Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

polski uniwersytet, państwowa szkoła wyższa w Lublinie
(Przekierowano z UMCS)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej[3], oficjalny akronim: UMCSuczelnia publiczna z siedzibą w Lublinie, powołana do życia w 1944 roku jako piąty uniwersytet w Polsce. Największa uczelnia akademicka Polski Wschodniej[4]. Według rankingu Research.com, zajmuje 18 miejsce, na 37 klasyfikowanych polskich szkół wyższych, oraz 1534 pozycję w skali światowej[5]. Uczelnia należy do konsorcjum Uniwersytetów Europejskich ATHENA. Należy również do Związku Uczelni Lubelskich, wraz z Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Université Marie Curie-Skłodowska
Universitas Maria Curie-Sklodowska
Maria Curie-Sklodowska University
Ilustracja
Pomnik Marii Curie-Skłodowskiej - patronki Uniwersytetu
Data założenia

23 października 1944

Typ

publiczna

Patron

Maria Curie-Skłodowska

Państwo

 Polska

Województwo

 lubelskie

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Liczba pracowników
• naukowych

2810
1996[1] (2022)

Liczba studentów

15 632[2] (12.2023)

Rektor

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

Członkostwo

EUA, Socrates-Erasmus

Położenie na mapie Lublina
Mapa konturowa Lublina, blisko centrum na lewo u góry znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, po prawej nieco na dole znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej”
Położenie na mapie województwa lubelskiego
Mapa konturowa województwa lubelskiego, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej”
Ziemia51°14′44″N 22°32′26″E/51,245556 22,540556
Strona internetowa

Historia

edytuj

Uniwersytet został powołany do życia 23 października 1944 roku jako uczelnia państwowa[6]. Początkowo funkcjonował z czterema wydziałami: Lekarskim, Przyrodniczym, Rolnym i Weterynaryjnym, lecz w ciągu niecałych trzech miesięcy powstał piąty – Wydział Farmaceutyczny. Uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego miała miejsce 14 stycznia 1945 roku. Kadrę naukową stanowiło wówczas 42 profesorów, m.in. z uczelni Lwowa i Wilna. Studia podjęło 806 słuchaczy. Organizatorem i pierwszym rektorem Uniwersytetu był zoolog prof. Henryk Raabe[7].

Ten profil Uniwersytetu utrzymał się do lat 50. XX wieku. W 1949 roku uczelnia powiększyła się o Wydział Prawa. Rok później z Uniwersytetu wydzielono fakultety: Lekarski i Farmaceutyczny, które dały podstawę Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytetowi Medycznemu). Na początku 1952 roku, istniejący już Wydział Matematyczno-Przyrodniczy podzielił się na dwa Wydziały: Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Biologii i Nauk o Ziemi. W tym samym roku otwarto Wydział Humanistyczny, a w 1953 roku Zootechniczny[8].

Znaczącą reorganizację struktury Uniwersytet przeżył w 1955 roku, gdy wyodrębniono z niego Wydziały: Rolny, Weterynaryjny i Zootechniczny, które stały się podwalinami Akademii Rolniczej, obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego[8]. W drugą połowę lat 50. Uniwersytet wkroczył z czterema wydziałami: Biologii i Nauk o Ziemi, Matematyki, Fizyki i Chemii, Prawa oraz Humanistycznym.

Kolejność nazwisk patronki wymienianych w nazwie Uniwersytetu została przejęta z języka francuskiego. Prawo nie daje możliwości zmiany nazwy uczelni jej władzom. Sama patronka UMCS używała zamiennie obu form pisowni swego nazwiska[9].

