Ukraińskie gabinety rządowe (1917–1926)

Ukraińskie gabinety rządowe w latach 1917-1926

Ukraińska Centralna RadaEdytuj

Składy Sekretariatu Generalnego UCR, od 22 stycznia 1918 Rady Ministrów Ludowych URL.

28 czerwca – 27 lipca 1917Edytuj

27 lipca – 3 września 1917Edytuj

 • Prezes Sekretariatu Generalnego UCR – Wołodymyr Wynnyczenko
 • Sekretariat Spraw Międzynarodowych – Ołeksandr Szulhyn
 • Sekretariat Spraw Wewnętrznych – Wołodymyr Wynnyczenko
 • Sekretariat Spraw Wojskowych – Symon Petlura
 • Sekretariat Finansów – Chrystofor Baranowski
 • Sekretariat Aprowizacji – Mykoła Stasjuk
 • Sekretariat Spraw Rolnych – Borys Martos
 • Sekretariat Sprawiedliwości – Walentyn Sadowski
 • Sekretariat Oświaty – Iwan Steszenko
 • Sekretariat Kolei – Wsewołod Hołubowycz
 • Sekretariat Poczt i Telegrafów – Ołeksandr Zarubin
 • Pisarz Generalny – Pawło Chrystiuk
 • Kontroler Generalny – Mosze Rafes

3 września – 12 listopada 1917Edytuj

12 listopada – grudzień 1917Edytuj

 • Prezes Sekretariatu Generalnego UCR – Wołodymyr Wynnyczenko
 • Sekretariat Spraw Międzynarodowych – Ołeksandr Szulhyn
  • zastępca do spraw żydowskich – Mosze Zilberfarb
  • zastępca do spraw polskich – Mieczysław Mickiewicz
  • zastępca do spraw rosyjskich – Dmitrij Odiniec
 • Sekretariat Spraw Wewnętrznych – Wołodymyr Wynnyczenko
 • Sekretariat Spraw Wojskowych – Symon Petlura
 • Sekretariat Finansów – Mychajło Tuhan-Baranowski
 • Sekretariat Aprowizacji – Mykoła Kowałewski
 • Sekretariat Spraw Rolnych – M. Sawczenko-Bilski
 • Sekretariat Handku i Przemysłu – Wsewołod Hołubowycz
 • Sekretariat Sprawiedliwości – Mychajło Tkaczenko
 • Sekretariat Oświaty – Iwan Steszenko
 • Sekretariat Kolei – Wadym Jeszczenko
 • Sekretariat Poczt i Telegrafów – Ołeksandr Zarubin
 • Sekretariat Pracy – Mykoła Porsz
 • Pisarz Generalny – Ołeksandr Łotocki
 • Kontroler Generalny – Ołeksandr Zarubin
 • Komisarz przy Rządzie Tymczasowym – Petro Stebnycki

grudzień 1917 – 31 stycznia 1918Edytuj

Od 22 stycznia 1918 pod nazwą Rady Ministrów Ludowych.

 • Prezes Sekretariatu Generalnego UCR – Wołodymyr Wynnyczenko
 • Sekretariat Spraw Międzynarodowych – Ołeksandr Szulhyn
 • Sekretariat Spraw Wewnętrznych – Wołodymyr Wynnyczenko
 • Sekretariat Spraw Wojskowych – Symon Petlura, Mykoła Porsz (od 1 stycznia 1918)
 • Sekretariat Finansów – Wasyl Mazurenko
 • Sekretariat Aprowizacji – Mykoła Kowałewski
 • Sekretariat Spraw Rolnych – Bohdan Zarudny
 • Sekretariat Handlu i Przemysłu – Wsewołod Hołubowycz
 • Sekretariat Sprawiedliwości – Mychajło Tkaczenko
 • Sekretariat Oświaty – Iwan Steszenko
 • Sekretariat Kolei – Wadym Jeszczenko
 • Sekretariat Poczt i Telegrafów – Mykyta Szapował
 • Sekretariat Pracy – Mykoła Porsz
 • Pisarz Generalny – Iwan Mirny (p.o.)
 • Kontroler Generalny – Ołeksandr Zołotariow
 • Sekretariat Spraw Żydowskich – Mosze Zilberfarb
 • Sekretariat Spraw Polskich – Mieczysław Mickiewicz
 • Sekretariat Spraw Rosyjskich – Dmitrij Odiniec
 • Sekretariat Spraw Morskich – Dmytro Antonowycz

