Umphakatsi

Umphakatsi (l.mn.: imiphakatsi) – najmniejsza jednostka administracyjna w Królestwie Eswatini. W kraju tym jest 360 imiphakatsi.