Unifikacja (maszynoznawstwo)

Unifikacją nazywamy stosowanie w różnych częściach maszyny tych samych elementów lub ich zespołów, co zmniejsza ich różnorodność.

Zobacz też

edytuj