Tygodnik Kulturalny

periodyk
(Przekierowano z Tygodnik Kulturalny (pismo))

Tygodnik Kulturalnytygodnik ogólnopolski; wysokonakładowy tytuł kulturalno-literacki wydawany w latach 1961–1990, będący przetworzoną przez red. Stanisława Adamczyka kontynuacją związanego ze Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym czasopismem „Orka”.

Tygodnik Kulturalny
Tygodnik kulturalno-literacki
Częstotliwość

tygodnik

Państwo

 Polska

Adres

00-131 Warszawa, ul. Grzybowska 6/4

Wydawca

Wydawnictwo Prasa ZSL

Tematyka

społeczno-kulturalna

Pierwszy numer

1961

Ostatni numer

1990

Redaktor naczelny

Antoni Olcha, Feliks Starzec, Stanisław Adamczyk, Jerzy Kania

Średni nakład

320–350 tys. egz.

Średnia sprzedaż

320 tys. egz.

Liczba stron

16 + wkładka

ISSN

0564-5751

„Tygodnik Kulturalny”[1] zajmował się życiem społeczno-kulturalnym, literaturą i sztuką. Redaktorami naczelnymi byli: Antoni Olcha, Feliks Starzec, Stanisław Adamczyk 1968-1986, Jerzy Kania. Z „Tygodnikiem Kulturalnym” etatowo związany był m.in. wybitny poeta i pisarz Tadeusz Nowak, który zasiadał w kolegium redakcyjnym oraz Radzie Redakcyjnej i miał ogromny wpływ na kształtowanie się pisma. Wieloletnim kierownikiem działu kulturalnego był także red. Marek Arpad Kowalski. Z redakcją współpracował znany rysownik, karykaturzysta Szczepan Sadurski.

W Radzie Redakcyjnej „Tygodnika Kulturalnego”, w latach 1968–1986 (gdy redaktorem naczelnym był Stanisław Adamczyk) – zasiadali m.in.: prof. Roch Sulima, dr Maria Łopatkowa, pisarze i publicyści Julian Kawalec, Marian Pilot (w latach 1967–1978 pełnił także funkcję kierownika działu prozy), Zygmunt Trziszka, Tomasz Jastrun (pracował w redakcji w latach 1974–1978); poeci i pisarze Jan Bolesław Ożóg, Józef Ozga-Michalski (także etatowo związany z redakcją) oraz liczni dziennikarze, reporterzy, publicyści, krytycy, felietoniści. Z tytułem związany byli także m.in. scenarzyści i dramatopisarze Edward Redliński, Stanisław Srokowski oraz wielu innych pisarzy, poetów, twórców kultury, sztuki i animatorów kultury.

Niejako patronem TK był wybitny poeta i prozaik Stanisław Piętak, który pracował w redakcji od 1956 do samobójczej śmierci w styczniu 1964. Rok później redakcja „Tygodnika Kulturalnego” wraz z Ludową Spółdzielnią Wydawniczą oraz ZG ZSMP zaczęła przyznawać nagrodę literacką jego imienia.

Nagrody ustanowione przez „Tygodnik Kulturalny” edytuj

Rada Redakcyjna „Tygodnika Kulturalnego”[1] oraz kolegium redakcji wyłoniły spośród twórców związanych z tytułem kapitułę Nagrody im. Stanisława Piętaka. W latach 1968–1986 przewodniczył kapitule redaktor naczelny Stanisław Adamczyk; sekretarzem Kapituły w latach 1978–1986 był Marek Różycki jr., kierujący działem literackim.

Nagrodę przyznawano ją corocznie w kategoriach: proza, poezja, krytyka literacka, publicystyka, dramat i reportaż. Niekiedy przyznawano nagrodę specjalną. Prawie wszyscy laureaci Nagrody byli autorami lub przewinęli się jako współpracownicy, a także – pracownicy redakcji „Tygodnika Kulturalnego”.

