Ukraińska Grupa Inicjatywna na rzecz Uwolnienia Więźniów Sumienia

Ukraińska Grupa Inicjatywna na rzecz Uwolnienia Więźniów Sumieniaukraińska organizacja społeczno-polityczna.

Grupę założyło w sierpniu 1987 sześciu byłych więźniów politycznych:

Grupa zakończyła działalność w roku 1990, kiedy zwolniono ostatniego ukraińskiego więźnia politycznego, którym był Bohdan Kłymczak.