Władze UMCS

edytuj

W kadencji 2020–2024[10]:

Stanowisko Imię i nazwisko
Rektor prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Zbigniew Pastuszak
Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Wiesław Ignacy Gruszecki
Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Dorota Kołodyńska
Prorektor ds. ogólnych dr hab. Arkadiusz Bereza
Kanclerz mgr Grażyna Elżbieta Fiok

Rektorzy UMCS

edytuj
 
Rektorat UMCS

Pełna lista rektorów UMCS[11]:

 1. Henryk Raabe (24 października 1944 – 31 sierpnia 1948)
 2. Tadeusz Kielanowski (1 września 1948 – 31 grudnia 1949)
 3. Józef Parnas (jako p.o., 1 stycznia 1950 – 31 grudnia 1951[12])
 4. Bohdan Dobrzański (1 stycznia 1952 – 31 sierpnia 1955)
 5. Andrzej Burda (1 września 1955 – 7 maja 1957)
 6. Adam Paszewski (8 maja 1957 – 31 sierpnia 1959)
 7. Grzegorz Leopold Seidler (1 września 1959 – 11 kwietnia 1969)
 8. Zbigniew Lorkiewicz (1 lipca 1969 – 30 września 1972)
 9. Wiesław Skrzydło (1 października 1972 – 31 sierpnia 1981)
 10. Tadeusz Baszyński(inne języki) (1 września 1981 – 21 maja 1982)
 11. Józef Szymański (24 maja 1982 – 31 sierpnia 1984)
 12. Stanisław Uziak(inne języki) (1 września 1984 – 31 sierpnia 1987)
 13. Zdzisław Cackowski (1 września 1987 – 30 listopada 1990)
 14. Eugeniusz Gąsior (1 grudnia 1990 – 14 sierpnia 1993)
 15. Kazimierz Goebel (24 września 1993 – 31 sierpnia 1999)
 16. Marian Harasimiuk (1 września 1999 – 31 sierpnia 2005)
 17. Wiesław Kamiński (1 września 2005 – 31 sierpnia 2008)
 18. Andrzej Dąbrowski (1 września 2008 – 31 sierpnia 2012)
 19. Stanisław Michałowski (1 września 2012 – 31 sierpnia 2020)[13][14]
 20. Radosław Dobrowolski (1 września 2020 – nadal)

Wykładowcy

edytuj
Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Wydziały

edytuj
Nazwa wydziału Rok założenia Adres internetowy wydziału
Wydział Artystyczny 1989/(1997) WA
Wydział Biologii i Biotechnologii 1944/(1952)/2011 WBiB
Wydział Chemii 1944/(1989) WCh
Wydział Ekonomiczny 1965 WE
Wydział Filologiczny 2019 WF
Wydział Filozofii i Socjologii 1990 WFiS
Wydział Historii i Archeologii 2019 WHiA
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 1944/1952/1989/(2001) WMFI
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 1944/(1952)/2011 WNoZiGP
Wydział Pedagogiki i Psychologii 1973 WPiP
Wydział Politologii i Dziennikarstwa 1993 WPiD
Wydział Prawa i Administracji 1949 WPiA
Wydział Zamiejscowy w Puławach 2014 WZwP

Kierunki studiów I stopnia i Jednolite Magisterskie

edytuj

Wydział Artystyczny:

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
 • grafika (studia prowadzone są również w języku angielskim),
 • jazz i muzyka estradowa,
 • malarstwo.

Wydział Biologii i Biotechnologii:

Wydział Chemii:

 • chemia (studia prowadzone są również w języku angielskim dla cudzoziemców),
 • inżynieria nowoczesnych materiałów,
 • inżynieria światłowodowa.

Wydział Ekonomiczny:

Wydział Filozofii i Socjologii:

Wydział Historii i Archeologii:

 • archeologia,
 • historia,
 • archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi,
 • geoarcheologia,
 • geowizualizacja historyczna i archeologiczna,
 • turystyka historyczna

Wydział Filologiczny:

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki:

 • bezpieczeństwo radiacyjne
 • fizyka,
 • fizyka techniczna,
 • informatyka,
 • inżynieria nowoczesnych materiałów,
 • matematyka,
 • matematyka w finansach,
 • nauczanie matematyki i informatyki,
 • Science and Technology (studia prowadzone w języku angielskim).

