Ubojnia

zakład dokonujący uboju i patroszenia zwierząt

Ubojnia (rzeźnia) – zakład dokonujący uboju i patroszenia zwierząt, których mięso jest przeznaczone do spożycia przez ludzi[1].

Ubojnia
„W rzeźni”, Lovis Corinth, 1893

Współcześnie największe rzeźnie w Polsce dokonują uboju do 12 tysięcy świń dziennie[2].


PrzypisyEdytuj

  1. Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (CELEX: 32004R0853).
  2. Rusza największa rzeźnia w Polsce. Onet Biznes.