Ukrzyżowanie (obraz Antoona van Dycka)

obraz Antoon van Dyck

Ukrzyżowanie – obraz flamandzkiego malarza późnego baroku Antoona van Dycka.

Ukrzyżowanie
(nr. inw.P. 89)
Ilustracja
Autor Antoon van Dyck
Rok wykonania 16301632
Technika wykonania olej na płótnie
Rozmiar 400 × 245 cm
Muzeum Palais des beaux-arts w Lille

Obraz przedstawia motyw zaczerpnięty z Ewangelii kanonicznych. Na podstawie przedstawionych postaci wiadomo, że van Dyck wzorował się na Ewangelii Jana, albowiem tylko on wspomina o Marii Magdalenie stojącej pod krzyżem:

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki:"Niewiasto, oto syn Twój". Następnie rzekł do ucznia:"Ota Matka twoja". I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie (J 19:25-27)

Artysta wiernie odtworzył słowa Jana. Jezus kona na krzyżu, z jego boku wypływa krew i woda. Pod nim stoi Maria w błękitnej szacie, wyciągająca błagalnie ku Chrystusowa rękę chcąc jeszcze powstrzymać chwilę jego zgonu. We wcześniejszej ikonografii Maria najczęściej była przedstawiana jako omdlała matka Jezusa. Po soborze trydenckim, gdzie zakazano przedstawiania w sztuce sakralnej motywów pochodzących z apokryfów ograniczano się jedynie do suchej relacji Jana, iż tylko stała u stóp krzyża. Obok Marii, w czerwonym płaszczu, stoi Jan spoglądający na swojego mistrza i przyjmujący jego ostatnie słowa.

Pod krzyżem Maria Magdalena obejmuje i całuje stopy Jezusa, nawiązując w ten sposób do wcześniejszego namaszczenia ich w domu Szymona. Jej gest jest symbolem wiary i pokory.

BibliografiaEdytuj