Układ o zakazie umieszczania broni jądrowej i innych rodzajów broni masowej zagłady na dnie mórz i oceanów

Układ o zakazie umieszczania broni jądrowej i innych rodzajów broni masowej zagłady na dnie mórz i oceanów oraz w jego podłożu (Traktat o dnie morza ) (ang. Treaty on the Prohibition of the Emplacement of Nuclear Weapons and Other Weapons of Mass Destruction on the Sea-Bed and the Ocean Floor and in the Subsoil Thereof w skrócie Seabed Arms Control Treaty, ros. Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения w skrócie Договор по морскому дну), podpisany w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie 11 lutego 1971 r.[1]

Uchwalony rezolucją 2660 (XXV) przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 7 grudnia 1970[2].

Wszedł w życie 18 maja 1972, po złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych przez dwadzieścia dwa rządy, w tym przez wszystkich depozytariuszy[3].

Depozytariuszami są trzy państwa założycielskie (art. 10).

Tekstami autentycznymiangielski, rosyjski, francuski, hiszpański i chiński (art. 11).

Cel:

  • rozwój badań i wykorzystania dna dla celów pokojowych
  • zapobieżenie wyścigowi zbrojeń jądrowych na dnie (wyłączenie)

Art. 1

- Państwa Strony Układu zobowiązują się do nieinstalowania i nieumieszczania na dnie mórz i oceanów oraz w jego podłożu, poza zewnętrzną 12-milową granicą morza terytorialnego, jakiejkolwiek broni jądrowej lub innych rodzajów broni masowej zagłady, jak również konstrukcji, wyrzutni oraz wszelkich innych urządzeń, specjalnie przeznaczonych do przechowywania, wypróbowywania lub używania takiej broni.

- Zobowiązują się także do niepomagania, niezachęcania i nienakłaniania jakiegokolwiek państwa do prowadzenia zakazanej w Układzie działalności oraz do nieuczestniczenia w jakikolwiek inny sposób w takiej działalności.

Polska ratyfikowała Układ 23 września 1971, złożenie do depozytu nastąpiło 15 listopada 1971[4].

Do Układu należą 94 państwa[5].

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Układ o zakazie umieszczania broni jądrowej i innych rodzajów broni masowej zagłady na dnie mórz i oceanów oraz w jego podłożu, (Dz.U. 1972 nr 44 poz. 275)
  2. Договор по морскому дну
  3. Seabed Arms Control Treaty
  4. Oświadczenie Rządowe z dnia 15 września 1972 r. w sprawie wejścia w życie Układu o zakazie umieszczania broni jądrowej i innych rodzajów broni masowej zagłady na dnie mórz i oceanów oraz w jego podłożu (Dz.U. 1972 nr 44 poz. 276)
  5. Lista stron (ang.)