Twierdzenie Lagrange’a (teoria grup)

twierdzenie teorii grup skończonych

Twierdzenie Lagrange’atwierdzenie teorii grup mówiące, że w grupie skończonej rząd dowolnej jej podgrupy jest dzielnikiem rzędu grupy, tzn. zachodzi równość

gdzie oznacza indeks podgrupy w zaś odpowiednio rząd grupy i podgrupy[1][2].

Wynik nosi nazwisko Josepha Louisa Lagrange’a.

DowódEdytuj

Niech   będzie grupą skończoną. Zbiór warstw lewostronnych   grupy   względem podgrupy   stanowi rozbicie zbioru   na   równolicznych ze zbiorem   zbiorów:  

W ten sposób

 

a skoro poszczególne warstwy są rozłączne, to

 

przy czym wszystkie warstwy są równoliczne z   co oznacza, że

 

zatem

 

Wnioski i uwagiEdytuj

  • Rząd dowolnego elementu grupy jest dzielnikiem rzędu grupy (wynika to wprost z definicji rzędu). W szczególności, dla dowolnego elementu   danej grupy   prawdziwa jest równość   gdzie   jest elementem neutralnym grupy, a   oznacza jej rząd.
  • Jeżeli rząd grupy jest liczbą pierwszą, to jest ona grupą cykliczną.
  • Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Lagrange’a nie jest prawdziwe, tzn. nie gwarantuje, że dla każdego dzielnika rzędu grupy istnieje podgrupa, której rząd jest równy danemu dzielnikowi.
Przykładowo grupa alternująca   jest podgrupą grupy symetrycznej   przy czym rząd pierwszej jest dzielnikiem rzędu drugiej,   jednakże grupa   nie zawiera żadnej podgrupy rzędu  
Częściowym rozwiązaniem problemu istnienia podgrup danego rzędu są twierdzenie Cauchy’ego oraz twierdzenia Sylowa.

UogólnieniaEdytuj

Twierdzenie
Jeżeli   jest skończona oraz   to zachodzi
 
Dowód
Z twierdzenia Lagrange’a wynika, że
 
oraz
 
skąd
 

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Twierdzenie 13.8. W: Bolesław Gleichgewicht: Algebra. Wrocław: Oficyna Wydawnicza GiS, 2004, s. 265–266. ISBN 978-83-89020-35-2.
  2. Twierdzenie 4.8. W: Andrzej Białynicki-Birula: Algebra. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 232. ISBN 978-83-01-15817-0.