Uczelnie medyczne w Polsce

Uczelnie medyczne w Polsce – wykaz działających w Polsce uczelni medycznych oraz podstawowych jednostek organizacyjnych (w tym wydziałów uniwersyteckich), kształcących na kierunku lekarskim.

CharakterystykaEdytuj

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uczelnia medyczna w Polsce jest uczelnią publiczną nadzorowaną przez ministra właściwego ds. zdrowia[1]. Minister zdrowia nadzoruje zgodność działań uniwersytetów medycznych z przepisami prawa i statutem, a także prawidłowe wydatkowanie środków publicznych[2]. W Polsce funkcjonuje 9 uniwersytetów medycznych, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (w latach 1950–1993 Akademia Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Krakowie), Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (w latach 1984–2004 Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy), Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, 5 wydziałów uniwersytetów oraz 3 wydziały uczelni niepublicznych, na których dostępny jest kierunek lekarski.

Limit przyjęć nowych studentów na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny dla konkretnej uczelni określa corocznie minister zdrowia w rozporządzeniu. W roku akademickim 2019/2020 na kierunek lekarski rekrutować mogło 21 uczelni, zaś na kierunek lekarsko-dentystyczny – 10[3].

Problemem polskich uczelni medycznych jest nepotyzm. Raport Komisji Europejskiej z października 2013 wskazuje, że znaczące jest w Polsce zjawisko zawłaszczenia przez rodziny lekarzy uniwersyteckich posad, katedr i klinik, które bywają przekazywane wewnątrz klanów lekarskich[4].

Pierwszym polskim uniwersytetem medycznym był utworzony 1 października 2002 Uniwersytet Medyczny w Łodzi, który powstał z połączenia Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego, mających siedziby w tym mieście[5]. Przekształcenia kolejnych ośmiu akademii medycznych w uniwersytety medyczne miały miejsce w latach 2007–2012.

W roku akademickim 2014/2015 na uniwersytetach medycznych studiowało 59 691 osób[6].

Dzieje kształcenia medycznego w Polsce na poziomie akademickim sięgają drugiej połowy XIV w. W ufundowanym w 1364 przez króla Kazimierza Wielkiego krakowskim Studium Generale znalazły się trzy fakultety. Medycynę reprezentowało wówczas dwóch uczonych: profesor medycyny i zapewne profesor astronomii, do którego zadań należało prowadzenie wykładów z astrologii. Zajęcia odbywały się w zamku na Wawelu. Gdy w 1400 odnowiono krakowską akademię, jej pierwszy rektor Stanisław ze Skarbimierza podkreślił w mowie inauguracyjnej znaczenie wydziału lekarskiego[7].

Uniwersytety medyczneEdytuj

Opracowano na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia[8] oraz poszczególnych uczelni. Liczba studentów według stanu w dniu 30 listopada 2014, w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego.

