Otwórz menu główne

Tytuły klasyfikacyjne PZBS w brydżu sportowym

Kryteria mające wpływ na zdobywanie tytułów PZBSEdytuj

Zawodnicy polscy zdobywając wysokie miejsca w zawodach otrzymują:

 • Punkty klasyfikacyjne (PKL),
 • Arcymistrzowskie punkty klasyfikacyjne (aPKL),
 • Punkty Mistrzowskie (PM), oraz
 • Międzynarodowe Punkty Mistrzowskie (MPM).

Zawody uwzględniane w kryteriach PZBSEdytuj

Jeśli zawodnik mógł w drużynie grać nie wszystkie rozdania, to opisane dalej punkty otrzymuje w 100% pod warunkiem iż rozegrał co najmniej 50% rozdań (nie licząc walkowerów). Jeśli tych rozdań rozegrał mniej, to liczba przyznawanych mu punktów jest równa: (RR/WM)×PP (RR – liczba Rozegranych Rozdań, WM – Wymagane Minimum, PP – liczba PKL za dane miejsce).

Rangę zawodów określają współczynniki kwalifikacyjne WK zawodników. Dla zawodników polskich zależą one on posiadanych tytułów. W zawodach w których startują zawodnicy z innych krajów przyznaje się im WK równe:

 • 24 – dla zawodników posiadających tytuł WGM lub WLM (w kat. OPEN),
 • 19 – dla zawodników posiadających tytuł WIM lub WM, albo SGM lub SLM
 • 6 – dla pozostałych zawodników.

Dalej we wzorach często występuje symbol PZ. Jest to liczba punktów, które otrzymuje zwycięzca zawodów danego typu.

Drużynowe Mistrzostwa PolskiEdytuj

Zawodnicy drużyn grających w poszczególnych klasach rozgrywkowych otrzymują następującą liczbę punktów (PKL):

 • Ekstraklasa – 1 miejsce: 2000 PKL, ..., 16 miejsce: 1300 PKL,
 • I liga – 1 miejsce: 1300 PKL, ..., 16 miejsce: 700 PKL,
 • II liga – 1 miejsce: 700 PKL, ..., 16 miejsce: 300 PKL,
 • III liga – 1 miejsce: 300 PKL, ... ostatnie miejsce: 150 PKL,
 • IV liga – 1 miejsce: 150 PKL, ..., ostatnie miejsce: 100 PKL,
 • Liga popularna – 1 miejsce: 100, ..., ostatnie miejsce: 60 PKL,
 • Liga szkolna – 1 miejsce: 50, ..., ostatnie miejsce: 12 PKL.

Wszystkie punkty w ekstraklasie liczone są jako aPKL. Połowa punktów w I. lidze liczona jest jako aPKL.

Zawodnicy, którzy uzyskają tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski otrzymują punkty mistrzowskie, odpowiednio 5, 3 oraz 1 PM.

Inne cykle rozgrywkoweEdytuj

Zawody do dwóch przegranychEdytuj

W przypadku zawodów w których grają zespoły systemem "do 2 przegranych" zawodnicy drużyn otrzymują PKL w zależności od liczby zespołów oraz zajętego miejsca:

 • 12–20 zespołów – 1 miejsce: 50 PKL, ..., ostatnie miejsce: 5 PKL,
 • 21–24 zespołów – 1 miejsce: 60 PKL, ..., ostatnie miejsce: 5 PKL,
 • 25–28 zespołów – 1 miejsce: 70 PKL, ..., ostatnie miejsce: 5 PKL,
 • > 28 zespołów – 1 miejsce: 80 PKL, ..., ostatnie miejsce: 5 PKL.

Zawody w których przegrywający odpadaEdytuj

W zawodach w których przegrywający odpada (system pucharowy) zawodnicy zespołów otrzymują połowę punktów jaka przysługuje w zawodach do 2 przegranych.

Punkty za pojedynczy meczEdytuj

W pojedynczym meczu, o ile mecz liczy co najmniej 32 rozdania, PKL zdobywają wszyscy grający w meczu zawodnicy w zależności od liczby zdobytych przez drużynę VP. Przelicznik VP na PKL jest następujący:

 • 6 – 9 VP → 0,2 × WKM,
 • 10 – 12 VP → 0,5 × WKM,
 • 13 – 17 VP → 1,0 × WKM,
 • 18 – 20 VP → 1,5 × WKM,
 • 21 – 24 VP → 1,8 × WKM,
 • 25 VP → 2,0 × WKM,

gdzie: WKM – średni współczynnik WK wszystkich zawodników startujących w meczu (suma WK podzielona przez liczbę zawodników).

TurniejeEdytuj

W turniejach (teamów T, par P oraz indywidualnych I) PZ określa się na 2 (opisane poniżej sposoby) i obowiązuje wartość większa.