W 1980 „Tygodnik Kulturalny” ufundował Nagrodę im. Józefa Chałasińskiego, przyznawaną w zakresie socjologii literatury, literatury faktu i działalności społeczno-kulturalnej.

Inicjatywy kulturalne edytuj

Redakcja współpracowała z 2400 Gminnymi Ośrodkami Kultury (GOK) m.in. prowadząc Bank Doświadczeń oraz Inicjatyw w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, literatury w Małych Ojczyznach poza wielkimi aglomeracjami miejskimi. Najciekawsze inicjatywy kulturalne były opisywane i propagowane na łamach „TK”. „Tygodnik Kulturalny” objął także patronatem – wraz Departamentem Książki Ministerstwa Kultury i Sztuki – biblioteki gminne, ich filie, a także punkty biblioteczne; redakcja organizowała spotkania w terenie z wybitnymi pisarzami, poetami oraz animatorami kultury – głównie w Gminnych Ośrodkach Kultury, ale także i w placówkach wojewódzkich.

„Tygodnik Kulturalny” po 1986 edytuj

Wraz z oddelegowaniem Stanisława Adamczyka w 1986 przez Naczelny Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego na stanowisko kierownika Wydziału Kultury NK ZSL, przyznawanie Nagrody przejęła Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza do 1994, a z redakcji odeszła większość zespołu oraz współpracowników. Nowo powołany redaktor naczelny Jerzy Kania nie zwoływał już także Rady Redakcyjnej, która została w sposób naturalny rozwiązana.

W 1990 powstał tygodnik „Wokanda” w Warszawie, jako kontynuacja „Tygodnika Kulturalnego”, którego red. naczelnym był Stanisław Marat; od 1991 „Nowy Tydzień – Wokanda”.

Laureaci Nagrody Literackiej im. Stanisława Piętaka edytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Laureaci Nagrody im. Stanisława Piętaka.

