Typ porządkowy

Typ porządkowytyp danych w określonym języku programowania, którego zbiór wartości stanowi ograniczony i uporządkowany ciąg wartości prostych.

Dla każdej wartości należącej do pewnego typu porządkowego określona jest[1]

  • wartość następna – następnik (z wyjątkiem wartości ostatniej w uporządkowanym ciągu możliwych wartości danego typu porządkowego), np. funkcja Succ(x) w Turbo Pascalu[2]
  • wartość poprzednia – poprzednik (z wyjątkiem wartości pierwszej w uporządkowanym ciągu możliwych wartości danego typu porządkowego), np. funkcja Pred(x) w Turbo Pascalu[2]
  • indeks, określający miejsce w uporządkowanym ciągu wartości, np. funkcja Ord(x) w Turbo Pascalu[2].

Zdefiniowanie pojęcia typu porządkowego w pewnych językach programowania zostało dokonane w celu określenia tych typów, które mogą być zastosowane w pewnych konkretnych kontekstach kodu źródłowego. Są to:

W języku Pascal[4][2], w którym termin typu porządkowego został zdefiniowany wprost, typami porządkowymi są:

Typ porządkowy posiada taki zbiór wartości których fizyczna reprezentacja w komputerze może być łatwo i bez jakichkolwiek przeliczeń rzutowana na typ całkowity[5].

PrzypisyEdytuj

  1. Michael Marcotty, Henry Ledgord, W kręgu języków programowania, tłumaczenie: Krystyna Jerzykiewicz, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1980, Seria: Biblioteka Inżynierii Oprogramowania, ISBN 83-204-1342-7
  2. a b c d Andrzej Marciniak, Borland Pascal 7.0, Wyd. Nakom, Poznań 1994 r., seria: Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów ISBN 83-85060-53-7, ISSN 0867-6011
  3. Jan Bielecki, Turbo C z grafiką na IBM PC, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1990, Seria: Mikrokomputery, ISBN 83-204-1101-7
  4. Michał Iglewski, Jan Madey, Stanisław Matwin, Pascal. Język wzorcowy – Pascal 360., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984, wydanie trzecie – zmienione, Seria: Biblioteka Inżynierii Oprogramowania, ISBN 83-204-0597-1
  5. A. Nico Habermann, Dewayne E. Perry, Ada dla zaawansowanych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1989 r., seria: Biblioteka Inżynierii Oprogramowania, ISBN 83-204-1058-4