Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

polski uniwersytet, państwowa szkoła wyższa w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej[2], oficjalny akronim: UMCSuczelnia publiczna z siedzibą w Lublinie, powołana do życia w 1944 roku, jako piąty uniwersytet w Polsce. Największa uczelnia w Lublinie. Należy do Związku Uczelni Lubelskich, członkami związku są również Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Université Marie Curie-Skłodowska
Universitas Maria Curie-Sklodowska
Maria Curie-Sklodowska University
Ilustracja
Pomnik Marii Skłodowskiej-Curie patronki Uniwersytetu
Data założenia 23 października 1944
Typ publiczna
Patron Maria Skłodowska-Curie
Państwo  Polska
Adres pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Liczba pracowników
• naukowych

1677
Liczba studentów 21 497 (2016)[1]
Rektor prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
Członkostwo EUA, Socrates-Erasmus
Położenie na mapie Lublina
Mapa konturowa Lublina, blisko centrum na lewo u góry znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, po prawej nieco na dole znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej”
Położenie na mapie województwa lubelskiego
Mapa konturowa województwa lubelskiego, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej”
Ziemia51°14′44″N 22°32′26″E/51,245556 22,540556
Strona internetowa

HistoriaEdytuj

Uniwersytet został powołany do życia 23 października 1944 roku jako uczelnia państwowa[3]. Początkowo funkcjonował z czterema wydziałami: Lekarskim, Przyrodniczym, Rolnym i Weterynaryjnym, lecz w ciągu niecałych trzech miesięcy powstał piąty – Wydział Farmaceutyczny. Uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego miała miejsce 14 stycznia 1945 roku. Kadrę naukową stanowiło wówczas 42 profesorów, m.in. z uczelni Lwowa i Wilna. Studia podjęło 806 słuchaczy. Organizatorem i pierwszym rektorem Uniwersytetu był zoolog prof. Henryk Raabe[4].

Ten profil Uniwersytetu utrzymał się do lat 50. XX wieku. W 1949 roku uczelnia powiększyła się o Wydział Prawa. Rok później z Uniwersytetu wydzielono fakultety: Lekarski i Farmaceutyczny, które dały podstawę Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytetowi Medycznemu). W 1951 istniejący już Wydział Matematyczno-Przyrodniczy podzielił się na dwa Wydziały: Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Biologii i Nauk o Ziemi. Rok później otwarto Wydział Humanistyczny, a w 1953 roku Zootechniczny[5].

Znaczącą reorganizację struktury Uniwersytet przeżył w 1955 roku, gdy wyodrębniono z niego Wydziały: Rolny, Weterynaryjny i Zootechniczny, które stały się podwalinami Akademii Rolniczej, obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego[5]. W drugą połowę lat 50. Uniwersytet wkroczył z czterema wydziałami: Biologii i Nauk o Ziemi, Matematyki, Fizyki i Chemii, Prawa oraz Humanistycznym. Pracowało wówczas na Uczelni 414 osób, w tym 55 profesorów i docentów oraz 145 pomocniczych pracowników naukowych, a studiowało 1389 słuchaczy.

Kolejność nazwisk patronki wymienianych w nazwie Uniwersytetu została przejęta z języka francuskiego. Prawo nie daje możliwości zmiany nazwy uczelni jej władzom. Sama patronka UMCS używała zamiennie obu form pisowni swego nazwiska[6].

Władze UMCSEdytuj

Władze rektorskie w kadencji 2020–2024[7]Edytuj

Rektorzy UMCSEdytuj

 
Rektorat UMCS

Pełna lista rektorów UMCS[8]:

