Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

uczelnia niepubliczna

Uczelnia Łazarskiego (UŁa) (d. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie) – polska niepubliczna uczelnia akademicka z siedzibą w Warszawie, założona przez Ryszarda Łazarskiego w 1993 roku. Oferta edukacyjna studiów wyższych obejmuje kształcenie na 3 wydziałach: Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziale Medycznym.

Uczelnia Łazarskiego
Lazarski University
Ilustracja
Kampus Uczelni Łazarskiego
Data założenia 1993
Typ niepubliczna[1]
Patron Ryszard Łazarski
Państwo  Polska
Adres ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa
Liczba studentów 5000
Rektor dr hab. Maciej Rogalski
Członkostwo Socrates-Erasmus, KRASP
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Uczelnia Łazarskiego
Uczelnia Łazarskiego
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Uczelnia Łazarskiego
Uczelnia Łazarskiego
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
Uczelnia Łazarskiego
Uczelnia Łazarskiego
Ziemia52°10′41,84″N 21°01′06,96″E/52,178290 21,018600
Strona internetowa
Aula wykładowa – UŁa
Laboratorium – Wydział Medyczny UŁa
Sala seminaryjna – Wydział Medyczny UŁa
Sala wykładowa – UŁa
Izba Pamięci UŁa

Oferta kształcenia uczelni to studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie w zakresie prawa, podyplomowe, MBA, LLM, seminaria doktorskie, szkolenia i kursy językowe. Uczelnia oferuje również studia anglojęzyczne z brytyjskim dyplomem Coventry University [2].

Uczelnia kształci prawników, ekonomistów, biznesmenów, pracowników administracji, polityków i dyplomatów. Od 2017 roku rozpoczęła także kształcenie lekarzy na Wydziale Medycznym, jako druga w Polsce uczelnia niepubliczna[3].

Władze uczelni [4]Edytuj

 • Rektor – dr hab. Maciej Rogalski
 • Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania – dr Martin Dahl
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji – dr hab. Anna Konert
 • Dziekan Wydziału Medycznego – dr hab. Paweł Olszewski

WykładowcyEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Wydziały i kierunki studiówEdytuj

W ofercie edukacyjnej uczelni są także studia anglojęzyczne. Specjalny program prowadzony wspólnie z brytyjskim Coventry University pozwala na zdobycie dwóch dyplomów – polskiego oraz brytyjskiego[6].

Jakość nauczania na wydziale została potwierdzona przez Polską Komisję Akredytacyjną, która przyznała kierunkowi prawo ocenę wyróżniającą[8]. Studenci zdobywają praktykę m.in. w Studenckiej Poradni Prawnej. Przy wydziale funkcjonują szkoły prawa międzynarodowego oraz LLM – jedyne w Polsce studia kształcące prawników z całego świata wspólnie z Boston University i Center for International Legal Studies w Salzburgu[9]. Po ukończeniu studiów istnieje możliwość nabycia kolejnych uprawnień takich jak stopień naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo, stopień naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo[10] oraz wszczęcie postępowania o nadanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytułu naukowego profesora.

Wewnętrzny system jakości kształcenia został dostosowany do wymogów wynikających z reformy nauki i szkolnictwa wyższego[12]. Na Wydziale działa Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych, które składa się z Pracowni Naukowych Podstaw Medycyny oraz Pracowni Nauk Morfologicznych[13].

