Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

polska wyższa uczelnia niepubliczna w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego (UŁa) (d. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie) – polska niepubliczna uczelnia akademicka z siedzibą w Warszawie, założona przez Ryszarda Łazarskiego w 1993 roku. Oferta edukacyjna studiów wyższych obejmuje kształcenie na 3 wydziałach: Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziale Medycznym.

Uczelnia Łazarskiego
Lazarski University
Godło
Ilustracja
Kampus Uczelni Łazarskiego
Data założenia

1993

Typ

niepubliczna[1]

Patron

Ryszard Łazarski

Państwo

 Polska

Adres

ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Liczba studentów

5000

Rektor

prof. dr hab. Maciej Rogalski

Członkostwo

Socrates-Erasmus, KRASP

Położenie na mapie Warszawy
Mapa konturowa Warszawy, blisko centrum na dole znajduje się punkt z opisem „Uczelnia Łazarskiego”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Uczelnia Łazarskiego”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Uczelnia Łazarskiego”
Ziemia52°10′41,84″N 21°01′06,96″E/52,178290 21,018600
Strona internetowa
Aula wykładowa – UŁa
Laboratorium – Wydział Medyczny UŁa
Sala seminaryjna – Wydział Medyczny UŁa
Sala wykładowa – UŁa
Izba Pamięci UŁa

Oferta kształcenia uczelni to studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie w zakresie prawa, podyplomowe, MBA, LLM, seminaria doktorskie, szkolenia i kursy językowe. Uczelnia oferuje również studia anglojęzyczne z brytyjskim dyplomem Coventry University[2].

Uczelnia kształci prawników, ekonomistów, biznesmenów, pracowników administracji, polityków i dyplomatów. Od 2017 roku rozpoczęła także kształcenie lekarzy na Wydziale Medycznym, jako druga w Polsce uczelnia niepubliczna[3].

Władze uczelniEdytuj

Źródło: strona uczelni[4]

 • Rektor – prof. dr hab. Maciej Rogalski
 • Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania – dr Martin Dahl
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji – dr hab. Anna Konert
 • Dziekan Wydziału Medycznego – dr hab. Paweł Olszewski

WykładowcyEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Wydziały i kierunki studiówEdytuj

W ofercie edukacyjnej uczelni są także studia anglojęzyczne. Specjalny program prowadzony wspólnie z brytyjskim Coventry University pozwala na zdobycie dwóch dyplomów – polskiego oraz brytyjskiego[2].

Jakość nauczania na wydziale została potwierdzona przez Polską Komisję Akredytacyjną, która przyznała kierunkowi prawo ocenę wyróżniającą[6]. Studenci zdobywają praktykę m.in. w Studenckiej Poradni Prawnej. Przy wydziale funkcjonują szkoły prawa międzynarodowego oraz LLM – jedyne w Polsce studia kształcące prawników z całego świata wspólnie z Boston University i Center for International Legal Studies w Salzburgu[7]. Po ukończeniu studiów istnieje możliwość nabycia kolejnych uprawnień takich jak stopień naukowy doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo, stopień naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo[8] oraz wszczęcie postępowania o nadanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytułu naukowego profesora.

Wewnętrzny system jakości kształcenia został dostosowany do wymogów wynikających z reformy nauki i szkolnictwa wyższego[10]. Na Wydziale działa Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych, które składa się z Pracowni Naukowych Podstaw Medycyny oraz Pracowni Nauk Morfologicznych[11] a także w 2019 r. powstało Centrum Symulacji Medycznych MexExcellence (Realizacja projektu pn. „Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence. Doskonałość w kształceniu” współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych)[12].

HistoriaEdytuj

Źródło: strona uczelni[13]

 • 1993 – Decyzja Ministra Edukacji Narodowej zezwalająca Założycielowi dr. Ryszardowi Łazarskiemu na utworzenie uczelni niepaństwowej pod nazwą Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa.
 • 2000 – Umiera założyciel i rektor WSHiP dr Ryszard Łazarski.
 • 2000 – Uczelnia otrzymuje nazwę Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego.
 • 2004 – Powstaje ogólnouczelniana jednostka dydaktyczna Centrum Kształcenia Podyplomowego.
 • 2010 – Powołanie do życia Fundacji Uczelni Łazarskiego przyznającej stypendia zdolnym i potrzebującym studentom oraz działającej na rzecz społeczności lokalnych.
 • 2010 – Inauguracja metod i technik kształcenia na odległość – Lazarski Distance Learning[14].
 • 2010 – Zmiana nazwy na Uczelnia Łazarskiego.
 • 2012 – Nawiązanie współpracy z brytyjskim ośrodkiem – Coventry University, wprowadzenie anglojęzycznych walidowanych programów studiów kończących się zdobyciem dwóch dyplomów: polskiego Uczelni Łazarskiego i brytyjskiego Coventry University.
 • 2015 – Najlepsza polska uczelnia w międzynarodowym rankingu U-Multirank przygotowywanym na zlecenie Komisji Europejskiej[15].
 • 2015 – Wydział Ekonomii i Zarządzania na I miejscu ratingu magazynu Brief mierzącego przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy[16].
 • 2017 – Rozpoczęcie kształcenia lekarzy na Wydziale Medycznym.
 • 2019 – Utworzenie Centrum Symulacji Medycznych MexExcellence.
 • 2020 − Otwarcie Lotniczego Centrum Symulatorowego Uczelni Łazarskiego − Operator Goldwings Flight Academy.