Przypisy edytuj

 1. a b Andrzej Lenartowski. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa. Kielce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach, 2004, s. 85.
 2. a b c d Rudiak 2013 ↓, s. 75.
 3. Beata Dorosz: Hasło: Kozioł Urszula. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Jadwiga Czachowska, Alicja Szałagan (red.). T. 4: K. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996, s. 349. ISBN 83-02-05974-9.
 4. Bartelski 2000 ↓, s. 209.
 5. Urszula Kozioł w leksykonie serwisu biuroliterackie.pl. [dostęp 2012-06-02].
 6. Informator 1976 ↓, s. 156.
 7. a b Bartelski 2000 ↓, s. 294.
 8. Joanna Zawadzka: Hasło: Abramow Jarosław. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Jadwiga Czachowska, Alicja Szałagan (red.). T. 1: A-B. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994, s. 25. ISBN 83-02-05445-3.
 9. Bartelski 2000 ↓, s. 16.
 10. Klik-klak – TVP.pl. 2006-04-21. [dostęp 2012-06-02].
 11. Bartelski 2000 ↓, s. 305.
 12. Oficjalna strona Kazimierza Orłosia. [dostęp 2012-06-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-04-15)].
 13. Bartelski 2000 ↓, s. 329.
 14. a b Bartelski 2000 ↓, s. 139.
 15. Jerzy Harasymowicz. Biografia. [dostęp 2012-06-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-09-18)].
 16. Joanna Zawadzka: Hasło: Kłossowicz Jan. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Jadwiga Czachowska, Alicja Szałagan (red.). T. 4: K. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996, s. 160. ISBN 83-02-05974-9.
 17. Joanna Zawadzka: Hasło: Krasiński Janusz. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Jadwiga Czachowska, Alicja Szałagan (red.). T. 4: K. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996, s. 368. ISBN 83-02-05974-9.
 18. Bartelski 2000 ↓, s. 212.
 19. Mariusz Kubik: Spotkanie z Januszem Krasińskim. [dostęp 2012-06-02].
 20. Bartelski 2000 ↓, s. 276.
 21. Bartelski 2000 ↓, s. 59.
 22. Ernest Bryll. Oficjalna strona – Curriculum vitae. [dostęp 2012-06-02].
 23. a b Ewa Głębicka: Hasło: Myśliwski Wiesław. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Jadwiga Czachowska, Alicja Szałagan (red.). T. 5: L-M. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997, s. 516. ISBN 83-02-06694-X.
 24. a b Bartelski 2000 ↓, s. 281.
 25. a b Wiesław Myśliwski. Recepcja w kraju. [dostęp 2012-06-02].
 26. a b Sulima, Orzeł 2016 ↓, s. 8.
 27. Ewa Głębicka: Hasło: Redliński Edward. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Jadwiga Czachowska, Alicja Szałagan (red.). T. 7: R-Sta. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, cop. 2001, s. 29. ISBN 83-02-08100-0.
 28. Bartelski 2000 ↓, s. 349.
 29. a b c Bartelski 2000 ↓, s. 387.
 30. Informator 1976 ↓, s. 65.
 31. Bartelski 2000 ↓, s. 156.
 32. a b Bartelski 2000 ↓, s. 363.
 33. Rudiak 2013 ↓, s. 72.
 34. Bartelski 2000 ↓, s. 431.
 35. Rudiak 2013 ↓, s. 71.
 36. Barbara Marzęcka: Hasło: Neumert Stanisław. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Jadwiga Czachowska, Alicja Szałagan (red.). T. 6: N-P. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 1999, s. 354. ISBN 83-02-07446-2.
 37. Bartelski 2000 ↓, s. 348.
 38. Bartelski 2000 ↓, s. 466.
 39. Bartelski 2000 ↓, s. 270.
 40. Bartelski 2000 ↓, s. 65.
 41. Bartelski 2000 ↓, s. 297.
 42. Joanna Zawadzka: Hasło: Bereza Henryk. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Jadwiga Czachowska, Alicja Szałagan (red.). T. 1: A-B. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994, s. 133. ISBN 83-02-05445-3.
 43. Bartelski 2000 ↓, s. 34.
 44. Bartelski 2000 ↓, s. 122.
 45. a b c Pluta, Orzeł 2016 ↓, s. 10.
 46. Bartelski 2000 ↓, s. 136.
 47. Bartelski 2000 ↓, s. 331.
 48. Beata Dorosz: Hasło: Brzozowski Zbigniew. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Jadwiga Czachowska, Alicja Szałagan (red.). T. 1: A-B. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994, s. 322. ISBN 83-02-05445-3.
 49. Joanna Zawadzka: Hasło: Drzeżdżon Jan. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Jadwiga Czachowska, Alicja Szałagan (red.). T. 2: C-F. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994, s. 213. ISBN 83-02-05446-1.
 50. a b Bartelski 2000 ↓, s. 99.
 51. Barbara Marzęcka: Hasło: Kijonka Tadeusz. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Jadwiga Czachowska, Alicja Szałagan (red.). T. 4: K. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996, s. 127. ISBN 83-02-05974-9.