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej:

Wydział Pedagogiki i Psychologii:

Wydział Politologii i Dziennikarstwa:

Wydział Prawa i Administracji:

Wydział Zamiejscowy w Puławach:

Kierunki międzyobszarowe:

 • inżynieria nowoczesnych materiałów (WMFiI z WC)
 • matematyka i finanse (WMFiI z WE)
 • społeczeństwo informacyjne(WMFiI z WPiD).

W zakresie kształcenia językowego na Uniwersytecie funkcjonują następujące jednostki:

 • Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS,
 • Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców,
 • Centrum Brytyjskie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
 • Centrum Języka Portugalskiego/Camões,
 • Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej
 • Centrum Europy Wschodniej.

Szkoły doktorskie

edytuj

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, i Sztuki:

 • archeologia,
 • filozofia,
 • historia,
 • językoznawstwo,
 • literaturoznawstwo,
 • nauki o kulturze i religii,
 • sztuki muzyczne,
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych:

 • Ekonomia i finanse
 • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Nauki o polityce i administracji publicznej
 • Nauki o zarządzaniu i jakości
 • Nauki prawne
 • Nauki socjologiczne
 • Pedagogika
 • Psychologia

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:

 • Matematyka
 • Nauki biologiczne
 • Nauki chemiczne
 • Nauki fizyczne
 • Nauki o Ziemi i środowisku
 • Rolnictwo i ogrodnictwo

Kształcenie

edytuj
 
Budynek Wydziału Prawa i Administracji UMCS
 
Wydział Humanistyczny UMCS aula i patio
 
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
 
Budynek Instytutu Informatyki UMCS

UMCS prowadzi blisko 90 kierunków z ponad 300 specjalnościami w ramach studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, w różnych obszarach nauk i ok. 100 kierunków studiów podyplomowych. Od 2012 Uczelnia prowadzi Uniwersytet Dziecięcy w Lublinie, który organizuje zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Od roku akademickiego 2019/2020 prowadzone są trzy szkoły doktorskie; Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Sztuki, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych oraz Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych[15].

Ogółem w roku akademickim 2022/2023 liczba studentów wynosiła blisko 17 000 osób, w tym 1600 cudzoziemców. W tym też roku akademickim, zainaugurowano 7000 nowych studentów, ponadto studia rozpoczęło 700 cudzoziemców[16].

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ukończyło 260 000 absolwentów (dane na rok akademicki 2022/2023)

Baza uczelni

edytuj
 
Widok na miasteczko akademickie z dzielnicy LSM

Budynki UMCS

edytuj

UMCS kształci studentów w 10 budynkach dydaktycznych. W 2020, nastąpiło uroczyste otwarcie nowoczesnych obiektów dydaktycznych Wydziału Politologii i Dziennikarstwa oraz Wydziału Pedagogiki Psychologii na Kampusie Zachodnim im. Unii Lubelskiej. Pozostałe znajdują się na terenie Miasteczka akademickiego zbudowanego z inicjatywy rektora Grzegorza Leopolda Seidlera.

W Puławach natomiast UMCS posiada budynek Collegium Novum będący do 2014 roku siedzibą Puławskiej Szkoły Wyższej przekształconej w Wydział Zamiejscowy.

Miasteczko Akademickie

edytuj

Miasteczko akademickie jest ograniczone ulicami: Uniwersytecką (od wschodu), Głęboką (od południa), al. Kraśnicką (od zachodu) i ul. Weteranów (od północy). Na terenie miasteczka znajduje się 10 domów studenckich (Amor, Babilon, Cebion, Dodek, Eskulap, Femina, Grześ, Helios, Ikar, Jowisz) oraz komercyjne akademiki (poza miasteczkiem znajdują się dom studencki „Zana” oraz Dom Studenta Zaocznego), rektorat, siedziby większości wydziałów (poza Wydziałem Politologii oraz Wydziałem Pedagogiki i Psychologii), przychodnia studencka, biblioteki, Akademicki Ośrodek Sportowy (korty, boiska, kilkanaście sal sportowych, duża hala i basen) oraz Akademickie Centrum Kultury "Chatka Żaka". Działa tam także Biuro Karier UMCS i Wydawnictwo Uniwersyteckie. W obrębie miasteczka akademickiego znajdują się także obiekty KUL oraz Uniwersytetu Przyrodniczego.