 1. Henryk Raabe (24 października 1944 – 31 sierpnia 1948)
 2. Tadeusz Kielanowski (1 września 1948 – 31 grudnia 1949)
 3. Bohdan Dobrzański (1 stycznia 1952 – 31 sierpnia 1955)
 4. Andrzej Burda (1 września 1955 – 7 maja 1957)
 5. Adam Paszewski (8 maja 1957 – 31 sierpnia 1959)
 6. Grzegorz Leopold Seidler (1 września 1959 – 11 kwietnia 1969)
 7. Zbigniew Lorkiewicz (1 lipca 1969 – 30 września 1972)
 8. Wiesław Skrzydło (1 października 1972 – 31 sierpnia 1981)
 9. Tadeusz Baszyński (1 września 1981 – 21 maja 1982)
 10. Józef Szymański (24 maja 1982 – 31 sierpnia 1984)
 11. Stanisław Uziak (1 września 1984 – 31 sierpnia 1987)
 12. Zdzisław Cackowski (1 września 1987 – 30 listopada 1990)
 13. Eugeniusz Gąsior (1 grudnia 1990 – 14 sierpnia 1993)
 14. Kazimierz Goebel (24 września 1993 – 31 sierpnia 1999)
 15. Marian Harasimiuk (1 września 1999 – 31 sierpnia 2005)
 16. Wiesław Kamiński (1 września 2005 – 31 sierpnia 2008)
 17. Andrzej Dąbrowski (1 września 2008 – 31 sierpnia 2012)
 18. Stanisław Michałowski (1 września 2012 – 31 sierpnia 2020)[9][10]
 19. Radosław Dobrowolski (1 września 2020 – nadal)

WykładowcyEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

WydziałyEdytuj

Nazwa wydziału Rok założenia Adres internetowy wydziału
Wydział Artystyczny 1989/(1997) WA
Wydział Biologii i Biotechnologii 1944/(1952)/2011 WBiB
Wydział Chemii 1944/(1989) WCh
Wydział Ekonomiczny 1965 WE
Wydział Filozofii i Socjologii 1990 WFiS
Wydział Humanistyczny 1952 WH
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 1944/1952/1989/(2001) WMFI
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 1944/(1952)/2011 WNoZiGP
Wydział Pedagogiki i Psychologii 1973 WPiP
Wydział Politologii 1993 WP
Wydział Prawa i Administracji 1949 WPiA
Wydział Zamiejscowy w Puławach 2014 WZwP

Ogółem liczba studentów w roku akademickim 2012/2013 wynosiła 26 661 (18 811 w trybie stacjonarnym, 4829 w trybie niestacjonarnym, 2221 na studiach podyplomowych oraz 800 doktorantów). W roku akademickim 2016/2017 liczba studentów przekroczyła 21 000; przyjętych zostało 9000 nowych studentów, ponadto studia rozpoczęło 670 cudzoziemców z 13 krajów.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ukończyło 235 000 absolwentów (dane na rok akademicki 2016/2017).

KształcenieEdytuj

 
Budynek Instytutu Informatyki UMCS

UMCS prowadzi 80 kierunków z ponad 150 specjalnościami w ramach studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, w różnych obszarach nauk i ok. 100 kierunków studiów podyplomowych. Od 2012 Uczelnia prowadzi Uniwersytet Dziecięcy w Lublinie, który organizuje zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Od roku akademickiego 2019/2020 prowadzone są trzy szkoły doktorskie.

Kierunki studiów I i II stopniaEdytuj

Wydział Artystyczny:

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
 • grafika (studia prowadzone są również w języku angielskim),
 • jazz i muzyka estradowa,
 • malarstwo.

Wydział Biologii i Biotechnologii:

Wydział Chemii:

 • chemia (studia prowadzone są również w języku angielskim dla cudzoziemców),
 • inżynieria nowoczesnych materiałów.

Wydział Ekonomiczny:

Wydział Filozofii i Socjologii:

Wydział Humanistyczny:

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki:

 • Science and Technology (studia prowadzone w języku angielskim).

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej:

Wydział Pedagogiki i Psychologii:

Wydział Politologii i Dziennikarstwa:

Wydział Prawa i Administracji:

Wydział Zamiejscowy w Puławach:

Kierunki międzyobszarowe:

 • inżynieria nowoczesnych materiałów (WMFiI z WC)
 • matematyka i finanse (WMFiI z WE)
 • społeczeństwo informacyjne(WMFiI z WPiD).