Ukraińska Republika LudowaEdytuj

31 stycznia – 24 marca 1918Edytuj

 • Premier – Wsewołod Hołubowycz
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Wsewołod Hołubowycz
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Pawło Chrystiuk
 • Ministerstwo Spraw Wojskowych – A. Nemołowski, Ołeksandr Żukowski (od 7 lutego)
 • Ministerstwo Finansów – Stepan Perepełycia
 • Ministerstwo Aprowizacji – Mykoła Kowałewski
 • Ministerstwo Spraw Rolnych – Arystarch Ternyczenko
 • Ministerstwo Sprawiedliwości – Mychajło Tkaczenko
 • Ministerstwo Oświaty – Nykyfir Hryhorijiw
 • Ministerstwo Spraw Morskich – Dmytro Antonowycz

24 marca – 29 kwietnia 1918Edytuj

 • Premier – Wsewołod Hołubowycz
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Mykoła Lubynski
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Mychajło Tkaczenko
 • Ministerstwo Spraw Wojskowych – Ołeksandr Żukowski
 • Ministerstwo Finansów – Petro Kłymowycz
 • Ministerstwo Handlu i Przemysłu – Iwan Feszczenko-Czopiwśkyj
 • Ministerstwo Aprowizacji – Dmytro Koliuch
 • Ministerstwo Spraw Rolnych – Mykoła Kowałewski
 • Ministerstwo Sprawiedliwości – Serhij Szełuchyn
 • Ministerstwo Oświaty – Wiaczesław Prokopowycz
 • Ministerstwo Kolei – Jewhen Sokowycz
 • Ministerstwo Poczt i Telegrafów – Hryhorij Sydorenko
 • Ministerstwo Pracy – Leonid Mychajliw
 • Ministerstwo Spraw Żydowskich – Wulf Lacki
 • Sekretarz Stanu – Pawło Chrystiuk
 • Kontroler Państwowy – Ołeksandr Łotocki

HetmanatEdytuj

3 maja – 24 października 1918Edytuj

 • Premier – Fedir Łyzohub
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Dmytro Doroszenko
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Fedir Łyzohub, Ihor Kistiakowski
 • Ministerstwo Spraw Wojskowych – Ołeksandr Rohoza
 • Ministerstwo Finansów – Antin Rżepecki
 • Ministerstwo Handlu i Przemysłu – Serhij Gutnik
 • Ministerstwo Aprowizacji – Jurij Sokolowski, Serhij Herbel
 • Ministerstwo Spraw Rolnych – Wasyl Kołokolcow
 • Ministerstwo Sprawiedliwości – Mychajło Czubynski, O. Romanow
 • Ministerstwo Oświaty – Mykoła Wasylenko
 • Ministerstwo Kolei – Borys Butenko
 • Ministerstwo Poczt i Telegrafów – Hryhorij Sydorenko
 • Ministerstwo Pracy – Jurij Wagner
 • Ministerstwo Kultów – Wasyl Zinkiwski
 • Ministerstwo Zdrowia – Wsewołod Lubynski
 • Sekretarz Stanu – Ihor Kistiakowski, Serhij Zawadski
 • Kontroler Państwowy – Gieorgij Afanasjew

24 października – 14 listopada 1918Edytuj

 • Premier – Fedir Łyzohub
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Dmytro Doroszenko
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – W. Rejnbot (p.o.)
 • Ministerstwo Spraw Wojskowych – Ołeksandr Rohoza
 • Ministerstwo Finansów – Antin Rżepecki
 • Ministerstwo Handlu i Przemysłu – Serhij Mering
 • Ministerstwo Aprowizacji – Serhij Herbel
 • Ministerstwo Spraw Rolnych – Wołodymyr Łeontowycz
 • Ministerstwo Sprawiedliwości – Andrij Wiazłow
 • Ministerstwo Oświaty – Petro Stebnycki
 • Ministerstwo Kolei – Borys Butenko
 • Ministerstwo Poczt i Telegrafów – Hryhorij Sydorenko
 • Ministerstwo Pracy – Maksym Sławinski
 • Ministerstwo Wyznań Religijnych – Ołeksandr Łotocki
 • Ministerstwo Zdrowia – Wsewołod Lubynski
 • Sekretarz Stanu – Serhij Zawadski
 • Kontroler Państwowy – S. Pietrow