Biblioteka Główna UMCS

edytuj
 
Biblioteka Główna UMCS

Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej jest systemem biblioteczno-informacyjnym, który składa się z Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych. Profil zasobów bibliotecznych, na które składają się tradycyjne zbiory oraz najnowsze źródła informacji ma charakter uniwersalny. Zbiory Biblioteki Głównej w 2023 liczyły 1 875 043 woluminów, i jednostek obliczeniowych a zbiory całego systemu biblioteczno-informacyjnego UMCS – 2 841 866.

„Chatka Żaka”

edytuj
 
Akademickie Centrum Kultury, występ łódzkiego Teatru Napięcie podczas Kontestacji 2008.

Powstałe w 1965 roku Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” jest jednym z największych co do wielkości, ośrodkiem kulturalnym w Lublinie[17]. Centrum jest organizatorem imprez kulturalnych, koncertów, spotkań z artystami, przeglądów filmowych i teatralnych. W „Chatce Żaka” działają zespoły artystyczne i pracownie twórcze: Artystyczne Warsztaty Umiejętności, Chór Akademicki UMCS, Kino Studyjne, zespół bębniarski Młode Djembe, Orkiestra św. Mikołaja, Pracownia Plastyczna, Galeria Sztuki, Teatr Akademicki, Warsztaty Kreatywne, Zespół Tańca Ludowego UMCS, Zespół Tańca Towarzyskiego „Impetus”, redakcja „Pisma Folkowego”, Inkubator Medialno-Artystyczny UMCS, Akademickie Radio Centrum (wcześniej jako radiowęzeł) i Telewizja Akademicka TV UMCS.

Wydarzenia kulturalne organizowane w „Chatce Żaka”:

 • Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej „Wschody”,
 • Chatka Blues Festiwal,
 • Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”,
 • „Bakcynalia”,
 • Studencki Przegląd Alternatywnej Muzyki „SPAM”,
 • Studencki Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Kontestacje”,
 • Studenckie Konfrontacje Filmowe,
 • Lubelskie Dni Fotografii,
 • PlakatON,
 • Powachluj na Scenie.

Inkubator Medialno-Artystyczny UMCS

edytuj

Inkubator Medialno-Artystyczny UMCS to cyfrowy ośrodek twórczy, którego beneficjentami są zarówno studenci, uczniowie, jak i artyści, ludzie mediów oraz użytkownicy nowych technologii. Inkubator umożliwia organizację koncertów, spektakli teatralnych oraz widowisk z udziałem publiczności w sali widowiskowej, pełniącej również rolę kina 3D. Instalacja wallboxa, identycznego jak w studiu telewizyjnym, umożliwia rejestrację odbywających się tu imprez, jak i realizację własnych produkcji telewizyjnych.

W skład Inkubatora Medialno-Artystycznego UMCS wchodzą:

 • studio telewizyjne, umożliwiające m.in. realizację programów „na żywo” wraz z równoczesną ich rejestracją, a także programów w celu późniejszej postprodukcji,
 • zespół emisyjny radiowy (składający się ze studia i reżyserki) oraz zespół radiowy produkcyjno-emisyjny,
 • pracownia komputerowa wyposażona w szesnaście stanowisk do nauki zasad edycji i montażu materiałów wideo i audio.