Historia[14]Edytuj

 • 1993 r. – Decyzja Ministra Edukacji Narodowej zezwalająca Założycielowi dr. Ryszardowi Łazarskiemu na utworzenie uczelni niepaństwowej pod nazwą Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa.
 • 2000 r. – Umiera założyciel i rektor WSHiP dr Ryszard Łazarski.
 • 2000 r. – Uczelnia otrzymuje nazwę Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego.
 • 2004 r. – Powstaje ogólnouczelniana jednostka dydaktyczna Centrum Kształcenia Podyplomowego.
 • 2010 r. – Powołanie do życia Fundacji Uczelni Łazarskiego przyznającej stypendia zdolnym i potrzebującym studentom oraz działającej na rzecz społeczności lokalnych.
 • 2010 r. – Inauguracja metod i technik kształcenia na odległość – Lazarski Distance Learning [15].
 • 2010 r. – Zmiana nazwy na Uczelnia Łazarskiego.
 • 2012 r. – Nawiązanie współpracy z brytyjskim ośrodkiem – Coventry University, wprowadzenie anglojęzycznych walidowanych programów studiów kończących się zdobyciem dwóch dyplomów: polskiego Uczelni Łazarskiego i brytyjskiego Coventry University.
 • 2015 r. – Najlepsza polska uczelnia w międzynarodowym rankingu U-Multirank przygotowywanym na zlecenie Komisji Europejskiej [16].
 • 2015 r. – Wydział Ekonomii i Zarządzania na I miejscu ratingu magazynu Brief mierzącego przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy [17].
 • 2017 r. – Rozpoczęcie kształcenia lekarzy na Wydziale Medycznym.

Nagrody i rankingi uzyskane w 2018 rokuEdytuj

 • Perspektywy – III miejsce w rankingu wśród niepublicznych uczelni magisterskich[18].
 • Dwie pierwsze nagrody w konkursie na kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły wyższej Genius Universitatis, zorganizowanym przez Wydawnictwo Perspektywy: I miejsce w kategorii reklama prasowa wspierająca rekrutację oraz I miejsce w kategorii serwis rekrutacyjny[19].

Nagrody i rankingi uzyskane w 2017 rokuEdytuj

 • Perspektywy – III miejsce w rankingu uczelni niepublicznych magisterskich [20].
 • Dziennik Gazeta Prawna – I miejsce Wydziału Prawa i Administracji w rankingu uczelni niepublicznych[21].
 • Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego uzyskał w najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych kategorię A[22].

WydawnictwaEdytuj

Uczelnia Łazarskiego wydaje dwa czasopisma naukowe, które znalazły się w części B wykazu przygotowanego przez MNISW: Ius Novum wydawane przez Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego oraz Myśl Ekonomiczna i Polityczna – kwartalnik Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego[23].

KampusEdytuj

Uczelnia mieści się przy ul. Świeradowskiej 43 na warszawskim Mokotowie. Kampus obejmuje sześć sektorów (A, B, C, D, E, F), w których mieszczą się sale zajęciowe, sale warsztatowe oraz aule wykładowe (największa tj. aula im. Lecha Falandysza,który od 1997 roku związany był z ówczesną   Wyższą Szkołą Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, początkowo jako prorektor, a od czerwca 2000 roku jako rektor tej uczelni[24], liczy 430 miejsc). W budynku mieści się biblioteka oferująca dostęp do ponad 100 000 egzemplarzy książek [25] oraz stanowisk komputerowych. Na terenie uczelni znajduje się izba pamięci [26] poświęcona II wojnie światowej oraz wydarzeniom z okresu powstania warszawskiego, w którym brał udział założyciel uczelni Ryszard Łazarski – żołnierz Pułku AK Baszta.