W zakresie kształcenia językowego na Uniwersytecie funkcjonują następujące jednostki:

 • Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS,
 • Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców,
 • Centrum Brytyjskie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
 • Centrum Języka Portugalskiego/Camões,
 • Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej
 • Centrum Europy Wschodniej.

Szkoły doktorskieEdytuj

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych:

 • filozofia,
 • historia,
 • językoznawstwo,
 • literaturoznawstwo,
 • nauki o kulturze i religii,
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych:

 • ekonomia i finanse,
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach,
 • nauki o polityce i administracji,
 • nauki o zarządzaniu i jakości,
 • nauki prawne,
 • nauki socjologiczne,
 • pedagogika,
 • psychologia.

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:

 • matematyka,
 • nauki biologiczne,
 • nauki chemiczne,
 • nauki fizyczne,
 • nauki o Ziemi i środowisku,
 • rolnictwo i ogrodnictwo.

Baza uczelniEdytuj

 
Widok na miasteczko akademickie z dzielnicy LSM

Budynki UMCSEdytuj

UMCS kształci studentów w 10 budynkach dydaktycznych. 2 z nich to zabytkowe pałace w centrum Lublina przy Placu Litewskim i ul. Narutowicza (Wydział Pedagogiki i Psychologii). Pozostałe znajdują się na terenie Miasteczka akademickiego zbudowanego z inicjatywy profesora Grzegorza Leopolda Seidlera.

Miasteczko akademickie jest ograniczone ulicami: Uniwersytecką (od wschodu), Głęboką (od południa), al. Kraśnicką (od zachodu) i ul. Weteranów (od północy). Na terenie miasteczka znajduje się 10 domów studenckich (Amor, Babilon, Cebion, Dodek, Eskulap, Femina, Grześ, Helios, Ikar, Jowisz) oraz komercyjne akademiki (poza miasteczkiem znajdują się jedynie dom studencki „Zana” oraz Dom Studenta Zaocznego), rektorat, siedziby większości wydziałów (poza Wydziałem Politologii oraz Wydziałem Pedagogiki i Psychologii), przychodnia studencka, biblioteki, Akademicki Ośrodek Sportowy (korty, boiska, kilkanaście sal sportowych, duża hala i basen) oraz Akademickie Centrum Kultury. Działa tam także Biuro Karier UMCS i Wydawnictwo Uniwersyteckie. W obrębie miasteczka akademickiego znajdują się także obiekty KUL oraz Uniwersytetu Przyrodniczego.

W Puławach natomiast UMCS posiada budynek Collegium Novum będący do 2014 roku siedzibą Puławskiej Szkoły Wyższej przekształconej w Wydział Zamiejscowy.

Biblioteka Główna UMCSEdytuj

Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej jest systemem biblioteczno-informacyjnym, który składa się z Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych. Profil zasobów bibliotecznych, na które składają się tradycyjne zbiory oraz najnowsze źródła informacji ma charakter uniwersalny. Zbiory Biblioteki Głównej w 2016 liczyły 1 706 793 woluminów, a zbiory całego systemu biblioteczno-informacyjnego UMCS – 2 677 087.

„Chatka Żaka”Edytuj

Powstałe w 1965 roku Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” to trzeci co do wielkości ośrodek kulturalny w Lublinie[potrzebny przypis]. Centrum jest organizatorem imprez kulturalnych, koncertów, spotkań z artystami, przeglądów filmowych i teatralnych. W „Chatce Żaka” działają zespoły artystyczne i pracownie twórcze: Artystyczne Warsztaty Umiejętności, Chór Akademicki UMCS, Kino Studyjne, zespół bębniarski Młode Djembe, Orkiestra św. Mikołaja, Pracownia Plastyczna, Galeria Sztuki, Teatr Akademicki, Warsztaty Kreatywne, Zespół Tańca Ludowego UMCS, Zespół Tańca Towarzyskiego „Impetus”, redakcja „Pisma Folkowego”, Inkubator Medialno-Artystyczny UMCS, Akademickie Radio Centrum (wcześniej jako radiowęzeł) i Telewizja Akademicka TV UMCS.

Wydarzenia kulturalne organizowane w „Chatce Żaka”:

 • Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej „Wschody”,
 • Chatka Blues Festiwal,
 • Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”,
 • „Bakcynalia”,
 • Studencki Przegląd Alternatywnej Muzyki „SPAM”,
 • Studencki Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Kontestacje”,
 • Studenckie Konfrontacje Filmowe,
 • Lubelskie Dni Fotografii,
 • PlakatON,
 • Powachluj na Scenie.

Inkubator Medialno-Artystyczny UMCSEdytuj

Inkubator Medialno-Artystyczny UMCS to cyfrowy ośrodek twórczy, którego beneficjentami są zarówno studenci, uczniowie, jak i artyści, ludzie mediów oraz użytkownicy nowych technologii. Inkubator umożliwia organizację koncertów, spektakli teatralnych oraz widowisk z udziałem publiczności w sali widowiskowej, pełniącej również rolę kina 3D. Instalacja wallboxa, identycznego jak w studiu telewizyjnym, umożliwia rejestrację odbywających się tu imprez, jak i realizację własnych produkcji telewizyjnych.

W skład Inkubatora Medialno-Artystycznego UMCS wchodzą:

 • studio telewizyjne, umożliwiające m.in. realizację programów „na żywo” wraz z równoczesną ich rejestracją, a także programów w celu późniejszej postprodukcji,
 • zespół emisyjny radiowy (składający się ze studia i reżyserki) oraz zespół radiowy produkcyjno-emisyjny,
 • pracownia komputerowa wyposażona w szesnaście stanowisk do nauki zasad edycji i montażu materiałów wideo i audio.

Sport akademickiEdytuj

 
Wejście do Centrum Kultury Fizycznej UMCS
 
Wnętrze CKF UMCS

UMCS odnotowuje sukcesy sportowe, zarówno w Akademickich Mistrzostwach Polski, jak w najwyższych ligach państwowych. Za realizację tych zadań odpowiadają Klub Uczelniany AZS UMCS Lublin i Biuro Sportu UMCS. Studenci mogą uczęszczać na zajęcia w ponad 40 sekcjach sportowych. Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UMCS w Lublinie, mający 70-letnią tradycję, w 2017 zrzeszał ponad 1000 członków i 50 trenerów w 40 sekcjach uniwersyteckich, 13 sekcjach wyczynowych i 9 zespołach ligowych. Sportowcy UMCS reprezentują uczelnię na terenie Polski, startując w rozgrywkach pod szyldem Akademickich Mistrzostw Polski. W roku akademickim 2015/2016 zdobyli srebrny medal w klasyfikacji Uniwersytetów. Klub prowadzi sekcje wyczynowe: lekkoatletyka – ekstraklasa PZLA, koszykówka kobiet – Tauron Basket Liga Kobiet oraz tenis stołowy – ekstraklasa PZTS, futsal mężczyzn – I liga PZPN, piłka ręczna kobiet – I liga ZPRP, piłka ręczna mężczyzn – II liga ZPRP, koszykówka mężczyzn – II liga PZKosz, siatkówka kobiet – II Liga Piłki Siatkowej w Polsce.

Od sezonu 2015/2016 do zespołów ligowych dołączyły także sekcja trójboju siłowego i podnoszenia ciężarów, klub prowadzi również sekcję bobslei i skeletonu, biegów na orientację oraz wyczynową sekcję pływania.

Kompleks budynków Centrum Kultury Fizycznej UMCS składa się z 3 hal sportowych, pływalni, 2 siłowni, sali do fitnessu oraz sali do spinningu. Obok kompleksu znajduje się wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem oraz 2 boiska do siatkówki plażowej.

Do największych osiągnięć klubu należy zdobycie Pucharu Polski w Koszykówce Kobiet, zdobycie złotego medalu w Akademickich Mistrzostwach Polski w Koszykówce Kobiet oraz Mężczyzn w maju 2016 r., a także występ zawodników Klubu Uczelnianego AZS UMCS Lublin w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro – Kinga Kołosińska i Monika Brzostek (siatkówka plażowa) oraz Rafał Fedaczyński – chód.