Sport akademicki

edytuj
 
Wejście do Centrum Kultury Fizycznej UMCS
 
Wnętrze CKF UMCS

UMCS odnotowuje sukcesy sportowe, zarówno w Akademickich Mistrzostwach Polski, jak w najwyższych ligach państwowych. Za realizację tych zadań odpowiadają Klub Uczelniany AZS UMCS Lublin i Biuro Sportu UMCS. Studenci mogą uczęszczać na zajęcia w ponad 40 sekcjach sportowych. Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UMCS w Lublinie, mający 70-letnią tradycję, w 2023 zrzeszał ponad 1300 członków i 50 trenerów w 40 sekcjach uniwersyteckich, 13 sekcjach wyczynowych i 9 zespołach ligowych. Sportowcy UMCS reprezentują uczelnię na terenie Polski, startując w rozgrywkach pod szyldem Akademickich Mistrzostw Polski. W roku akademickim 2015/2016 zdobyli srebrny medal w klasyfikacji Uniwersytetów. Klub prowadzi sekcje wyczynowe: lekkoatletyka – ekstraklasa PZLA, koszykówka kobiet – Tauron Basket Liga Kobiet oraz tenis stołowy – ekstraklasa PZTS, futsal mężczyzn – I liga PZPN, piłka ręczna kobiet – I liga ZPRP, piłka ręczna mężczyzn – II liga ZPRP, koszykówka mężczyzn – II liga PZKosz, siatkówka kobiet – II Liga Piłki Siatkowej w Polsce.

Od sezonu 2015/2016 do zespołów ligowych dołączyły także sekcja trójboju siłowego i podnoszenia ciężarów, klub prowadzi również sekcję bobslei i skeletonu, biegów na orientację oraz wyczynową sekcję pływania.

Kompleks budynków Centrum Kultury Fizycznej UMCS składa się z 3 hal sportowych, pływalni, 2 siłowni, sali do fitnessu oraz sali do spinningu. Obok kompleksu znajduje się wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem oraz 2 boiska do siatkówki plażowej.

Do największych osiągnięć klubu należy zdobycie w 2023 mistrzostwa Polski w Basket liga Kobiet, zdobycie złotego medalu w Akademickich Mistrzostwach Polski w Koszykówce Kobiet oraz Mężczyzn w maju 2016 r., a także występ zawodników Klubu Uczelnianego AZS UMCS Lublin w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de JaneiroKinga Kołosińska i Monika Brzostek (siatkówka plażowa) oraz Rafał Fedaczyński – chód.

Główne obszary działalności:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego dla studentów wszystkich Wydziałów UMCS oraz zajęć treningowych w ramach sekcji sportowych Klubu Uczelnianego AZS UMCS Lublin, a także zajęć z gimnastyki korekcyjnej i leczniczej dla studentów z dysfunkcją aparatu ruchowego,
 • prowadzenie odpłatnych zajęć komercyjnych, w tym w zakresie spinningu, doskonalenia i nauki pływania, aqua aerobik, aqua senior i aqua slim, pływania rekreacyjnego /karnety/, zajęć 40+, badań wydolnościowych, siłowni,
 • współpraca ze Szkołami Partnerskimi – w ramach Drzwi Otwartych UMCS organizowane są zawody, w których rywalizują studenci UMCS i uczniowie Szkół Partnerskich.

Działalność studencka

edytuj
 
Studenci podczas Lubelskich Dni Kultury Studenckiej „Kozienalia”

Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS

edytuj

Samorząd Studentów to wyłączny reprezentant ogółu studentów. Jego głównym założeniem jest dbałość o interesy społeczności studenckiej UMCS. Działania Samorządu podejmowane są na dwóch płaszczyznach: wydziałowej i ogólnouczelnianej.

W porozumieniu z Samorządem podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące kwestii związanych ze sprawami socjalno-bytowymi studentów, a także regulaminu studiów. ZUSS wspiera działania studentów. Poprzez realizację imprez i projektów o charakterze kulturalnym dba o integrację środowiska studenckiego UMCS. Oprócz tego wydaje m.in. Miesięcznik Samorządu Studentów „A4”, angażuje się w organizację turniejów sportowych i organizuje Lubelskie Dni Kultury Studenckiej „Kozienalia”. Na wydziałach samorząd funkcjonuje jako tzw. RWSS (Rady Wydziałowe Samorządu Studentów). Tworzą je przedstawiciele studentów, wybierani w powszechnych i tajnych wyborach na dwuletnie kadencje przez studentów danego wydziału. Do obowiązków członków RWSS należy reprezentowanie studentów na posiedzeniach wydziałowych organów kolegialnych, takich jak: Studencka Komisja Socjalna, Komisja Dydaktyczna oraz Zespół ds. Jakości Kształcenia. Przedstawiciele studentów zasiadają również w radach wydziałów.

