Uczelnie teologiczne w Polsce

Uczelnie teologiczne w Polscepolskie szkoły wyższe oraz seminaria duchowne, kształcące w zakresie teologii. W Polsce studia w zakresie teologii oraz badania w zakresie nauk teologicznych prowadzone są także w wydziałach teologii na uczelniach wielowydziałowych.

Wydział Teologiczny UMK w Toruniu
Wydział Teologiczny UŚ

Wyższe szkoły teologiczne

edytuj
Nazwa jednostki Wyznanie Rektor lub dziekan jednostki Liczba studentów
Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu Ewangelikalizm dr hab. Wojciech Szczerba, prof. EWST brak danych
Instytut Teologiczny im. Bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu[1][2] Kościół Katolicki ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL brak danych
Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej[1][3] Kościół Katolicki ks. prof. dr hab.
Tadeusz Borutka
brak danych
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Kościół Katolicki ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina brak danych
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu Kościół Katolicki ks. prof. PWT dr hab. Andrzej Tomko brak danych
Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny ks. mitrat dr
Jerzy Tofiluk
brak danych
Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP dr n. med. Anna Słonecka-Polok brak danych
Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie Kościół Zielonoświątkowy w RP pastor Piotr Nowak brak danych
Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie Kościół Chrześcijan Baptystów w RP pastor dr Włodzimierz Tasak brak danych
Wyższe Seminarium Duchowne Kościoła Polskokatolickiego w Warszawie Kościół Polskokatolicki w RP vacat 1
Wyższe Seminarium Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP bp Michał Maria Ludwik Jabłoński 3
Wyższe Seminarium Teologiczne im. Jana Łaskiego w Warszawie Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP ks. dr Edward Puślecki brak danych
Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach Kościół Katolicki ks. Krzysztof Matuszewski brak danych

Seminaria duchowne

edytuj
Osobny artykuł: Seminarium duchowne.

Seminaria katolickie

edytuj

Wyższe seminaria duchowne - zgodnie z § 7 ust.2 Umowy między Rządem RP a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych, oraz w sprawie trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów nadawanych przez szkoły wyższe[4] alumni wyższych seminariów duchownych, prowadzących sześcioletnie studia zgodnie z wymaganiami prawa kościelnego mogą uzyskiwać tytuł zawodowy magistra kierunku „teologia” na podstawie umów o współpracy zawartych w oparciu o Konstytucję Apostolską „Sapientia Christiana” z kościelnymi szkołami wyższymi oraz z uczelniami państwowymi, w których strukturze znajdują się wydziały teologii, posiadającymi prawo prowadzenia studiów magisterskich na tym kierunku.

Inne seminaria

edytuj
Nazwa jednostki Wyznanie Rektor Liczba studentów
Klerykat Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej Kościół Starokatolicki w RP[5] ks. prefekt mgr Wojciech Grzesiak 5
Wyższe Seminarium Duchowne Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w RP im. bpa Józefa Padewskiego Polski Narodowy Katolicki Kościół w RP bp Tomasz Rybka brak danych
Wyższe Seminarium Duchowne Katolickiego Kościoła Narodowego[6] Katolicki Kościół Narodowy w Polsce ks. Marcin Dżuła 8

Wydziały teologiczne

edytuj
Nazwa jednostki Dziekan jednostki Liczba studentów
Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie dr hab. Jerzy Ostapczuk brak danych
Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ks. dr hab. Paweł Wygralak brak danych
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik brak danych
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz brak danych
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak brak danych
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ks. dr hab. Arkadiusz Baron brak danych
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego ks. dr hab. Kazimierz Dullak brak danych
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego ks. dr hab. Antoni Bartoszek brak danych
Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. dr hab. Sławomir Nowosad brak danych
Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ks. dr hab. Marek Żmudziński brak danych

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. a b Oba instytuty teologiczne prowadzą studia wyższe zawodowe na kierunku "teologia", są więc uczelniami zgodnie z art. 433 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), aczkolwiek nie mają statusu kościelnej szkoły wyższej w rozumieniu § 1 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych, oraz w sprawie trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów nadawanych przez te szkoły wyższe, stanowiącej załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 lipca 1999 r. o wykonaniu Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską (Dz.U. z 1999 r. nr 63, poz. 727), zawartej na podstawie art. 15 ust. 1 konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. z 1998 r. nr 51, poz. 318).
  2. Instytut Teologiczny :: Historia
  3. AfterMarket.pl :: domena it-bielsko.edu.pl [online], www.it-bielsko.edu.pl [dostęp 2019-07-05] [zarchiwizowane z adresu 2007-10-24].
  4. Dz.U. z 1999 r. nr 63, poz. 727
  5. Instrukcja o formacji kapłańskiej – Kościół Starokatolicki [online], starokatolicki.eu [dostęp 2018-08-25] [zarchiwizowane z adresu 2018-08-25] (pol.).
  6. Statut Wyższego Seminarium Duchownego Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce [online], wsd.kkn-poland.com.pl/ [dostęp 2015-07-26].