Wybrane ośrodki naukowe i jednostkiEdytuj

 • Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego (CKP) – jednostka, zajmująca się przede wszystkim kształceniem osób posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Oferuje studia podyplomowe, programy MBA i MPA, szkolenia, doradztwo dla firm, instytucji, jednostek administracji publicznej i samorządowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji programów związanych m.in. z ochroną zdrowia, sądownictwem, coachingiem, marketingiem, branżą lotniczą, modową itd. CKP jest partnerem licznych przedsiębiorstw i instytucji, z którymi wspólnie buduje ofertę doradczo-szkoleniową [27].
 • Studium Języków Obcych (SJO) – jednostka dydaktyczna zajmująca się kształceniem językowym. Prowadzi lektoraty i kursy z 13 języków oraz pełni funkcję centrum egzaminacyjnego międzynarodowych egzaminów TOEIC, TOLES, LCCI. Jednostka organizuje kursy dla obcokrajowców rozpoczynających studia w Polsce lub chcących doskonalić swoją znajomość języka, a także zajęcia dla osób spoza uczelni. Od 2016 roku SJO posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów państwowych z języka polskiego jako obcego [28] [29].
 • Studencka Poradnia Prawna – jednostka, której członkami są studenci oraz ich opiekunowie – wykładowcy i praktycy. Zespół udziela nieodpłatnie porad prawnych osobom w trudnej sytuacji materialnej, sporządza opinie prawne, pisma procesowe itp. Studencka Poradnia Prawna Uczelni Łazarskiego znalazła się na pierwszym miejscu wśród poradni prawnych uczelni publicznych i niepublicznych w rankingu „Rzeczpospolitej” w 2018 r.[30].
 • Dział Praktyk i Karier– jednostka zajmująca się wspieraniem i kształtowaniem rozwoju zawodowego, określeniem predyspozycji osobowościowych i zawodowych studentów i absolwentów Uczelni Łazarskiego. Prowadzi działalność konsultacyjno-doradczą, a także organizuje coroczne Giełdy Pracodawców [31] [32].
 • Klub Absolwenta – jednostka od 2009 roku zrzeszająca i integrująca absolwentów Uczelni Łazarskiego. Jest organizatorem wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, prospołecznych, a także pomaga w nawiązywaniu kontaktów biznesowych poprzez cykliczne spotkania networkingowe. Propaguje sukces zawodowy absolwentów m.in. poprzez organizację konkursu „Brylanty Łazarskiego” oraz publikacje na temat ich osiągnięć [33].

Działalność studenckaEdytuj

Na uczelni działa wiele organizacji studenckich: Samorząd Studencki, Studencka Poradnia Prawna, koła naukowe, sekcje AZS Uczelni Łazarskiego, drużyna cheerleaderek. Studenci są inicjatorami cyklicznych wydarzeń m.in.:

 • TEDx Lazarski University – konferencja naukowa na licencji TED, popularyzująca ciekawe idee, motywujące do podjęcia nowych działań [34].
 • Przedsiębiorczość 3.0 - finałowa gala przedmiotu akademickiego metodyka studiów i badań. Studenci pierwszego roku przygotowują i prezentują własne modele biznesowe w oparciu o szablon modelu biznesowego [35] [36].
 • Warsaw Business Game – konkurs, podczas którego drużyny z czołowych warszawskich uczelni rozwiązują zadanie symulujące realną sytuację biznesową [37] [38].
 • Lazarski Talent Show– impreza promująca talenty studentów, dająca możliwość zaprezentowania się szerszej publiczności [39] [40].

Sport na Uczelni ŁazarskiegoEdytuj

Studenci uczelni biorą udział w wielu imprezach sportowych m.in. w Akademickich Mistrzostwach Polski w koszykówce. Uczelnia Łazarskiego posiada własną siłownię i wyposażoną salę do ćwiczeń. Studium Wychowania Fizycznego Uczelni Łazarskiego organizuje coroczne wydarzenie promujące sport i zdrowy tryb życia – Dzień Sportu [41]. Przy Studium działają sekcje AZS Uczelni Łazarskiego takie jak golf, żeglarstwo, tenis oraz drużyna cheerleaderek [42]. Uczelnia posiada specjalny program realizacji studiów dla sportowców w trybie e-learning. Do grona studentów należą utytułowani sportowcy m.in. [43]:

 • Hubert Hurkacz – tenisista, 112 miejsce w rankingu ATP (2018), uczestnik turniejów French Open, Wimbledon i Australian Open,
 • Weronika Deresz – wioślarka, medalistka mistrzostw świata, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro 2016,
 • Radosław Paczuski – zawodnik muay thai i kick-boxingu, mistrz świata K-1,
 • Karolina Pieńkowska – judoczka, mistrzyni i wicemistrzyni Europy seniorek, młodzieżowa mistrzyni Europy.