Koła naukowe i organizacje studenckie

edytuj

W UMCS działa 121 kół naukowych o różnorodnej specyfice na wszystkich wydziałach. W Uczelni funkcjonują także przedstawicielstwa organizacji ogólnopolskich i ogólnoświatowych, m.in.: AIESEC, ESN, AEGEE, Elsa, NZS czy AZS. Działa także Duszpasterstwo Akademickie UMCS.

Sieć komputerowa

edytuj

Pod koniec lat 80. Lublin był jednym z pierwszych miast w Polsce, gdzie powstała akademicka sieć komputerowa (LASK, następnie LubMAN), później przekształcona w sieć miejską – LubMAN. Twórcą i pierwszym dyrektorem sieci był Zbigniew Skorzyński. Sieć dzieli się na dwie części (obsługiwane przez wspólny zespół administratorów, światłowody i urządzenia aktywne): komercyjną, obsługującą użytkowników indywidualnych i lokalne przedsiębiorstwa oraz akademicką, obsługującą UMCS oraz pozostałe lubelskie uczelnie.

Sieć akademicka LubMAN na wiele lat opóźniła wejście komercyjnych operatorów do Lublina, oferując usługi mieszkańcom z uwagi na rozległe położenie światłowodów w mieście.

Ośrodki zamiejscowe

edytuj

UMCS posiada Wydział Zamiejscowy w Puławach. Ośrodek w Rzeszowie działał w latach 1969–2001, następnie został przekształcony w Uniwersytet Rzeszowski.

Doktorzy honoris causa UMCS

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2022/0908/131649-hrs4r-form-euraxess-02092022.pdf
 2. Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2023/2024 [online], Główny Urząd Statystyczny [dostęp 2024-06-30].
 3. Statut z dnia 29 maja 2019 r. [online]
 4. Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2021/2022 (wyniki wstępne), Główny Urząd Statystyczny, 15 czerwca 2022.
 5. UMCS w rankingu Research.com [online], www.umcs.pl [dostęp 2023-05-25] (pol.).
 6. Dz.U. z 1944 r. nr 9, poz. 42.
 7. Historia [online], UMCS [dostęp 2016-02-11].
 8. a b Historia [online], UMCS [dostęp 2016-02-11].
 9. Kolejność nazwisk patronki w nazwie uczelni [online], UMCS [dostęp 2016-02-11].
 10. Władze UMCS 2020-2024 [online], UMCS [dostęp 2020-09-01].
 11. Rektorzy UMCS. UMCS. [dostęp 2013-02-20].
 12. Marcin Kruszyński, Józef Parnas czy Józef Parnes?: przyczynek do biografii, „Rocznik Lubelski” tom 38 (2012), s. 90.
 13. Anna Guzowska, Rzecznik Prasowy UMCS: Wybory Rektora UMCS na kadencję 2012–2016. UMCS, 2012-04-27. [dostęp 2012-04-27].
 14. AW, Wybory UMCS. Prof. Michałowski ponownie wybrany na rektora (ZDJĘCIA), „Kurierlubelski.pl” [dostęp 2017-02-14].
 15. Podstawowe informacje [online], www.umcs.pl [dostęp 2023-05-25] (pol.).
 16. 7 tys. studentów rozpoczęło kształcenie na UMCS [online], dzieje.pl [dostęp 2023-05-25] (pol.).
 17. Czym jest Chatka Żaka? [online], www.umcs.pl [dostęp 2023-05-25] (pol.).

Linki zewnętrzne

edytuj