Nagrody i rankingi uzyskane w 2022 rokuEdytuj

 • Dziennik Gazeta Prawna – I miejsce Wydziału Prawa i Administracji w rankingu uczelni niepublicznych[17].

Nagrody i rankingi uzyskane w 2021 rokuEdytuj

 • Dziennik Gazeta Prawna – I miejsce Wydziału Prawa i Administracji w rankingu uczelni niepublicznych[18].

Nagrody i rankingi uzyskane w 2020 rokuEdytuj

 • Perspektywy – III miejsce w rankingu uczelni niepublicznych magisterskich[19].
 • Dziennik Gazeta Prawna – I miejsce Wydziału Prawa i Administracji w rankingu uczelni niepublicznych[20].
 • Rzeczpospolita - III miejsce wśród uczelni niepublicznych w rankingu wydziałów prawa[21].

Nagrody i rankingi uzyskane w 2019 rokuEdytuj

 • Perspektywy – III miejsce w rankingu uczelni niepublicznych magisterskich[22].
 • Dziennik Gazeta Prawna – I miejsce Wydziału Prawa i Administracji w rankingu uczelni niepublicznych[23].
 • Decyzją Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunek lekarski prowadzony na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego uzyskał ocenę pozytywną[24].

Nagrody i rankingi uzyskane w 2018 rokuEdytuj

 • Perspektywy – III miejsce w rankingu wśród niepublicznych uczelni magisterskich[25].
 • Dwie pierwsze nagrody w konkursie na kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły wyższej Genius Universitatis, zorganizowanym przez Wydawnictwo Perspektywy: I miejsce w kategorii reklama prasowa wspierająca rekrutację oraz I miejsce w kategorii serwis rekrutacyjny[26].

Nagrody i rankingi uzyskane w 2017 rokuEdytuj

 • Perspektywy – III miejsce w rankingu uczelni niepublicznych magisterskich[27].
 • Dziennik Gazeta Prawna – I miejsce Wydziału Prawa i Administracji w rankingu uczelni niepublicznych[28].
 • Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego uzyskał w najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych kategorię A[29].

WydawnictwaEdytuj

Uczelnia Łazarskiego wydaje dwa czasopisma naukowe, które znalazły się w części B wykazu przygotowanego przez MNISW: Ius Novum wydawane przez Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego oraz Myśl Ekonomiczna i Polityczna – kwartalnik Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego[30].

KampusEdytuj

Uczelnia mieści się przy ul. Świeradowskiej 43 na warszawskim Mokotowie. Kampus obejmuje sześć sektorów (A, B, C, D, E, F), w których mieszczą się sale zajęciowe, sale warsztatowe oraz aule wykładowe (największa tj. aula im. Lecha Falandysza, który od 1997 roku związany był z ówczesną Wyższą Szkołą Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, początkowo jako prorektor, a od czerwca 2000 roku jako rektor tej uczelni[31], liczy 430 miejsc). W budynku mieści się biblioteka oferująca dostęp do ponad 100 000 egzemplarzy książek[32] oraz stanowisk komputerowych. Na terenie uczelni znajduje się izba pamięci[33] poświęcona II wojnie światowej oraz wydarzeniom z okresu powstania warszawskiego, w którym brał udział założyciel uczelni Ryszard Łazarski – żołnierz Pułku AK Baszta.