 • PZ = WKT × RT + 0.05 × Z
gdzie: WKT – współczynnik turnieju, równy sumie WK wszystkich startujących w turnieju, podzielonej przez Z (liczbę startujących zawodników), RT – współczynnik rangi turnieju, którego wartość podana jest dla danego turnieju;
 • Wartość PZ może też być określona z następującej tabeli:
Turniej Symbol RT PZ
Ogólnopolski OTx**** 15 300
OTx*** 12 200
OTx** 10 100
OTx 7 50
OTx
(<40 rozdań)
5  
Regionalny RTx* 5 50
RTx
(min 40 rozdań)
5  
RTx 3  
Okręgowy Okr. Tx 2  
Klubowy Klub Tx 1  

Po określeniu PZ następni uczestnicy otrzymują PKL według poniższych reguł za zajęcie odpowiedniego miejsca:

 • pierwsze (za zwycięzcą) 2% uczestników otrzymuje PKL proporcjonalnie od PZ do 0,9×PZ,
 • kolejne 18% uczestników otrzymuje PKL między 0.9×PZ a 0.2×PZ,
 • następne 30% uczestników otrzymuje PKL od 0.2×PZ do 0 .

Mistrzostwa PolskiEdytuj

W Mistrzostwach polski zawodnicy otrzymują PKL w zależności od kategorii zawodników (Open, Kobiety, Miksty, Seniorzy, Juniorzy), kategorii zawodów (Teamy, Pary, Indywidualne), typu rozliczeń (maksy, IMP) i zajętego miejsca.

Z wyjątkiem mistrzostw Juniorów pewna część uczestników (miejsca od 1 do 3) otrzymuje również PM.

OpenEdytuj

 • Pary maksy (Finał centralny) – 1 miejsce: 500 PKL i 3 PM, 2 miejsce: 400 PKL i 2 PM, 3 miejsce: 320 PKL i 1 PM, ..., 8 miejsce: 160, dalej z obniżką o : 5 PKL;
 • Pary impy – 1 miejsce: 250 PKL i 1 PM, 2 miejsce: 200 PKL i 0,5 PM, ..., 8 miejsce: 70, dalej z obniżką o : 5 PKL;
 • Teamy – 1 miejsce: 300 PKL i 2 PM, 2 miejsce: 240 PKL i 1 PM, 3 miejsce: 190 PKL i 0.5 PM, ..., 8 miejsce: 80, dalej z obniżką o : 5 PKL;
 • Indywidualne – 1 miejsce: 150 PKL i 1 PM, 2 miejsce: 120 PKL i 0,5 PM, ..., 8 miejsce: 40, dalej z obniżką o : 4 PKL;
 • Puchar Polski – 1 miejsce: 250 PKL i 1 PM, 2 miejsce: 200 PKL i 0,5 PM, ..., 8 miejsce: 60, dalej z obniżką o : 5 PKL;

KobietyEdytuj

 • Pary – 1 miejsce: 150 PKL i 1 PM, 2 miejsce: 120 PKL i 0,5 PM, ..., 8 miejsce: 48, dalej z obniżką o : 4 PKL;
 • Teamy – 1 miejsce: 100 PKL i 0,5 PM, ..., 8 miejsce: 10 PKL, dalej z obniżką o : 4 PKL.

MikstyEdytuj

 • Pary – 1 miejsce: 200 PKL i 1 PM, 2 miejsce: 160 PKL i 0,5 PM, ..., 8 miejsce: 70, dalej z obniżką o : 5 PKL;
 • Teamy – 1 miejsce: 150 PKL i 0,5 PM, ..., 8 miejsce: 30, dalej z obniżką o : 10 PKL.

SeniorzyEdytuj

 • Pary – 1 miejsce: 200 PKL i 1 PM, 2 miejsce: 160 PKL i 0,5 PM, ..., 8 miejsce: 70, dalej z obniżką o : 5 PKL;
 • Teamy – 1 miejsce: 150 PKL i 0,5 PM, ..., 8 miejsce: 30, dalej z obniżką o : 10 PKL.

Juniorzy do 25 lat i Akademickie Mistrzostwa PolskiEdytuj

 • Pary Open – 1 miejsce: 120 PKL, ..., 8 miejsce: 34, dalej z obniżką o : 4 PKL;
 • Teamy Open – 1 miejsce: 75 PKL, ..., 8 miejsce: 16, dalej z obniżką o : 4 PKL;
 • Miksty – 1 miejsce: 40 PKL, ..., 8 miejsce: 8, dalej z obniżką o : 2 PKL;
 • Dziewczęta – 1 miejsce: 30 PKL, ..., 8 miejsce: 6, dalej z obniżką o : 2 PKL;
 • Indywidualne – 1 miejsce: 50 PKL, ..., 8 miejsce: 16, dalej z obniżką o : 2 PKL.

