Układ krwionośny kręgowców

Układ krwionośny kręgowców jest układem zamkniętym, a serce kręgowców jest wielojamowe. Układy krwionośne poszczególnych grup kręgowców znacznie różnią się od siebie.

Ryby edytuj

 
Serce ryby, schemat. a - zatoka żylna, b - przedsionek, c - komora, d - stożek tętniczy

Serce ryb chrzęstnoszkieletowych (tzw. serce skrzelowe) zbudowane jest z zatoki żylnej, przedsionka, komory i stożka tętniczego z zastawkami. U ryb kostnoszkieletowych stożek tętniczy występuje lecz nie widać go z zewnątrz, ponieważ jest on wciśnięty między komorę a opuszkę tętniczą (bulbus arteriosus) znajdują się tu 2 zastawki typu kieszonkowatego. Opuszka tętnicza zbudowana jest z mięśni gładkich (jest zgrubieniem tętnicy), więc nie wchodzi w skład serca. Jednokierunkowy przepływ krwi zapewniają zastawki. Ryby mają jeden obieg krwi. Krew z tkanek ciała dostaje się do zatoki żylnej, która pompuje ją do przedsionka serca. Skurcz przedsionka przekazuje krew do komory. Z komory krew wpływa tętnicami do skrzeli. Skrzela oplecione są siecią naczyń włosowatych. W nich zachodzi wymiana gazowa. Krew wzbogacona w tlen, rozprowadza go po całym organizmie. Zabiera z komórek dwutlenek węgla i wraca żyłami do zatoki żylnej, a następnie do przedsionka i cykl się powtarza.

Płazy i gady edytuj

Posiadają serce trójdzielne (u gadów występuje niepełna przegroda między komorami zapobiegająca całkowitemu mieszaniu się krwi, wyjątkiem jest krokodyl, który posiada całą przegrodę między komorami). Płazy dodatkowo posiadają układ skórny.

Ssaki i ptaki edytuj

Posiadają serce z dwoma komorami oraz dwoma przedsionkami. Przez lewą stronę serca przepływa krew utlenowana, a przez prawą odtlenowana. W sercu krew pozbawiona tlenu nie miesza się z krwią zaopatrzoną w tlen. Między innymi dzięki temu te organizmy mogą utrzymywać stałą temperaturę ciała oraz odpowiednie tempo metabolizmu.

Płazy, gady, ptaki oraz ssaki posiadają dwa obiegi krwi, mały i duży.

Zobacz też edytuj