Wybrane ośrodki naukowe i jednostkiEdytuj

 • Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego (CKP) – jednostka, zajmująca się przede wszystkim kształceniem osób posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Oferuje studia podyplomowe, programy MBA i MPA, szkolenia, doradztwo dla firm, instytucji, jednostek administracji publicznej i samorządowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji programów związanych m.in. z ochroną zdrowia, sądownictwem, coachingiem, marketingiem, branżą lotniczą, modową itd. CKP jest partnerem licznych przedsiębiorstw i instytucji, z którymi wspólnie buduje ofertę doradczo-szkoleniową[34].
 • Studium Języków Obcych (SJO) – jednostka dydaktyczna zajmująca się kształceniem językowym. Prowadzi lektoraty i kursy z 13 języków oraz pełni funkcję centrum egzaminacyjnego międzynarodowych egzaminów TOEIC, TOLES, LCCI. Jednostka organizuje kursy dla obcokrajowców rozpoczynających studia w Polsce lub chcących doskonalić swoją znajomość języka, a także zajęcia dla osób spoza uczelni. Od 2016 roku SJO posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów państwowych z języka polskiego jako obcego[35][36].
 • Studencka Poradnia Prawna – jednostka, której członkami są studenci oraz ich opiekunowie – wykładowcy i praktycy. Zespół udziela nieodpłatnie porad prawnych osobom w trudnej sytuacji materialnej, sporządza opinie prawne, pisma procesowe itp. Studencka Poradnia Prawna Uczelni Łazarskiego znalazła się na pierwszym miejscu wśród poradni prawnych uczelni publicznych i niepublicznych w rankingu „Rzeczpospolitej” w 2018 r.[37].
 • Dział Praktyk i Karier– jednostka zajmująca się wspieraniem i kształtowaniem rozwoju zawodowego, określeniem predyspozycji osobowościowych i zawodowych studentów i absolwentów Uczelni Łazarskiego. Prowadzi działalność konsultacyjno-doradczą, a także organizuje coroczne Giełdy Pracodawców[38][39].
 • Klub Absolwenta – jednostka od 2009 roku zrzeszająca i integrująca absolwentów Uczelni Łazarskiego. Jest organizatorem wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, prospołecznych, a także pomaga w nawiązywaniu kontaktów biznesowych poprzez cykliczne spotkania networkingowe. Propaguje sukces zawodowy absolwentów m.in. poprzez organizację konkursu „Brylanty Łazarskiego” oraz publikacje na temat ich osiągnięć[40].

Działalność studenckaEdytuj

Na uczelni działa wiele organizacji studenckich: Samorząd Studencki, Studencka Poradnia Prawna, koła naukowe, sekcje AZS Uczelni Łazarskiego, drużyna cheerleaderek. Studenci są inicjatorami cyklicznych wydarzeń m.in.:

 • TEDx Lazarski University – konferencja naukowa na licencji TED, popularyzująca ciekawe idee, motywujące do podjęcia nowych działań[41].
 • Przedsiębiorczość 3.0 - finałowa gala przedmiotu akademickiego metodyka studiów i badań. Studenci pierwszego roku przygotowują i prezentują własne modele biznesowe w oparciu o szablon modelu biznesowego[42][43].
 • Warsaw Business Game – konkurs, podczas którego drużyny z czołowych warszawskich uczelni rozwiązują zadanie symulujące realną sytuację biznesową[44][45].
 • Lazarski Talent Show– impreza promująca talenty studentów, dająca możliwość zaprezentowania się szerszej publiczności[46][47].

Sport na Uczelni ŁazarskiegoEdytuj

Studenci uczelni biorą udział w wielu imprezach sportowych m.in. w Akademickich Mistrzostwach Polski w koszykówce. Uczelnia Łazarskiego posiada własną siłownię i wyposażoną salę do ćwiczeń. Studium Wychowania Fizycznego Uczelni Łazarskiego organizuje coroczne wydarzenie promujące sport i zdrowy tryb życia – Dzień Sportu[48]. Przy Studium działają sekcje AZS Uczelni Łazarskiego takie jak golf, żeglarstwo, tenis oraz drużyna cheerleaderek[49]. Uczelnia posiada specjalny program realizacji studiów dla sportowców w trybie e-learning. Do grona studentów należą utytułowani sportowcy m.in.[50]:

 • Hubert Hurkacz – tenisista, 112 miejsce w rankingu ATP (2018), uczestnik turniejów French Open, Wimbledon i Australian Open,
 • Weronika Deresz – wioślarka, medalistka mistrzostw świata, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro 2016,
 • Radosław Paczuski – zawodnik muay thai i kick-boxingu, mistrz świata K-1,
 • Karolina Pieńkowska – judoczka, mistrzyni i wicemistrzyni Europy seniorek, młodzieżowa mistrzyni Europy.