Juniorzy do 20 latEdytuj

 • Pary Open – 1 miejsce: 80 PKL, ..., 8 miejsce: 23, dalej z obniżką o : 4 PKL;
 • Teamy Open – 1 miejsce: 50 PKL, ..., 8 miejsce: 8, dalej z obniżką o : 4 PKL;
 • Miksty – 1 miejsce: 25 PKL, ..., 8 miejsce: 4, dalej z obniżką o : 2 PKL;
 • Dziewczęta – 1 miejsce: 20 PKL, ..., 8 miejsce: 1;
 • Indywidualne – 1 miejsce: 30 PKL, ..., 8 miejsce: 6, dalej z obniżką o : 2 PKL.

Rozgrywki kadroweEdytuj

W rozgrywkach kadrowych PKL przyznawane są zgodnie z regulaminem rozgrywek kadrowych odpowiedniej kategorii (open, seniorów, kobiet, juniorów, juniorów młodszych itp.). W kat. OPEN PKL mają status aPKL.

Zawody międzynarodoweEdytuj

Polscy zawodnicy za zajęcie wysokich miejsc w zawodach międzynarodowych otrzymują aPKL oraz MPM.

Kategoria OpenEdytuj

 • Bermuda Bowl – 1 miejsce: 5000 aPKL i 12 MPM, ..., 8 miejsce: 1300 aPKL i 1 MPM;
 • Drużynowe Mistrzostwa Europy – 1 miejsce: 3000 aPKL i 6 MPM, ..., 4 miejsce: 1500 aPKL i 1 MPM;
 • Mistrzostwa Świata Teamów (Rosenblum Cup) – 1 miejsce: 3500 aPKL i 8 MPM, ..., 6 miejsce: 1500 aPKL i 1 MPM;
 • Mistrzostwa Świata Par – 1 miejsce: 4000 aPKL i 10 MPM, ..., 8 miejsce: 1700 aPKL i 1 MPM;
 • Mistrzostwa Świata Teamów Transnational – 1 miejsce: 2500 aPKL i 4 MPM, ..., 3 miejsce: 1800 aPKL i 1 MPM;
 • Mistrzostwa Europy Teamów – 1 miejsce: 2000 aPKL i 3 MPM, ..., 3 miejsce: 1400 aPKL i 1 MPM;
 • Mistrzostwa Europy Par – 1 miejsce: 2500 aPKL i 4 MPM, ..., 3 miejsce: 1800 aPKL i 1 MPM;
 • Puchar Europy – 1 miejsce: 1200 aPKL i 2 MPM, 2 miejsce: 900 aPKL i 1 MPM, ..., 9 miejsce: 100 aPKL;
 • Mistrzostwa Ameryki Płn – 1 miejsce: 1500 aPKL i 2 MPM, 2 miejsce: 1100 aPKL i 1 MPM, ..., 10 miejsce: 100 aPKL;
 • WMSG: teamy – 1 miejsce: 1000 aPKL i 1 MPM, 2 miejsce: 850 aPKL i 0,5 MPM, ..., 15 miejsce: 50 aPKL;
 • WMSG: pary – 1 miejsce: 750 aPKL, ..., 12 miejsce: 40 aPKL;
 • WMSG: indywidualne – 1 miejsce: 500 aPKL, ..., 10 miejsce: 50 aPKL;
 • Indywidualne Mistrzostwa Świata – 1 miejsce: 1500 aPKL i 2 MPM, 2 miejsce: 1350 aPKL i 1 MPM, ..., 25 miejsce: 50 aPKL.

Kategorie Kobiet, Mikstów i SeniorówEdytuj

 • Olimpiada, Venice Cup, Senior Bowl – 1 miejsce: 1500 aPKL i 3 MPM, 2 miejsce: 1300 aPKL i 2 MPM, 3 miejsce: 1000 aPKL i 1 MPM, ..., 15 miejsce: 50 aPKL;
 • Drużynowe Mistrzostwa Europy – 1 miejsce: 1000 aPKL i 2 MPM, 2 miejsce: 850 aPKL i 1 MPM, 3 miejsce: 750 aPKL i 0,5 MPM, ..., 15 miejsce: 50 aPKL;
 • Otwarte Mistrzostwa Świata – 1 miejsce: 1000 aPKL i 2 MPM, 2 miejsce: 850 aPKL i 1 MPM, 3 miejsce: 750 aPKL i 0,5 MPM, ..., 15 miejsce: 50 aPKL;
 • Otwarte Mistrzostwa Europy – 1 miejsce: 800 aPKL i 1,5 MPM, 2 miejsce: 670 aPKL i 1 MPM, 3 miejsce: 570 aPKL i 0,5 MPM, ..., 11 miejsce: 40 aPKL.