 52. Bartelski 2000 ↓, s. 186.
 53. Joanna Zawadzka: Hasło: Lubkiewicz-Urbanowicz Teresa. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Jadwiga Czachowska, Alicja Szałagan (red.). T. 5: L-M. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. ISBN 83-02-06694-X.
 54. Joanna Zawadzka: Hasło: Baran Józef. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Jadwiga Czachowska, Alicja Szałagan (red.). T. 1: A-B. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994, s. 92. ISBN 83-02-05445-3.
 55. Bartelski 2000 ↓, s. 24.
 56. Józef Baran. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków. [dostęp 2019-05-12].
 57. Józef Baran. Book Institute Poland. [dostęp 2019-05-12]. (ang.).
 58. Bartelski 2000 ↓, s. 214.
 59. Barbara Marzęcka: Hasło: Kruk Erwin. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Jadwiga Czachowska, Alicja Szałagan (red.). T. 4: K. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996, s. 390. ISBN 83-02-05974-9.
 60. Ku wzgórzom światła (rekord bibliograficzny). [w:] NUKAT [on-line]. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. [dostęp 2019-05-12].
 61. Barbara Marzęcka: Hasło: Neumert Stanisław. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Jadwiga Czachowska, Alicja Szałagan (red.). T. 6: N-P. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 1999, s. 47. ISBN 83-02-07446-2.
 62. Bartelski 2000 ↓, s. 402.
 63. Bartelski 2000 ↓, s. 89.
 64. Barbara Marzęcka: Mieczysław Dąbrowski. [w:] Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku [on-line]. [dostęp 2019-05-12].
 65. a b c d e Mazur 2003 ↓, s. 198.
 66. Pluta, Orzeł 2016 ↓, s. 11.
 67. Bartelski 2000 ↓, s. 106.
 68. Katarzyna Batora: Hasło: Łoziński Józef. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Jadwiga Czachowska, Alicja Szałagan (red.). T. 5: L-M. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997, s. 184. ISBN 83-02-06694-X.
 69. Bartelski 2000 ↓, s. 248.
 70. Barbara Marzęcka: Hasło: Żurakowski Bogusław. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Jadwiga Czachowska, Alicja Szałagan (red.). T. 10: Ż i uzupełnienia do tomów 1-9. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, cop. 2007, s. 52. ISBN 978-83-89348-94-4.
 71. Beata Dorosz: Hasło: Gizella Jerzy. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Jadwiga Czachowska, Alicja Szałagan (red.). T. 3: G-J. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994, s. 52. ISBN 83-02-05636-7.
 72. Maria Kotowska-Kachel: Hasło: Ziemianin Adam. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Jadwiga Czachowska, Alicja Szałagan (red.). T. 9: W-Z. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, cop. 2004, s. 472. ISBN 83-02-09242-8.
 73. Krzysztof Lisowski na stronie Instytutu Mikołowskiego. [dostęp 2012-06-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-07-08)].
 74. Ewa Głębicka: Hasło: Redliński Edward. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Jadwiga Czachowska, Alicja Szałagan (red.). T. 7: R-Sta. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, cop. 2001, s. 30. ISBN 83-02-08100-0.
 75. O Siejaku. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego w Chodzieży. [dostęp 2012-06-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-08-30)].
 76. a b c d e Mazur 2003 ↓, s. 211.
 77. Anna Hejman: Hasło: Bugajski Leszek. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Jadwiga Czachowska, Alicja Szałagan (red.). T. 1: A-B. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994, s. 338. ISBN 83-02-05445-3.
 78. Andrzej Lenartowski. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa. Kielce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach, 2004, s. 7.
 79. Bartelski 2000 ↓, s. 280.
 80. Barbara Marzęcka: Hasło: Musiał Grzegorz. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Jadwiga Czachowska, Alicja Szałagan (red.). T. 2: C-F. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994, s. 508. ISBN 83-02-05446-1.
 81. Katarzyna Batora: Hasło: Paźniewski Włodzimierz. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Jadwiga Czachowska, Alicja Szałagan (red.). T. 6: N-P. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 1999, s. 300. ISBN 83-02-07446-2.