PrzypisyEdytuj

 1. Uczelnia Łazarskiego w czołówce uczelni niepublicznych. [dostęp 2018-05-29].
 2. a b Coventry University. coventry.ac.uk. [dostęp 2018-05-01].
 3. Uczelnia Łazarskiego kształci lekarzy. www.pe.pl. [dostęp 2017-10-01].
 4. Władze UŁa. www.lazarski.pl. [dostęp 2018-06-10].
 5. a b c Oferta edukacyjna. www.lazarski.pl. [dostęp 2018-05-01].
 6. Prawo na Łazarskim z oceną wyróżniającą PKA. www.lazarski.pl. [dostęp 2015-05-08].
 7. Studia LLM Law. lex.pl. [dostęp 2013-06-22].
 8. Uprawnienia habilitacyjne. www.lazarski.pl. [dostęp 2016-07-04].
 9. Pielęgniarstwo: Łazarski. Rekrutacja 2021. rekrutacja.lazarski.pl [dostęp 2021-08-12]
 10. Model i jakość kształcenia. www.lazarski.pl. [dostęp 2018-01-30].
 11. Kurier Warszawski - Nowe centrum w Łazarskim. www.kurier-warszawski.pl. [dostęp 2018-01-30].
 12. Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence. www.lazarski.pl. [dostęp 2021-06-24].
 13. Historia UŁa. www.lazarski.pl. [dostęp 2017-10-01].
 14. E-learning. www.wiadomoscigazeta.pl. [dostęp 2015-10-29].
 15. Ranking U-Multirank. www.lazarski.pl. [dostęp 2015-04-09].
 16. Rating magazynu Brief. www.najlepszeuczelnie.edu.pl. [dostęp 2015-04-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-06-04)].
 17. Ranking wydziałów prawa uczelni niepublicznych. www.gazetaprawna.pl. [dostęp 2022-06-24].
 18. Ranking wydziałów prawa uczelni niepublicznych. www.gazetaprawna.pl. [dostęp 2021-06-24].
 19. Ranking niepublicznych uczelni magisterskich. www.perspektywy.pl. [dostęp 2021-06-24].
 20. Ranking wydziałów prawa uczelni niepublicznych. www.gazetaprawna.pl. [dostęp 2021-06-24].
 21. Ranking wydziałów prawa niepublicznych uczelni. www.rp.pl. [dostęp 2021-06-24].
 22. Ranking niepublicznych uczelni magisterskich. www.perspektywy.pl. [dostęp 2021-06-24].
 23. Ranking wydziałów prawa uczelni niepublicznych. www.gazetaprawna.pl. [dostęp 2021-06-24].
 24. Wydział Medyczny z pozytywną oceną PKA. www.lazarski.pl. [dostęp 2021-06-24].
 25. Uczelnia Łazarskiego w czołówce uczelni niepublicznych. www.perspektywy.pl. [dostęp 2018-05-08].
 26. Genius Universitatis 2018. www.perspektywy.pl. [dostęp 2018-02-23].
 27. Ranking niepublicznych uczelni magisterskich. www.perspektywy.pl. [dostęp 2017-06-12].
 28. Ranking wydziałów prawa uczelni niepublicznych. www.gazetaprawna.pl. [dostęp 2017-06-23].
 29. WPiA UŁa z kategorią A. www.lazarski.pl. [dostęp 2017-10-19].
 30. Czasopisma naukowe UŁa. www.lazarski.pl. [dostęp 2016-01-11].
 31. Leonard Drożdżewicz, Lech Falandysz (1942-2003) – wspomnienie o Mistrzu,, „Rejent”, nr 7–8 (207–208), 2008, s. 190.
 32. Biblioteka, www.lazarski.pl [dostęp 2017-06-12].
 33. Izba Pamięci, www.lazarski.pl [dostęp 2017-06-12].
 34. Studia podyplomowe. www.ckp.lazarski.pl. [dostęp 2016-01-11].
 35. Studium Języków Obcych UŁa. www.lazarski.pl. [dostęp 2016-01-11].
 36. Certyfikat polski. www.certyfikatpolski.pl. [dostęp 2016-01-11].
 37. Ranking studenckich poradni prawnych. www.lazarski.pl. [dostęp 2018-06-15].
 38. Dział Praktyk i Karier. www.lazarski.pl. [dostęp 2018-06-15].
 39. Giełda pracodawców. www.lazarski.pl. [dostęp 2017-06-15].
 40. Klub Absolwenta. www.lazarski.pl. [dostęp 2015-06-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-07-30)].
 41. TEDx Lazarski University. www.ted.com. [dostęp 2016-01-11].
 42. Przedsiębiorczość 3.0. www.lazarski.pl. [dostęp 2016-01-11].
 43. Przedsiębiorczość 3.0. www.youtube.com. [dostęp 2016-01-11].
 44. Warsaw Business Game. www.perspektywy.pl. [dostęp 2016-01-11].
 45. Warsaw Business Game. www.youtube.com. [dostęp 2016-01-11].
 46. Talent show. www.lazarski.pl. [dostęp 2016-01-11].
 47. Talent show. www.youtube.com. [dostęp 2016-01-11].
 48. Sport. www.lazarski.pl. [dostęp 2015-06-15].
 49. Lazarski. www.lazarski.pl. [dostęp 2015-06-15].
 50. Sport na Łazarskim. www.lazarski.pl. [dostęp 2015-06-15].

Linki zewnętrzneEdytuj