Uczelnie wychowania fizycznego w Polsce

Uczelnie wychowania fizycznego w Polsce[1] – wykaz działających w Polsce uczelni wychowania fizycznego.

Charakterystyka edytuj

Nadzór nad uczelniami wychowania fizycznego sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego[1].

W Polsce istnieje 6 uczelni wychowania fizycznego, wszystkie są publiczne i posiadają rangę akademii[1]. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie posiada utworzoną w 2014 Filię w Białej Podlaskiej[2], zaś w strukturze Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu funkcjonuje Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim (w latach 1971–1984 posiadał on status filii AWF Poznań)[3]. Kształcenie na kierunku wychowanie fizyczne oferują ponadto liczne uczelnie niepubliczne, wybrane uniwersytety publiczne oraz Politechnika Opolska.

Na sześciu uczelniach wychowania fizycznego kształciło się w roku akademickim 2000/2001 22,2 tys. studentów, w roku akademickim 2005/2006 – 28,2 tys. studentów, a w roku akademickim 2010/2011 – 27,6 tys. studentów. Według stanu w dniu 30 listopada 2015 studiowało na nich 24 727 osób, w tym 12 916 kobiet (52,23%)[4].

Postulat utworzenia pierwszej w Polsce wyższej szkoły zawodowej, mającej kształcić nauczycieli wychowania fizycznego dla szkół i wojska, przedstawił w drugiej połowie lat 20. XX w. płk Władysław Osmolski. Jego koncepcji przychylny był Józef Piłsudski. W 1928, na Bielanach w Warszawie, rozpoczęto budowę Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego. Działalność dydaktyczną rozpoczął on 5 listopada 1929, natomiast inauguracja pierwszego roku akademickiego odbyła się 29 listopada tego samego roku. W kwietniu 1939 warszawska uczelnia, przekształcona w sierpniu 1938 w Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, otrzymała prawo nadawania stopni magisterskich[5].

Uczelnie wychowania fizycznego edytuj

Opracowano na podstawie danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego[1]. Uszeregowano chronologicznie (wyróżniono datę powstania uczelni pod obecną nazwą). Liczba studentów według stanu w dniu 30 listopada 2015, w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego.

Lp. Nazwa Skrót Siedziba Historia Liczba studentów Rektor (kadencja 2016–2020)
1. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie AWF Warszawa Warszawa   Powstała w 1938. Wcześniej funkcjonowała pod nazwą: Centralny Instytut Wychowania Fizycznego (1929–1938)[5]. W PRL nosiła imię gen. Karola Świerczewskiego[6]. W 2014 utworzono Filię AWF Warszawa w Białej Podlaskiej[2]. 4872[7] dr hab. Andrzej Mastalerz, prof. AWF Warszawa
2. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie AWF w Krakowie Kraków   Powstała w 1972[8] w wyniku przekształcenia istniejącej w Krakowie od 1950 Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego[9]. W 1977 otrzymała imię Bronisława Czecha[10]. 4258[7] prof. dr hab. Aleksander Tyka
3. Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu [11] Wrocław   Powstała w 1972[12] w wyniku przekształcenia istniejącej we Wrocławiu od 1950 Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego[9]. 4012[7] dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF
4. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu AWF Poznań Poznań   Powstała w 1972[13] w wyniku przekształcenia istniejącej w Poznaniu od 1950 Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego[9]. W 1981 otrzymała imię Eugeniusza Piaseckiego[14]. 3806[7] dr hab. Dariusz Wieliński, prof. AWF Poznań
5. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach AWF Katowice Katowice   Powstała w 1979[15] w wyniku przekształcenia istniejącej w Katowicach od 1970 Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego[16]. W 2008 otrzymała imię Jerzego Kukuczki[17]. 4702[7] prof. dr hab. Adam Zając
6. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku AWFiS Gdańsk   Powstała w 2002[18]. Wywodzi się z założonej w 1969 Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Gdańsku-Oliwie[19], która w 1973 otrzymała imię Jędrzeja Śniadeckiego[20]. W 1981 przekształcona w Akademię Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku[21]. 3077[7] dr hab. Waldemar Moska, prof. AWFiS

Przypisy edytuj

 1. a b c d Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego – publiczne uczelnie akademickie. nauka.gov.pl. [dostęp 2016-03-21].
 2. a b Zarządzenie rektora AWF Warszawa z 31 marca 2014. awf.edu.pl. [dostęp 2016-03-21].
 3. Uczelnia. awf-gorzow.edu.pl. [dostęp 2016-03-21].
 4. Szkoły wyższe i ich finanse w 2015 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2016, s. 28, 59.
 5. a b Historia uczelni. awf.edu.pl. [dostęp 2016-03-21].
 6. Dekret z dnia 27 lipca 1949 r. o Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (Dz.U. z 1949 r. nr 46, poz. 336).
 7. a b c d e f Szkoły wyższe i ich finanse w 2015 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2016, s. 74-83.
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie (Dz.U. z 1972 r. nr 54, poz. 348).
 9. a b c Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1950 r. w sprawie przekształcenia Studiów Wychowania Fizycznego przy Akademiach Medycznych w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie w Wyższe Szkoły Wychowania Fizycznego (Dz.U. z 1950 r. nr 29, poz. 273).
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1977 r. w sprawie nadania Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie imienia Bronisława Czecha (Dz.U. z 1977 r. nr 30, poz. 132).
 11. Statut uczelni nie reguluje oficjalnego skrótu.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (Dz.U. z 1972 r. nr 54, poz. 350).
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu (Dz.U. z 1972 r. nr 54, poz. 349).
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1981 r. w sprawie nadania Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu imienia Eugeniusza Piaseckiego (Dz.U. z 1981 r. nr 25, poz. 131).
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1979 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Katowicach (Dz.U. z 1979 r. nr 14, poz. 93).
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 1970 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Katowicach (Dz.U. z 1970 r. nr 22, poz. 182).
 17. Ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (Dz.U. z 2008 r. nr 39, poz. 228).
 18. Ustawa z dnia 5 grudnia 2001 r. o zmianie nazwy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku-Oliwie (Dz.U. z 2002 r. nr 4, poz. 30).
 19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1969 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Gdańsku-Oliwie (Dz.U. z 1969 r. nr 23, poz. 167).
 20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1973 r. w sprawie nadania Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Gdańsku-Oliwie imienia Jędrzeja Śniadeckiego (Dz.U. z 1973 r. nr 34, poz. 200).
 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1981 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku-Oliwie (Dz.U. z 1981 r. nr 11, poz. 55).