Ubik (czasopismo)

Ubik lub Ubik Fantastyka – dwumiesięcznik literacko-publicystyczny o tematyce fantastycznej, który ukazywał się w latach 20032004. Wyszło siedem numerów, ze względu na pewną nieregularność w ukazywaniu się nowych numerów pisma, bliżej mu było do kwartalnika. W 2005 ukazała się antologia Bez bohatera z opowiadaniami, które pierwotnie miały zostać wydrukowane w kolejnych numerach pisma, zaś w 2006 jej drugi tom, pod tytułem Polowanie na lwa.

Ubik
Częstotliwość

dwumiesęcznik

Państwo

 Polska

Adres

Kraków

Tematyka

fantastyka

Pierwszy numer

2003

Ostatni numer

2004

Redaktor naczelny

Jakub Chomicki

ISSN

1730-6922

Redaktorem naczelnym był Jakub Chomicki, redakcję tworzyli także: Sławomir Spasiewicz, Andrzej Świech, Konrad Walewski i Tomasz J. Tkaczyk.