14 listopada – 14 grudnia 1918Edytuj

 • Premier – Serhij Herbel
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Gieorgij Afanasjew
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Ihor Kistiakowski
 • Ministerstwo Spraw Wojskowych – D. Szuski
 • Ministerstwo Finansów – Antin Rżepecki
 • Ministerstwo Handlu i Przemysłu – Serhij Mering
 • Ministerstwo Aprowizacji – G. Glinka
 • Ministerstwo Spraw Rolnych – Serhij Herbel
 • Ministerstwo Sprawiedliwości – W. Rejnbot
 • Ministerstwo Oświaty – Wołodymyr Naumenko
 • Ministerstwo Kolei – W. Lanberg
 • Ministerstwo Pracy – Wołodymyr Kosynski
 • Ministerstwo Spraw Morskich – Andrij Pokrowski
 • Ministerstwo Wyznań Religijnych – Mychajło Woronowycz
 • Ministerstwo Zdrowia – Wsewołod Lubynski
 • Sekretarz Stanu – Serhij Zawadski
 • Kontroler Państwowy – S. Pietrow

Ukraińska Republika LudowaEdytuj

15 listopada – 26 grudnia 1918Edytuj

Na początku antyhetmańskiego powstania w Winnicy powstała Tymczasowa Rada Zarządzająca Sprawami Państwowymi (TRZDS), natomiast w Kijowie konspiracyjny Komitet Rewolucyjny (Wołodymyr Czechiwski, Anatol Pisocki, Mykoła Hałahan, Mychajło Awdijenko, M. Marczenko, N. Zahorodny). Po wkroczeniu powstańców do Kijowa władze przejął tymczasowo Jewhen Konowalec, dowódca korpusu Strzelców Siczowych – zbrojnego ramienia przewrotu.

26 grudnia 1918 – 13 lutego 1919Edytuj

 • Premier – Wołodymyr Czechiwski
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Wołodymyr Czechiwski
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Ołeksandr Myciuk
 • Ministerstwo Spraw Wojskowych – Ołeksandr Osecki (p.o.), Ołeksandr Hrekow (od 2 stycznia 1919)
 • Ministerstwo Finansów – Wasyl Mazurenko (p.o.), Borys Martos
 • Ministerstwo Handlu i Przemysłu – Serhij Ostapenko
 • Ministerstwo Aprowizacji – Borys Martos
 • Ministerstwo Spraw Rolnych – Mykyta Szapował
 • Ministerstwo Sprawiedliwości – Serhij Szełuchyn (p.o.)
 • Ministerstwo Oświaty – Petro Chołodny (p.o.), Iwan Ohijenko (p.o.)
  • Urząd Wyznań Religijnych – Iwan Łypa
 • Ministerstwo Kultury i Sztuki – Dmytro Antonowycz
 • Urząd Prasy i Informacji – Osyp Nazaruk
 • Ministerstwo Kolei – Pyłyp Pyłypczuk
 • Ministerstwo Pracy – Łeonid Mychajliw (w styczniu 1919 resort zlikwidowano)
 • Ministerstwo Spraw Morskich – Mychajło Bilinski
 • Ministerstwo Poczt i Telegrafów – I. Sztefan
 • Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej – Borys Matiuszenko
 • Sekretarz Stanu – I. Sniżko (p.o.), Mychajło Korczynski
 • Kontroler Państwowy – Dmytro Symoniw

