Układ w Kiejdanach

Układ w Kiejdanach (lit. Kėdainių sutartis, zwany także Umową Kiejdańską) – układ, który zawarli 20 października 1655 w Kiejdanach hetman wielki litewski Janusz Radziwiłł i jego kuzyn koniuszy wielki litewski Bogusław Radziwiłł z przedstawicielem króla szwedzkiego Karola X Gustawa Magnusem Gabrielem De la Gardie[1]. Umowa ta poddawała pod protekcję Szwecji całe Wielkie Księstwo Litewskie i wraz z układem w Ujściu (gdzie wojewoda poznański Krzysztof Opaliński i wojewoda kaliski Andrzej Karol Grudziński oddali królowi Szwecji Wielkopolskę) stanowiła faktyczne poddanie Litwy i Wielkopolski Szwecji.

Układ w Kiejdanach

Układ negocjowali posłowie szwedzcy Gustaw Adolf Lewenhaupt i Bengt Skytte. Wobec różnic między stroną szwedzką i litewską 10 sierpnia przybył sam Magnus de la Gardie. Ze strony litewskiej układ podpisało w sumie 1163 osób. m.in[2].

Przypisy

edytuj
  1. Był to drugi układ, pierwszy zawarto 18 sierpnia. Ludwik Kubala, Wojna szwecka w roku 1655 i 1656, seria „Szkice historyczne” cz. 4, Lwów 1913, s. 87 - 89. Wawrzyniec Jan Rudawski, Historiarum Poloniae ab excessu Vladislai IV ad pacem olivensem usque, libri novem 1755, s. 207 - 211, przekład: Historja polska od śmierci Władysława IV aż do pokoju oliwskiego, czyli dzieje panowania Jana Kazimierza od 1648 do 1660 r. T. 2 Mohylew - Petersburg 1855, s. 45 - 51.
  2. Henryk Wisner Janusz Radziwiłł 1612-1655, Wydawnictwo MADA, Warszawa 2000

Zobacz też

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj