Uniform Resource Locator

URL (ang. Uniform Resource Locator) – ujednolicony format adresowania (określania lokalizacji) zasobów (informacji, danych, usług) stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych. Standard URL opisany jest w dokumencie RFC 1738 ↓.

Relacje między URI a URL i URN

Tak zwany adres URL najczęściej kojarzony jest z adresami stron WWW, ale ten format adresowania służy do określania lokalizacji wszelkich zasobów dostępnych w Internecie.

Opis formatu edytuj

Elementy adresu edytuj

URL składa się ze schematu (ang. scheme), czyli części określającej rodzaj zasobu/usługi, dwukropka i części zależnej od rodzaju zasobu (ang. scheme-specific part) zawsze zaczynającej się od ukośnika /, czyli ma postać:

<schemat> : <specyficzna dla schematu część hierarchiczna>
 • Przykład prostego adresu URL:
http://www.wikipedia.org/wiki/URL
\__/  \_______________/\_______/
 |      |       |
protokół   host    ścieżka
    (adres serwera) do zasobu 
 • Przykład rozbudowanego adresu URL:
http://hans:geheim@www.example.org:8080/demo/example.cgi?land=de&stadt=aa
\__/  \__/ \____/ \_____________/ \__/\_______________/ \______________/
 |   |   |      |     |     |         |
 |  login  |     host   port   ścieżka      ścieżka
protokół  hasło (adres serwera)     do zasobu    wyszukiwania 

Często oprogramowanie, szczególnie przeglądarki internetowe, akceptuje także niepoprawne formy adresów – pominięty separator // czy określenie protokołu http://, np.:

wikipedia.org/wiki/URL

Rodzaj zasobu (schemat) edytuj

Nazwa schematu (usługi) może składać się z małych liter, cyfr, plusa, dywiza oraz kropki. Ze względu na możliwość występowania pomyłek, na ogół akceptowane są przez oprogramowanie także wielkie litery. Popularne rodzaje zasobów:

 • ftp – usługa FTP
 • http – usługa WWW
 • https – usługa szyfrowanego protokołu HTTP
 • telnet – usługa telnet
 • nntp – usługa Usenet
 • wais – usługa WAIS
 • gopher – usługa Gopher
 • news – usługa Usenet
 • mailto – poczta elektroniczna
 • fileplik lokalny
 • jid – Jabber/XMPP

Część zależna od rodzaju zasobu edytuj

Część zależna od rodzaju usługi zwykle przybiera jedną z postaci:

 • W przypadku zasobów będących plikami:
//adres_serwera:port/sciezka_dostępu
Jeżeli port jest standardowy dla danego rodzaju zasobu, jest pomijany i stosuje się formę uproszczoną:
//adres_serwera/sciezka_dostępu
W niektórych przypadkach (np. usługa FTP) może być wymagane podanie nazwy użytkownika i hasła:
//nazwa_użytkownika:hasło@adres_serwera/sciezka_dostępu
ale najczęściej zarówno nazwa_użytkownika, jak i hasło nie są wymagane i mogą być pominięte. Należy także zauważyć, że podawanie hasła w ten sposób może doprowadzić do naruszenia bezpieczeństwa systemu – w łatwy sposób niepowołana osoba może takie hasło przejąć.
nazwa_uzytkownika@adres_serwera

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

Linki zewnętrzne edytuj