Uchyb regulacji (błąd sterowania) – w układzie regulacji, różnica między wartością zadaną sygnału oraz wartością sygnału wyjściowego.

Transformata uchybu edytuj

Przy założeniu że znana jest transmitancja układu otwartego   oraz transformata wartości zadanej   można obliczyć transformatę uchybu (wzór dla ujemnego sprzężenia zwrotnego):

 

Przykład edytuj

Przy założeniu, że sygnałem wejściowym jest skokowa funkcja Heaviside’a, uchyb regulacji jest równy   w chwili   natomiast gdy sygnałem wejściowym jest funkcja rosnąca liniowo lub parabolicznie – uchyb regulacji jest równy   w chwili  

Zobacz też edytuj