Kategorie MłodzieżoweEdytuj

 • Drużynowe Mistrzostwa Świata (Studenci, Juniorzy) – 1 miejsce: 800 aPKL, ..., 16 miejsce: 20 aPKL;
 • Drużynowe Mistrzostwa Świata (Młodzież Szkolna, Dziewczęta) – 1 miejsce: 200 aPKL, ..., 9 miejsce: 20 aPKL;
 • Drużynowe Mistrzostwa Europy (Studenci, Juniorzy) – 1 miejsce: 600 aPKL, ..., 10 miejsce: 30 aPKL;
 • Drużynowe Mistrzostwa Europy (Młodzież Szkolna, Dziewczęta) – 1 miejsce: 400 aPKL, ..., 8 miejsce: 10 aPKL;
 • World Youth Congress (Swiss) – 1 miejsce: 400 aPKL, ..., 10 miejsce: 20 aPKL;
 • World Youth Congress (BAM) – 1 miejsce: 200 aPKL, ..., 6 miejsce: 20 aPKL;
 • World Youth Congress (Pary) – 1 miejsce: 300 aPKL, ..., 10 miejsce: 10 aPKL;
 • Mistrzostwa Europy Par (Juniorzy) – 1 miejsce: 500 aPKL, ..., 15 miejsce: 20 aPKL;
 • Mistrzostwa Europy Par (Młodzież Szkolna, Dziewczęta, Miksty) – 1 miejsce: 300 aPKL, ..., 10 miejsce: 10 aPKL;
 • Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów – 1 miejsce: 400 aPKL, ..., 13 miejsce: 20 aPKL.

Tytuły PZBS w zależności od osiągniętych kryteriówEdytuj

Tytuły PZBS
Tytuł klasyfikacyjny Symbol WK Norma na tytuł
PKL aPKL PM MPM
Debiutant D 0        
Kandydat K 0,5 50      
Adept Ad 1,0 100      
Mistrz Klubowy M 1,5 200      
Mistrz Okręgowy MO 2,0 500      
Mistrz Wojewódzki MW 2,5 800      
Mistrz Regionalny MR 3 1200      
Mistrz Krajowy MK 4,0 2000      
Mistrz Krajowy MK 5,0 3000      
Mistrz Międzynarodowy MM 7,0 5000 2000    
Mistrz Międzynarodowy MM 9,0 8000 4000    
Mistrz Międzynarodowy MM 11,0 8000 4800    
Arcymistrz A 12,0 10 000 6000    
Arcymistrz A 13,0 10 000 6000 1  
Arcymistrz A 15,0 10 000 7000 2  
Arcymistrz A 17,0 10 000 7000 3  
Arcymistrz Międzynarodowy AM 18,0 20 000 16 000  
Arcymistrz Międzynarodowy AM 19,0 20 000 15 000   2
Arcymistrz Międzynarodowy AM 21,0 20 000 16 000   3
Arcymistrz Światowy AS 24,0 tytuł WGM lub WLM

Do każdego tytułu (do Arcymistrza Krajowego włącznie) po wypełnieniu 20% wymaganej normy na wyższy tytuł dodawany jest symbol ♣, po kolejnych 20% – symbol , oraz zgodnie z tą zasadą kolejno i ♠. Przykładowy, pełny tytuł może być taki: Debiutant z symbolem ♠.

Ranking zawodników w PZBSEdytuj

PZBS prowadzi bieżący ranking wszystkich zawodników. Jest to jeden, wspólny ranking obejmujący wszystkie kategorie.

W rankingu PZBS najwyżej ceniony jest tytuł (T), dalej współczynnik klasyfikacyjny (WK) i PKL.

Na dzień 7 czerwca 2012 początkowe pozycje rankingu PZBS zajmowali[2]:

Ranking PZBS
Poz Zawodnik T WK PKL
1. Apolinary Kowalski AS 24 101 279
2. Cezary Balicki AS 24 89 107
3 Adam Żmudziński AS 24 76 917
4. Piotr Gawryś AS 24 54 480
5. Piotr Tuszyński AS 24 53 729
6. Michał Kwiecień AS 24 51 560
7. Andrzej Wilkosz AS 24 49 745
8. Krzysztof Martens AS 24 48 313
9. Janusz Połeć AS 24 44 953
10. Jacek Pszczoła AS 24 44 869

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. PZBS: Regulamin Klasyfikacyjny (obowiązujący od IV.2014) (pol.). W: PZBS [on-line]. 2014-03-14. [dostęp 2014-07-18].
 2. PZBS: Punkty klasyfikacyjne PKL, Ranking PKL − łączny (pol.). W: PZBS [on-line]. 2009-09-25. [dostęp 2012-06-07].