ULIC

wykaz ulic będący składnikiem systemu Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju

ULIC (Wykaz ulic/podsystem systemu TERYT) – codziennie aktualizowany wykaz ulic będący składnikiem systemu Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT).

ULIC jest rejestrem nazw ulic, zawierającym następujące informacje:

 • główny człon nazwy ulicy, który powinien być używany do sortowania i wyszukiwania, np. nazwisko w nazwie: ul. Tadeusza Kościuszki,
 • dodatkowy człon nazwy ulicy, np. imię w nazwie ulicy: ul. Tadeusza Kościuszki,
 • rodzaj, określa czy jest to: ulica, skwer, aleja, plac, itp.,
 • lokalizację w województwie, gminie, miejscowości (wsi) na podstawie kodów z pozostałych słowników systemu TERYT.

Na serwerach Głównego Urzędu Statystycznego dostępna jest przeglądarka[1] systemu TERYT oraz pliki ze słownikami do pobrania[2], które można zaimportować do własnej bazy.

Struktura pliku ULICEdytuj

Plik z aktualnym słownikiem jest dostępny do pobrania w formacie XML i kodowaniu UTF-8.

Wygląd pliku ULIC.xmlEdytuj

Poniżej znajduje się wygląd nagłówka pliku ULIC.xml wraz z przykładowym rekordem :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<teryt>
<catalog name="ULIC" type="all" date="2013-06-10">
<row>
<col name="WOJ">04</col>
<col name="POW">15</col>
<col name="GMI">01</col>
<col name="RODZ_GMI">1</col>
<col name="SYM">0983126</col>
<col name="SYM_UL">20677</col>
<col name="CECHA">ul.</col>
<col name="NAZWA_1">Spokojna</col>
<col name="NAZWA_2"/>
<col name="STAN_NA">2013-06-10</col>
</row>
<!-- More records <row> -->
</catalog>
</teryt>

Rekordy są zgromadzone w gałęzi catalog będącej potomkiem gałęzi głównej teryt.

Struktura rekorduEdytuj

Każdy rekord zawiera taką samą ilość pól o nazwie tagu col, każde pole ma zdefiniowany parametr name, według jego wartości identyfikuje się rodzaj pola i jego zawartość. Są to:

 • WOJ – liczba – kod województwa na podstawie słownika TERC,
 • POW – liczba – kod powiatu na podstawie słownika TERC,
 • GMI – liczba – kod gminy na podstawie słownika TERC,
 • RODZ_GMI – liczba – rodzaj gminy na podstawie słownika TERC, pole może przyjąć jedną z wartości:
  • 1 – gmina miejska,
  • 2 – gmina wiejska,
  • 3 – gmina miejsko-wiejska,
  • 4 – miasto w gminie miejsko-wiejskiej,
  • 5 – obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej,
  • 8 – dzielnica w m.st. Warszawa,
  • 9 – delegatury miast: Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław.
 • SYM – liczba – kod miejscowości na podstawie słownika SIMC,
 • SYM_UL – liczba – kod ulicy,
 • CECHA – tekst – rodzaj ulicy, dozwolone są rodzaje:
  • UL. – ulica,
  • AL. – aleja,
  • PL. – plac,
  • SKWER,
  • BULW. – bulwar,
  • RONDO,
  • PARK,
  • RYNEK,
  • SZOSA,
  • DROGA,
  • OS. – osiedle,
  • OGRÓD,
  • WYSPA,
  • WYB. – wybrzeże,
  • INNE,
 • NAZWA_1 – tekst – główny człon nazwy ulicy,
 • NAZWA_2 – tekst – dodatkowy człon nazwy ulicy (może być pusty),
 • STAN_NA – tekst – data aktualizacji w słowniku w formacie RRRR-MM-DD,

BibliografiaEdytuj

Powyższe informacje pochodzą z dnia 13 czerwca 2013 i zostały zebrane na podstawie opisu struktury pliku ULIC.xml dostępnego na stronie GUS[3].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj