Układ smarowania

Układ smarowania ma za zadanie zmniejszenie oporu tarcia, odprowadzanie ciepła wytworzonego podczas tarcia, oczyszczanie trących powierzchni i odprowadzanie zanieczyszczeń do filtra, zabezpieczenie powierzchni przed korozją, uszczelnienie współpracujących powierzchni.

Układ smarowania ma na celu zmniejszenie zużycia pracujących części.

Przykładem układu smarowania jest smarowanie obiegowo-ciśnieniowe.