13 lutego – 9 kwietnia 1919Edytuj

 • Premier – Serhij Ostapenko
 • Wicepremier – Iwan Feszczenko-Czopiwski
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Kost Macijewycz
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Hryc Czyżewski
 • Ministerstwo Spraw Wojskowych – Ołeksandr Szapował
 • Ministerstwo Finansów – Stepan Fedak (nie objął urzędu), Borys Martos (tymczasowo), Mychajło Krywecki
 • Ministerstwo Gospodarki Narodowej – Iwan Feszczenko-Czopiwski
 • Ministerstwo Spraw Rolnych – Jewhen Archypenko
 • Ministerstwo Sprawiedliwości – Dmytro Markowycz
 • Ministerstwo Oświaty – Iwan Ohijenko
 • Ministerstwo Wyznań Religijnych – Iwan Łypa
 • Zarząd Prasy i Informacji – Osyp Nazaruk
 • Ministerstwo Kolei – Pyłyp Pyłypczuk
 • Ministerstwo Spraw Morskich – Mychajło Bilinski
 • Ministerstwo Spraw Żydowskich – Abram Rewucki
 • Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej – Owksentyj Korczak-Czepurkiwski
 • Sekretarz Stanu – Mychajło Korczynski
 • Kontroler Państwowy – Dmytro Symoniw

9 kwietnia – 27 sierpnia 1919Edytuj

 • Premier – Borys Martos
 • Wicepremier – Andrij Liwycki
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Wołodymyr Temnyckyj
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Isaak Mazepa
 • Ministerstwo Spraw Wojskowych – Hryhir Syrotenko, Wsewołod Petriw (od 27 lipca)
 • Ministerstwo Finansów – Borys Martos
 • Ministerstwo Gospodarki Narodowej – Łeontij Szramczenko, Teofan Czerkaski (od 9 czerwca)
 • Ministerstwo Spraw Rolnych – Mykoła Kowałewski
 • Ministerstwo Sprawiedliwości – Andrij Liwycki
 • Ministerstwo Oświaty – Antin Kruszelnycki, Nykyfor Hryhorijiw (p.o.)
 • Ministerstwo Wyznań Religijnych – M. Myrowycz
 • Zarząd Prasy i Informacji – Iwan Łyzaniwski, Teofan Czerkaski (od 9 czerwca)
 • Ministerstwo Kolei – Mykoła Szadłun
 • Ministerstwo Poczt i Telegrafów – Iwan Paływoda
 • Ministerstwo Pracy – Osyp Bezpałko
 • Ministerstwo Spraw Żydowskich – Pinchas Krasny
 • Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej – Ołeksa Biłous, Dmytro Odryna (od 9 czerwca)
 • Ministerstwo Do Spraw Zachodniego okręgu Republiki (od 4 lipca) – Semen Wityk
 • Sekretarz Stanu – Iwan Łazyniwski (p.o.)
 • Kontroler Państwowy – Iwan Kabaczkiw

27 sierpnia 1919 – 26 maja 1920Edytuj

 • Premier – Isaak Mazepa
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Andrij Liwycki
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Isaak Mazepa, Iwan Makuch (od 26 grudnia 1919)
 • Ministerstwo Spraw Wojskowych – Wsewołod Petriw, Wołodymyr Salskyj (od 5 listopada 1919)
 • Ministerstwo Finansów – Borys Martos
 • Ministerstwo Gospodarki Narodowej – Mykoła Szadłun
 • Ministerstwo Spraw Rolnych – Mykoła Kowałewski, Arkadij Stepanenko (p.o.), Stanisław Stempowski (od 3 maja 1920)
 • Ministerstwo Sprawiedliwości – Andrij Liwycki
 • Ministerstwo Oświaty – Nykyfor Hryhorijiw, Petro Chołodny (od 3 maja 1920)
 • Ministerstwo Wyznań Religijnych – Iwan Ohijenko
 • Zarząd Prasy i Informacji – Teofan Czerkaski (do grudnia 1919)
 • Ministerstwo Kolei – Serhij Tymoszenko, Pyłyp Pyłypczuk (od 3 maja 1920)
 • Ministerstwo Poczt i Telegrafów – Iwan Paływoda, Iłarion Kosenko (od 3 maja 1920)
 • Ministerstwo Pracy – Osyp Bezpałko
 • Ministerstwo Spraw Żydowskich – Pinchas Krasny
 • Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej – Dmytro Odryna (zmarł 16 listopada 1919)
 • Ministerstwo Do Spraw Zachodniego okręgu Republiki (do 14 września 1919) – Semen Wityk
 • Sekretarz Stanu – Łeontyj Szramczenko
 • Kontroler Państwowy – Iwan Kabaczkiw