Lp. Nazwa Siedziba Historia Liczba studentów Rektor (kadencja 2016–2020)
1. Uniwersytet Medyczny w Łodzi Łódź   Utworzony w 2002[5] z połączenia funkcjonujących w Łodzi: Akademii Medycznej (założonej w 1950 [1945]) i Wojskowej Akademii Medycznej (powstałej w 1958 [1950]). 8409[9] prof. dr hab. Radzisław Kordek
2. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznań   Utworzony jako samodzielna Akademia Lekarska w Poznaniu w 1950 (w tym samym roku przemianowana na Akademię Medyczną w Poznaniu) z Wydziału Lekarskiego (założony w 1920) i Wydziału Farmaceutycznego (założony w 1947) Uniwersytetu Poznańskiego. Uczelnia w 1984 otrzymała imię Karola Marcinkowskiego. Pod obecną nazwą od 2007[10][11]. 6620[9] prof. dr hab. Andrzej Tykarski[11]
3. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Katowice   Utworzony w 1948 jako Akademia Lekarska w Bytomiu, która od 1971 nosiła nazwę Śląska Akademia Medyczna imienia Ludwika Waryńskiego w Katowicach. Pod obecną nazwą od 2007[12]. 9249[9] prof. dr hab. Przemysław Jałowiecki
4. Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa   Utworzony w 1950 jako Akademia Lekarska w Warszawie (w tym samym roku przemianowana na Akademię Medyczną w Warszawie) z połączenia Wydziałów Lekarskiego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Warszawskiego z Akademią Stomatologiczną. Pod obecną nazwą od 2008[13]. Korzeniami sięga założonej w 1809 Szkoły Lekarskiej w Warszawie, włączonej w 1816 do Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego jako Wydział Lekarski[14]. 9030[9] prof. dr hab. Mirosław Wielgoś
5. Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin   Utworzony jako samodzielna Akademia Lekarska w Lublinie w 1950, przemianowana w tym roku na Akademię Medyczną w Lublinie, która od 2002 nosiła imię Feliksa Skubiszewskiego. Pod obecną nazwą od 2008[15]. 6886[9] prof. dr hab. Andrzej Drop
6. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Białystok   Utworzony w 1950 jako Akademia Lekarska w Białymstoku, przemianowana w tym samym roku na Akademię Medyczną w Białymstoku. Pod obecną nazwą od 2008[16]. 4461[9] prof. dr hab. Adam Krętowski
7. Gdański Uniwersytet Medyczny Gdańsk   Utworzony w 1945 jako Akademia Lekarska w Gdańsku na bazie lokalowej zlikwidowanej niemieckiej Medizinische Akademie Danzig (1935–1945). W 1950 uczelnię przemianowano na Akademię Medyczną w Gdańsku. Pod obecną nazwą od 2009[17][18]. 5076[9] prof. dr hab. Marcin Gruchała
8. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Szczecin   Utworzony w 1948 jako Akademia Lekarska w Szczecinie, nosząca w latach 1949–1992 nazwę Pomorska Akademia Medyczna im. gen. Karola Świerczewskiego. Pod obecną nazwą od 2010[19]. 4388[9] prof. dr hab. Bogusław Machaliński
9. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wrocław   Utworzony jako samodzielna Akademia Lekarska we Wrocławiu w 1950 z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Wrocławskiego, powstałego w 1506 na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jeszcze w 1950 uczelnię przemianowano na Akademię Medyczną we Wrocławiu, która od 1989 nosi imię Piastów śląskich. Pod obecną nazwą od 2012[20][21]. 5572[9] prof. dr hab. Marek Ziętek

Uniwersytety z Collegium Medicum (Kolegium Nauk Medycznych)Edytuj

Lp. Nazwa Siedziba Historia Liczba studentów Prorektor ds. Collegium Medicum
1. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków   Wydział Lekarski powstał w 1364 wraz z założeniem Akademii Krakowskiej. W 1950 wyłączono go z Uniwersytetu Jagiellońskiego i utworzono z niego samodzielną uczelnię – Akademię Lekarską w Krakowie (później: Akademia Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Krakowie). W 1993 uczelnię włączono do UJ jako Collegium Medicum. 6478[22] prof. dr hab. Wojciech Nowak
2. Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Bydgoszcz   W 1984 na bazie Zamiejscowego Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (założonego w 1979 [1975]) utworzono samodzielną Akademię Medyczną w Bydgoszczy. W 2004 Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy została włączona do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jako Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. 5276[23] prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska
3. Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn   W 2007 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie utworzono Wydział Nauk Medycznych, który w 2017 przekształcono w Collegium Medicum UWM[24]. prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki
4. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów Powstało w 2019 z połączenia Wydziału Medycznego (utworzonego w 2004 jako Wydział Nauk o Zdrowiu) z Wydziałem Wychowania Fizycznego (utworzonego w 2009) Uniwersytetu Rzeszowskiego[25]. prof. dr. hab. n. med. Artur Mazur[26]
5. Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona Góra   Utworzone w 2019 ze zniesionego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, który powstał na Uniwersytecie Zielonogórskim w 2015[27]. prof. dr hab. Maciej Zabel
6. Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Kielce Powstało w 2019 na bazie Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który od 2015 kształci na kierunku lekarskim. dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK

