UNPROFOR (ang. United Nations Protection ForceSiły Ochronne Organizacji Narodów Zjednoczonych) – misja pokojowa na terenie byłej Jugosławii, powołana na mocy rezolucji 743 (1992) z dnia 21 lutego 1992 Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Baretka medalu W służbie pokoju UNPROFOR

Misja UNPROFOR rozpoczęła się w lutym 1992, zakończona została 31 marca 1995 (misja została przekształcona w trzy samodzielne misje: UNPREDEP, UNCRO i UNPROFOR II). Celem misji było powstrzymanie eskalacji konfliktu, który rozpoczął się w 1991 po rozpadzie byłej Jugosławii.

W marcu 1995 siły UNPROFOR-u składały się z:

Z 38 państw: Argentyna, Bangladesz, Belgia, Brazylia, Czechy, Dania, Egipt, Finlandia, Francja, Ghana, Hiszpania, Holandia, Indonezja, Irlandia, Jordania, Kanada, Kenia, Kolumbia, Litwa, Malezja, Nepal, Nigeria, Norwegia, Nowa Zelandia, Pakistan, Polska, Portugalia, Rosja, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Tunezja, Turcja, Ukraina, Stany Zjednoczone, Wenezuela, Wielka Brytania, Włochy.

Straty ludzkie wyniosły 167 osób.

Kontyngenty wojskowe Edytuj

Struktura organizacyjna UNPROFOR w marcu 1995 r.[1], w trakcie transformacji w trzy odrębne misje pod jednym dowództwem (UNPF):

Sektor Państwo Kontyngent Dyslokacja
UNPROFOR Chorwacja → UNCRO Zagrzeb
Sektor Północ
(Topusko)
  Dania DANBATT Kostanjica
  Jordania JORDBATT 2 Glina
  Polska POLBATT Slunj
  Ukraina UKRBATT 2 Glina
Sektor Południe
(Knin)
  Czechy CZECHBATT Titovo Korenica
  Jordania JORDBATT 3 Gracac
  Kanada CANBATT 1 Rastevic
  Kenia KENBATT Bribirskie Mostine
Sektor Zachód
(Daruvar)
  Argentyna ARGBATT Daruvar
  Jordania JORDBATT 1 Novska
  Nepal NEPBATT Pustra
Sektor Wschód (→ UNTAES)
(Erdut)
  Belgia BELBATT Beli Manastir
  Rosja RUSBATT 1 Klisa
wsparcie i zabezpieczenie   Holandia bat. łączności Zagrzeb
  Słowacja bat. inżynieryjny Daruvar
  Francja bat. logistyczny Zagrzeb
  Kanada bat. logistyczny Primosten
  Hiszpania bat. logistyczny Divulje
  Malezja bat. logistyczny Divulje
  Wielka Brytania bat. logistyczny Divulje
  Indonezja bat. medyczny Daruvar
  Stany Zjednoczone bat. medyczny Zagrzeb
UNPROFOR Bośnia → UNPROFOR II Sarajewo
Sektor Sarajewo
(Sarajewo)
  Egipt EGYBATT Sarajewo
  Francja FREBATT 2 Sarajewo
  Francja FREBATT 4 Sarajewo
  Francja FREBATT 5 Sarajewo
  Rosja RUSBATT 2 Sarajewo
Sektor Północny Wschód
(Tuzla)
  Holandia DUTCHBATT Srebrenica
  Pakistan PAKBATT 1 Vareš
  Pakistan PAKBATT 2 Visiča
  Szwecja NORDBATT 2 Tuzla
  Ukraina UKRBATT 1 Žepa
  Wielka Brytania BRITBATT 2 Goražde
Sektor Południowy Zachód
(Gornji Vakuf-Uskoplje)
  Bangladesz BANBATT Čoraliči
  Hiszpania SPABATT Medziugorie
  Kanada CANBATT 2 Visoko
  Malezja MALBATT Konjic
  Turcja TURKBATT Zenica
  Wielka Brytania BRITBATT 1 Vitez
  Wielka Brytania BRITCAV Zavidovići
wsparcie i zabezpieczenie   Belgia
  Francja
bat. inżynieryjny Kakanj
  Norwegia bat. logistyczny Tuzla
  Belgia
  Holandia
bat. transportowy Busovača
UNPROFOR Macedonia → UNPREDEP Skopje
Sektor Macedonia
(Skopje)
  Kraje nordyckie NORDBATT 1 Retrovec
  Stany Zjednoczone USBATT Retrovec

W literaturze występuje też innych sposób nazewnictwa batalionów: np. Dutchbat zamiast DUTCHBATT[2].

Przypisy Edytuj

Linki zewnętrzne Edytuj