26 maja – 14 października 1920Edytuj

 • Premier – Wiaczesław Prokopowycz
 • Wicepremier – Andrij Liwycki
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Andrij Nikowski
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Ołeksandr Salikowski
 • Ministerstwo Spraw Wojskowych – Wołodymyr Salskyj
 • Ministerstwo Finansów – Chrystofor Baranowski (od 4 czerwca)
 • Ministerstwo Gospodarki Narodowej – Jewhen Archypenko
 • Ministerstwo Spraw Rolnych – Isaak Mazepa, Jewhen Archypenko (od 1 lipca)
 • Ministerstwo Sprawiedliwości – Andrij Liwycki
 • Ministerstwo Oświaty – Petro Chołodny
 • Ministerstwo Wyznań Religijnych – Iwan Ohijenko
 • Ministerstwo Kolei – Serhij Tymoszenko
 • Ministerstwo Poczt i Telegrafów – Iłarion Kosenko
 • Ministerstwo Pracy – Osyp Bezpałko (do 23 czerwca)
 • Ministerstwo Spraw Żydowskich – Pinchas Krasny
 • Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej – Stanisław Stempowski
 • Sekretarz Stanu – Wiktor Onichimowski (p.o.)
 • Kontroler Państwowy – Iwan Kabaczkiw

14 października 1920 – 24 marca 1921Edytuj

 • Premier – Andrij Liwycki
 • Wicepremier – Ołeksander Salikowski
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Andrij Nikowski
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Ołeksandr Salikowski
 • Ministerstwo Spraw Wojskowych – Ołeksandr Gałkin (p.o.), Mykoła Junakiw (od 24 grudnia 1920, p.o.), Serhij Diadiusza
 • Ministerstwo Finansów – Petro Wydybida-Rudenko
 • Ministerstwo Gospodarki Narodowej – Jewhen Archypenko, Petro Wydybida-Rudenko (od listopada 1920 do stycznia 1921), Mychajło Bilinski (od stycznia 1921)
 • Ministerstwo Spraw Rolnych – Borys Iwanycki (od stycznia 1921)
 • Ministerstwo Sprawiedliwości – Andrij Liwycki
 • Ministerstwo Oświaty – Petro Chołodny
 • Ministerstwo Wyznań Religijnych – Iwan Ohijenko
 • Ministerstwo Kolei – Serhij Tymoszenko
 • Ministerstwo Pracy – Walentyn Sadowski
 • Ministerstwo Spraw Żydowskich – Pinchas Krasny
 • Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej – Stanisław Stempowski
 • Minister bez teki – Wiaczesław Prokopowycz
 • Główny Naczelnik Ewakuacji i Rozmieszczenia Instytucji Państwowych – Iwan Paływoda, Wsewołod Hynenko-Sawijski (od lutego 1921)
 • Sekretarz Stanu – Mychajło Korczynski
 • Kontroler Państwowy – Iwan Kabaczkiw

24 marca – 5 sierpnia 1921Edytuj

 • Premier – Wiaczesław Prokopowycz (do 29 czerwca), Andrij Liwycki (od 29 czerwca, p.o.)
 • Wicepremier – Andrij Liwycki
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Andrij Nikowski (do 29 czerwca)
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Mychajło Bilinski
 • Ministerstwo Spraw Wojskowych – Mychajło Omelianowicz-Pawlenko, Marko Bezruczko (od 23 maja)
 • Ministerstwo Finansów – Charyton Łebid-Jurczyk
 • Ministerstwo Gospodarki Narodowej – Pyłyp Pyłypczuk
 • Ministerstwo Spraw Rolnych – Oleksander Kowałewski
 • Ministerstwo Sprawiedliwości – Andrij Liwycki
 • Ministerstwo Oświaty – Petro Chołodny
 • Ministerstwo Wyznań Religijnych – Iwan Ohijenko
 • Ministerstwo Kolei – Serhij Tymoszenko
 • Ministerstwo Poczt i Telegrafów – Iłarion Kosenko
 • Ministerstwo Pracy – Walentyn Sadowski
 • Ministerstwo Spraw Żydowskich – Pinchas Krasny
 • Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej – Iwan Łypa
 • Minister bez teki – Stanisław Stempowski
 • Sekretarz Stanu – Mykoła Bahrynowski
 • Kontroler Państwowy – Iwan Kabaczkiw

