UDOS

system operacyjny

UDOS 1526 to system operacyjny przeznaczony dla komputerów Robotron A 5120/30, opracowany przez VEB Robotron.

UDOS 1526
Producent Robotron
Architektura U880
Środowisko pracy konsola

Systemy A 5120/30Edytuj

Podstawowym systemem operacyjnym, który był zawsze dostarczany wraz z systemem komputerowym, był system SIOS 1526. Jednak system SIOS miał istotne ograniczenia, które pozwalały na użytkowanie przedmiotowych systemów komputerowych tylko w zastosowaniach takich jak:

W związku z występującymi w SIOS ograniczeniami, opracowano jako drugi, alternatywny system operacyjny dla komputerów Robotron A 5120/30, system UDOS 1526, który umożliwiał zastosowanie tych systemów komputerowych także w innych zakresach, m.in.:

Systemy stosowane dla komputerów Robotron A 5120/30 nie były ze sobą zgodne, np. w zakresie oprogramowania, formatów danych, formatów nośników danych i innych, co powodowało konieczność dokonywania odpowiednich konwersji.

Wymagania sprzętoweEdytuj

Wymagania sprzętowe dla systemu UDOS 1526:

40 lub 77 ścieżek, 26 sektorów na ścieżkę, po 128 bajtów na sektor, rekordy: 1, 2, 4, 8 lub 16 sektorów,

 
UDOS uruchomiony na komputerze Robotron A 5120

Budowa systemuEdytuj

  • część stała – część ładowana do pamięci operacyjnej i dostępna przez cały czas pracy systemu
    • fizyczna – sterowanie sprzętowe klawiatury, monitora, stacji dyskietek oraz monitor (debbuger)
    • logiczna – zarządzanie pamięcią, logiczne sterowanie konsolą (OS) i stacjami dyskietek (ZDOS)
  • część zmienna – dostępna na dyskietce systemowej, poszczególne składniki systemu ładowane w zależności od potrzeb, obejmujące programy usługowe, pomocnicze, sterowania innymi urządzeniami, moduły programowe, systemy programowania,

KomendyEdytuj

Znakiem systemowym ( prompt) jest znak "%". Po pojawieniu się tego znaku można wprowadzać komendy systemu.

Lista komend systemu:

 ACTIVATE, ALLOCATE,
 BRIEF,
 CAT, CLOSE, COMPARE, COPY, COPY.DISK,
 DATE, DEACTIVATE, DEALLOCATE, DEBUG, DEFINE, DELETE, DISPLAY, DO, DUMP,
 ECHO, EXTRACT,
 FORCE, FORMAT,
 HELP,
 IMAGE, INITIALIZE,
 LADT,
 MASTER, MOVE,
 PAUSE, PRINT,
 RELEASE, RENAME, RESTORE,
 SAVE, STATUS,
 VERBOSE,
 XEQ,
 "wyrażenie", (kod błędu),
 KEY, INDATE, SPIT,

Podstawowe typy plikówEdytuj

 D – DIRECTORY : katalog dyskietki
 A – ASCII : zbiór tekstowy
 B – BINARY : plik binarny
 P – PROCEDURE : programy

BibliografiaEdytuj

  1. MOS K1520. Podręcznik systemu, VEB Robotron-Buchungsmaschinewerk, Karl-Marx-Stadt 1985
  2. MOS K1520. Interpreter języka BASIC dla SCPX 1526, VEB Robotron-Buchungsmaschinewerk, Karl-Marx-Stadt 1984