokąta foremnego o takiej liczbie boków.

PrzypisyEdytuj

 1. Konstrukcja jest przedstawiona na stronie [1].

BibliografiaEdytuj

 • Witold Więsław: Matematyka i jej historia. Opole: Wydawnictwo NOWIK, 1997. ISBN 83-905456-7-5.
 • John H. Conway, Richard K. Guy: Księga liczb. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999. ISBN 83-204-2366-X.