5 sierpnia 1921 – 14 stycznia 1922Edytuj

 • Premier – Pyłyp Pyłypczuk
 • Wicepremier – Andrij Nikowski
 • II Wicepremier – Andrij Wowk (od 14 listopada 1921)
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Andrij Nikowski
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Wsewołod Hynenko-Sawijski
 • Ministerstwo Spraw Wojskowych – Wiktor Pawlenko, Andrij Wowk (od 15 listopada 1921)
 • Ministerstwo Finansów – Pyłyp Pyłypczuk
 • Ministerstwo Gospodarki Narodowej – Pyłyp Pyłypczuk
 • Ministerstwo Spraw Rolnych – Oleksander Kowałewski
 • Ministerstwo Sprawiedliwości – Mykoła Bahrynowski
 • Ministerstwo Oświaty – Petro Chołodny
 • Ministerstwo Wyznań Religijnych – Iwan Ohijenko
 • Ministerstwo Prasy i Propagandy – Ołeksander Kowałewski
 • Ministerstwo Kolei, Poczt i Telegrafów – Iwan Szowheniw, Ilia Sapiha
 • Ministerstwo Pracy – Mykoła Bahrynowski
 • Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej – Iwan Ohijenko
 • Ministerstwo Spraw Żydowskich – Pinchas Krasny
 • Minister bez teki – Stanisław Stempowski
 • Sekretarz Stanu – Hryhorij Szyjaniw
 • Kontroler Państwowy – Iwan Kabaczkiw

14 stycznia 1922 – 17 lipca 1923Edytuj

 • Premier – Andrij Liwycki
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Jan Karaszewicz-Tokarzewski
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Ołeksandr Morozowski
 • Ministerstwo Spraw Wojskowych – Andrij Wowk (p.o.), Ołeksandr Gałkin (od marca do maja 1922), Mykoła Junakiw (od maja 1922)
 • Ministerstwo Finansów – Wiktor Prychodko, Pawło Czyżewski
 • Ministerstwo Spraw Rolnych – Stepan Siropołko
 • Ministerstwo Sprawiedliwości – Stepan Liwicki
 • Ministerstwo Oświaty – Stepan Siropołko, Petro Chołodny (od lipca 1922)
 • Ministerstwo Wyznań Religijnych – Iwan Ohijenko
 • Ministerstwo Kolei, Poczt i Telegrafów – Iwan Szowheniw
 • Ministerstwo Pracy – Walentyn Sadowski
 • Ministerstwo Spraw Żydowskich – Pinchas Krasny
 • Sekretarz Stanu – Hryhorij Szyjaniw
 • Kontroler Państwowy – Iwan Kabaczkiw

17 lipca 1923 – czerwiec 1926Edytuj

 • Premier – Andrij Liwycki
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Jan Karaszewicz-Tokarzewski, Ołeksandr Szulhyn (od początku 1926)
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Stepan Siropołko (do października 1923)
 • Ministerstwo Spraw Wojskowych – Mykoła Junakiw, Wołodymyr Salskyj (od jesieni 1923)
 • Ministerstwo Finansów – Pawło Czyżewski (zmarł w 1925)
 • Ministerstwo Spraw Kulturalno-Oświatowych – Wiaczesław Prokopowycz
 • Ministerstwo Kolei, Poczt i Telegrafów – Stepan Siropołko
 • Minister bez teki – Walentyn Sadowski
 • Sekretarz Stanu – Hryhorij Szyjaniw (nie podjął obowiązków), Stepan Siropołko
 • Kontroler Państwowy – Iwan Kabaczkiw

Zachodnioukraińska Republika LudowaEdytuj

18 listopada 1918 – 9 czerwca 1919Edytuj

Parlament – Ukraińska Rada Narodowa (ukr. Українська Національна Рада)

6 czerwca 1919 – 16 lipca 1919Edytuj

Dyktatura

LiteraturaEdytuj