Tworzywa termoplastyczne

Tworzywo termoplastycznetworzywo sztuczne, które w określonej temperaturze i ciśnieniu zaczyna mieć własności lepkiego płynu. Tworzywa termoplastyczne można kształtować przez tłoczenie i wtryskiwanie w podwyższonej temperaturze a następnie szybkie schłodzenie do temperatury użytkowej[1].

Termoplasty można przetwarzać wielokrotnie w przeciwieństwie do duroplastów, jednak po każdym przetworzeniu zazwyczaj pogarszają się ich własności użytkowe i mechaniczne na skutek zjawiska depolimeryzacji oraz degradacji tworzących te tworzywa polimerów lub żywic[2].

Dzięki zjawisku termoplastyczności tworzyw sztucznych, można je kształtować w jednym, względnie prostym i szybkim procesie technologicznym. Umożliwia to tworzenie z nich przedmiotów o bardzo złożonym kształcie, który nie mógłby być osiągnięty przy pomocy technik skrawania, stosowanych dla metali czy technik spiekania stosowanych dla materiałów ceramicznych. Oprócz masowej produkcji z tworzyw termoplastycznych za pomocą technologii wtrysku skomplikowanych kształtek wykorzystywanych jako naczynia domowego użytku, elementy zabawek, mebli czy karoserii samochodów, można z nich także otrzymywać rury i folie w procesach ciągłego tłoczenia i wytłaczania. Wydmuchiwanie tworzyw termoplastycznych jest z kolei stosowane masowo do produkcji plastikowych butelek[3].

Do najczęściej stosowanych tworzyw termoplastycznych można zaliczyć:

Przypisy edytuj

  1. Stephan A. Baeurle, Atsushi Hotta, Andrei A. Gusev, On the glassy state of multiphase and pure polymer materials, „Polymer”, 47 (17), 2006, s. 6243–6253, DOI10.1016/j.polymer.2006.05.076, ISSN 0032-3861 [dostęp 2022-04-01] (ang.).
  2. Klasyfikacja technologiczna | ZESPÓŁ TWORZYW SZTUCZNYCH [online], www.tworzywa.pwr.wroc.pl [dostęp 2022-04-01].
  3. Termoplastyczne tworzywa sztuczne i ich rola w przemyśle [online], numo.pl, 24 czerwca 2020 [dostęp 2022-04-01] (pol.).