USOC (ang. uniform service ordering code) – określenie używane początkowo przez spółki telefoniczne dla opisania standardowego gniazda modularnego, różniącego się od gniazd RJ 11W/RJ 11C. Ostatnio tym terminem określa się jedną z sekwencji połączeń stosowaną głównie w systemach teleinformatycznych w USA. Zasada terminowania pinów jest prosta. Pierwsza para zagnieżdżona jest w środku interfejsu (miejsca 4 i 5), a każda następna skrajnie do pary poprzedniej. Druga para znajduje się na pozycji 3 i 6, a trzecia na 2 i 7 itd.

Sekwencja usoc.gif Opis żył:

R4 - brązowy
T3 - biało-zielony
T2 - biało-pomrańczowy
R1 - niebieski
T1 - biało-niebieski
R2 - pomarańczowy
R3 - zielony
T4 - biało-brązowy

Powyższy schemat obrazuję zasadę układania żył kabla dla wtyku 8-pinowego. W przypadku polaryzacji 4- lub 6-parowej obowiązuje taka sama zasada zagnieżdżania par:

Sekwencja usoc 6pin.gif Opis żył:

T3 - biało-zielony
T2 - biało-pomrańczowy
R1 - niebieski
T1 - biało-niebieski
R2 - pomarańczowy
R3 - zielony

Sekwencja usoc 4pin.gif Opis żył:

T2 - biało-pomrańczowy
R1 - niebieski
T1 - biało-niebieski
R2 - pomarańczowy