Wydziały uniwersyteckie z kierunkiem lekarskimEdytuj

Uczelnie niepubliczne z kierunkiem lekarskimEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Dz.U. z 2018 r. poz. 1668.
 2. Wykaz uczelni medycznych na stronie Ministerstwa Zdrowia. mz.gov.pl. [dostęp 2015-12-02].
 3. a b Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1344).
 4. Study on Corruption in the Healthcare Sector. ec.europa.eu. s. 286–287. [dostęp 2015-12-02]. (ang.).
 5. a b Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Dz.U. z 2002 r. nr 141, poz. 1184).
 6. Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2015, s. 57.
 7. Historia. cm-uj.krakow.pl. [dostęp 2015-12-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-08-24)].
 8. Rafał Babraj, Uczelnie medyczne, Ministerstwo Zdrowia – Portal Gov.pl, 13 marca 2018 [dostęp 2023-02-11] (pol.).
 9. a b c d e f g h i Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2015, s. 70–79.
 10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2006 r. o nadaniu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nazwy „Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” (Dz.U. z 2007 r. nr 23, poz. 135).
 11. a b Michał Musielak, Historia UMP, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2022 [dostęp 2023-02-11].
 12. Ustawa z dnia 30 marca 2007 r. o nadaniu Śląskiej Akademii Medycznej imienia Ludwika Waryńskiego w Katowicach nazwy „Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach” (Dz.U. z 2007 r. nr 99, poz. 659).
 13. Ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. o nadaniu Akademii Medycznej w Warszawie nazwy „Warszawski Uniwersytet Medyczny” (Dz.U. z 2008 r. nr 39, poz. 226).
 14. Historia. wum.edu.pl. [dostęp 2015-12-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-06-30)].
 15. Ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. o nadaniu Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy „Uniwersytet Medyczny w Lublinie” (Dz.U. z 2008 r. nr 39, poz. 225).
 16. Ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. o nadaniu Akademii Medycznej w Białymstoku nazwy „Uniwersytet Medyczny w Białymstoku” (Dz.U. z 2008 r. nr 39, poz. 224).
 17. Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o nadaniu Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy „Gdański Uniwersytet Medyczny” (Dz.U. z 2009 r. nr 66, poz. 556).
 18. Historia uczelni. gumed.edu.pl. [dostęp 2015-12-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-12-08)].
 19. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie nazwy „Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie” (Dz.U. z 2010 r. nr 140, poz. 941).
 20. Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy „Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu” (Dz.U. z 2012 r. poz. 915).
 21. Historia. umed.wroc.pl. [dostęp 2015-12-02].
 22. Collegium Medicum – Statystyki. [dostęp 2016-12-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-12-03)].
 23. „Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 r.”, s. 209, 2012. Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1506-2163. (pol.). 
 24. Pierwsza inauguracja w Collegium Medicum, „Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie”, 4 października 2017 [dostęp 2017-11-02] (pol.).
 25. O Kolegium, Uniwersytet Rzeszowski, 2021 [dostęp 2023-02-11].
 26. Władze Kolegium, Uniwersytet Rzeszowski, 2021 [dostęp 2023-02-11].
 27. Rok zmian dla UZ. Collegium Medicum zamiast Wydziału Lekarskiego i nowy statut, „wZielonej”, 1 października 2019 [dostęp 2021-05-09] [zarchiwizowane z adresu 2013-08-19].
 28. Wicepremier Gowin ustanowił kierunek lekarski na Uniwersytecie Opolskim. naukawpolsce.pap.pl, 11 sierpnia 2016. [dostęp 2016-08-11].
 29. Gowin: Od października na uniwersytecie w Radomiu będą studia lekarskie. naukawpolsce.pap.pl, 10 stycznia 2017. [dostęp 2017-01-10].
 30. Kierunek Lekarski oficjalnie w ofercie naszego Uniwersytetu. uniwersytetradom.pl. [dostęp 2017-01-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-10-08)].
 31. UKSW będzie kształcił kadrę medyczną, www.gosc.pl [dostęp 2019-06-01].
 32. Katolicka Agencja Informacyjna KAI, UKSW uruchamia rekrutację na kierunku lekarskim [dostęp 2019-06-01].
 33. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wikipedia, wolna encyklopedia, 9 lutego 2023 [dostęp 2023-03-02] (pol.).
 34. Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - Ostatnie wydarzenia, www.wnz.ujd.edu.pl [dostęp 2023-03-02].
 35. Strona Wydziału Lekarskiego. ka.edu.pl. [dostęp 2016-07-07].
 36. Wojciech Karpieszuk: Uczelnia Łazarskiego otwiera studia medyczne. To rewolucja. warszawa.wyborcza.pl, 24 marca 2016. [dostęp 2016-07-07].
 37. Uczelnia Łazarskiego otrzymała zgodę na prowadzenie kierunku lekarskiego. lazarski.pl, 6 kwietnia 2016. [dostęp 2016-07-07].
 38. WST w Katowicach uruchamia kierunek lekarski i pielęgniarski, „Nauka w Polsce” [dostęp 2018-08-13] (pol.).
 39. UW MSC | Oferta edukacyjna [dostęp 2020-06-25].
 40. Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu otwiera kierunek lekarski. Rekrutacja na studia rusza już 11 sierpnia, Dziennik Elbląski, 12 sierpnia 2022 [dostęp 2023-01-29] (pol.).