 82. Bartelski 2000 ↓, s. 406.
 83. Barbara Marzęcka: Hasło: Warzecha Andrzej. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Jadwiga Czachowska, Alicja Szałagan (red.). T. 9: W-Z. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, cop. 2004, s. 47. ISBN 83-02-09242-8.
 84. Barbara Marzęcka: Hasło: Wyrwa-Krzyżański Tadeusz. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Jadwiga Czachowska, Alicja Szałagan (red.). T. 9: W-Z. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, cop. 2004, s. 329. ISBN 83-02-09242-8.
 85. Barbara Marzęcka: Hasło: Kryszak Janusz. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Jadwiga Czachowska, Alicja Szałagan (red.). T. 4: K. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996, s. 397. ISBN 83-02-05974-9.
 86. Katarzyna Batora: Hasło: Zawada Andrzej. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Jadwiga Czachowska, Alicja Szałagan (red.). T. 9: W-Z. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, cop. 2004, s. 396. ISBN 83-02-09242-8.
 87. Konkurs poetycki im. Mieczysława Stanclika „Strofy o Bielsku-Białej”. [w:] silesiakultura.pl [on-line]. 2008-09-29. [dostęp 2019-05-10].
 88. Barbara Marzęcka: Hasło: Stanclik Mieczysław. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Jadwiga Czachowska, Alicja Szałagan (red.). T. 7: R-Sta. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, cop. 2001. ISBN 83-02-08100-0.
 89. Barbara Marzęcka: Hasło: Kupiszewski Edward. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Jadwiga Czachowska, Alicja Szałagan (red.). T. 4: K. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996, s. 481. ISBN 83-02-05974-9.
 90. Bartelski 2000 ↓, s. 298.
 91. Bartelski 2000 ↓, s. 384.
 92. Bartelski 2000 ↓, s. 432.
 93. Bartelski 2000 ↓, s. 250.
 94. Bartelski 2000 ↓, s. 411.
 95. Barbara Marzęcka: Piotr Szewc. [w:] Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku [on-line]. [dostęp 2019-05-12].
 96. a b c d Mazur 2003 ↓, s. 256.
 97. Sakowicz, Orzeł 2016 ↓, s. 19.
 98. a b c d Sakowicz, Orzeł 2016 ↓, s. 20.
 99. Bartelski 2000 ↓, s. 365.
 100. Bolesław Faron: Poeci Sądecczyzny: Piotr Trochanowski (Petro Murianka). [w:] Sądeczanin [on-line]. 2017-07-12. [dostęp 2019-05-12].
 101. Łukosz, Jerzy. Agencja Dramatu i Teatru. [dostęp 2019-05-12].
 102. Barbara Marzęcka: Hasło: Łuczeńczyk Andrzej. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Jadwiga Czachowska, Alicja Szałagan (red.). T. 10: Ż i uzupełnienia do tomów 1-9. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, cop. 2007, s. 556. ISBN 978-83-89348-94-4.
 103. Joanna Hejman: Hasło: Brakoniecki Kazimierz. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Jadwiga Czachowska, Alicja Szałagan (red.). T. 1: A-B. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994, s. 247. ISBN 83-02-05445-3.
 104. Bartelski 2000 ↓, s. 50.
 105. Bartelski 2000 ↓, s. 41–42.
 106. Katarzyna Batora: Janusz Drzewucki. [w:] Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku [on-line]. [dostęp 2019-05-12].
 107. Barbara Marzęcka: Janusz Rudnicki. [w:] Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku [on-line]. [dostęp 2019-05-12].
 108. Kalendarium życia literackiego. 1976-2000. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2003, s. 374. ISBN 83-08-03417-9.
 109. Bartelski 2000 ↓, s. 193.
 110. Bartelski 2000 ↓, s. 308.
 111. Maria Kotowska-Kachel: Zyta Rudzka. [w:] Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku [on-line]. [dostęp 2019-05-12].
 112. Zyta Rudzka: A Short Exchange of Fire. [w:] Authors’ Reading Month [on-line]. [dostęp 2019-05-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-05-12)]. (ang.).
 113. „Miał instynkt do dobrej literatury”. Wspominamy Wacława Tkaczuka. [w:] PolskieRadiopl [on-line]. Polskie Radio SA. [dostęp 2019-05-13].
 114. Bartelski 2000 ↓, s. 472.
 115. Katarzyna Batora: Hasło: Zadura Bohdan. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Jadwiga Czachowska, Alicja Szałagan (red.). T. 9: W-Z. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, cop. 2004, s. 339. ISBN 83-02-09242-8.

Bibliografia edytuj

 • Lesław Bartelski M.: Polscy pisarze współcześni, 1939–1991: Leksykon. Tower Press, 2000.
 • Prof. Józef Chałasiński, [w:] Biogramy uczonych polskich, Część I: Nauki społeczne, zeszyt 1: A–J, Wrocław 1983