PrzypisyEdytuj

 1. Uczelnia Łazarskiego w czołówce uczelni niepublicznych. [dostęp 2018-05-29].
 2. Coventry University. coventry.ac.uk. [dostęp 2018-05-01].
 3. Uczelnia Łazarskiego kształci lekarzy. www.pe.pl. [dostęp 2017-10-01].
 4. Władze UŁa. www.lazarski.pl. [dostęp 2018-06-10].
 5. Oferta edukacyjna. www.lazarski.pl. [dostęp 2018-05-01].
 6. Coventry University. coventry.ac.uk. [dostęp 2018-05-01].
 7. Oferta edukacyjna. www.lazarski.pl. [dostęp 2018-05-01].
 8. Prawo na Łazarskim z oceną wyróżniającą PKA. www.lazarski.pl. [dostęp 2015-05-08].
 9. Studia LLM Law. lex.pl. [dostęp 2013-06-22].
 10. Uprawnienia habilitacyjne. www.lazarski.pl. [dostęp 2016-07-04].
 11. Oferta edukacyjna. www.lazarski.pl. [dostęp 2018-05-01].
 12. Model i jakość kształcenia. www.lazarski.pl. [dostęp 2018-01-30].
 13. Kurier Warszawski - Nowe centrum w Łazarskim. www.kurier-warszawski.pl. [dostęp 2018-01-30].
 14. Historia UŁa. www.lazarski.pl. [dostęp 2017-10-01].
 15. E-learning. www.wiadomoscigazeta.pl. [dostęp 2015-10-29].
 16. Ranking U-Multirank. www.lazarski.pl. [dostęp 2015-04-09].
 17. Rating magazynu Brief. www.najlepszeuczelnie.edu.pl. [dostęp 2015-04-09].
 18. Uczelnia Łazarskiego w czołówce uczelni niepubicznych. www.perspektywy.pl. [dostęp 2018-05-08].
 19. Genius Universitatis 2018. www.perspektywy.pl. [dostęp 2018-02-23].
 20. Ranking niepublicznych uczelni magisterskich. www.perspektywy.pl. [dostęp 2017-06-12].
 21. Uczelnia Łazarskiego kształci lekarzy. www.gazetaprawna.pl. [dostęp 2017-06-23].
 22. WPiA UŁa z kategorią A. www.lazarski.pl. [dostęp 2017-10-19].
 23. Czasopisma naukowe UŁa. www.lazarski.pl. [dostęp 2016-01-11].
 24. Leonard Drożdżewicz, Lech Falandysz (1942-2003) – wspomnienie o Mistrzu, „Rejent” z 2008 r., nr 7–8 (207–208), s. 190, http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/publikacje/2008/7/1753.pdf, 2008.
 25. Biblioteka. www.lazarski.pl. [dostęp 2017-06-12].
 26. Izba Pamięci. www.lazarski.pl. [dostęp 2017-06-12].
 27. Studia podyplomowe. www.ckp.lazarski.pl. [dostęp 2016-01-11].
 28. Studium Języków Obcych UŁa. www.lazarski.pl. [dostęp 2016-01-11].
 29. Certyfikat polski. www.certyfikatpolski.pl. [dostęp 2016-01-11].
 30. Ranking studenckich poradni prawnych. www.lazarski.pl. [dostęp 2018-06-15].
 31. Dział Praktyk i Karier. www.lazarski.pl. [dostęp 2018-06-15].
 32. Giełda pracodawców. www.lazarski.pl. [dostęp 2017-06-15].
 33. Klub Absolwenta. www.lazarski.pl. [dostęp 2015-06-15].
 34. TEDx Lazarski University. www.ted.com. [dostęp 2016-01-11].
 35. Przedsiębiorczość 3.0. www.lazarski.pl. [dostęp 2016-01-11].
 36. Przedsiębiorczość 3.0. www.youtube.com. [dostęp 2016-01-11].
 37. Warsaw Business Game. www.perspektywy.pl. [dostęp 2016-01-11].
 38. Warsaw Business Game. www.youtube.com. [dostęp 2016-01-11].
 39. Talent show. www.lazarski.pl. [dostęp 2016-01-11].
 40. Talent show. www.youtube.com. [dostęp 2016-01-11].
 41. Sport. www.lazarski.pl. [dostęp 2015-06-15].
 42. Lazarski. www.lazarski.pl. [dostęp 2015-06-15].
 43. Sport na Łazarskim. www.lazarski.pl. [dostęp 2015-06-15].

Linki zewnętrzneEdytuj