Główne obszary działalności:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego dla studentów wszystkich Wydziałów UMCS oraz zajęć treningowych w ramach sekcji sportowych Klubu Uczelnianego AZS UMCS Lublin, a także zajęć z gimnastyki korekcyjnej i leczniczej dla studentów z dysfunkcją aparatu ruchowego,
 • prowadzenie odpłatnych zajęć komercyjnych, w tym w zakresie spinningu, doskonalenia i nauki pływania, aqua aerobik, aqua senior i aqua slim, pływania rekreacyjnego /karnety/, zajęć 40+, badań wydolnościowych, siłowni,
 • współpraca ze Szkołami Partnerskimi – w ramach Drzwi Otwartych UMCS organizowane są zawody, w których rywalizują studenci UMCS i uczniowie Szkół Partnerskich.

Działalność studenckaEdytuj

 
Studenci podczas Lubelskich Dni Kultury Studenckiej „Kozienalia”

Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCSEdytuj

Samorząd Studentów to wyłączny reprezentant ogółu studentów. Jego głównym założeniem jest dbałość o interesy społeczności studenckiej UMCS. Działania Samorządu podejmowane są na dwóch płaszczyznach: wydziałowej i ogólnouczelnianej.

W porozumieniu z Samorządem podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące kwestii związanych ze sprawami socjalno-bytowymi studentów, a także regulaminu studiów. ZUSS wspiera działania studentów. Poprzez realizację imprez i projektów o charakterze kulturalnym dba o integrację środowiska studenckiego UMCS. Oprócz tego wydaje m.in. Miesięcznik Samorządu Studentów „A4”, angażuje się w organizację turniejów sportowych i organizuje Lubelskie Dni Kultury Studenckiej „Kozienalia”. Na wydziałach samorząd funkcjonuje jako tzw. RWSS (Rady Wydziałowe Samorządu Studentów). Tworzą je przedstawiciele studentów, wybierani w powszechnych i tajnych wyborach na dwuletnie kadencje przez studentów danego wydziału. Do obowiązków członków RWSS należy reprezentowanie studentów na posiedzeniach wydziałowych organów kolegialnych, takich jak: Studencka Komisja Socjalna, Komisja Dydaktyczna oraz Zespół ds. Jakości Kształcenia. Przedstawiciele studentów zasiadają również w radach wydziałów.

Koła naukowe i organizacje studenckieEdytuj

W UMCS działa 121 kół naukowych o różnorodnej specyfice na wszystkich wydziałach. W Uczelni funkcjonują także przedstawicielstwa organizacji ogólnopolskich i ogólnoświatowych, m.in.: AIESEC, ESN, AEGEE, Elsa, NZS czy AZS. Działa także Duszpasterstwo Akademickie UMCS.

Sieć komputerowaEdytuj

Pod koniec lat 80. Lublin był jednym z pierwszych miast w Polsce, gdzie powstała akademicka sieć komputerowa (LASK, następnie LubMAN), później przekształcona w sieć miejską – LubMAN. Twórcą i pierwszym dyrektorem sieci był Zbigniew Skorzyński. Sieć dzieli się na dwie części (obsługiwane przez wspólny zespół administratorów, światłowody i urządzenia aktywne): komercyjną, obsługującą użytkowników indywidualnych i lokalne przedsiębiorstwa oraz akademicką, obsługującą UMCS oraz pozostałe lubelskie uczelnie.

Sieć akademicka LubMAN na wiele lat opóźniła wejście komercyjnych operatorów do Lublina, oferując usługi mieszkańcom z uwagi na rozległe położenie światłowodów w mieście.

Ośrodki zamiejscoweEdytuj

UMCS posiada Wydział Zamiejscowy w Puławach. Ośrodek w Rzeszowie działał w latach 1969–2001, następnie został przekształcony w Uniwersytet Rzeszowski.

Doktorzy honoris causa UMCSEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r., Główny Urząd Statystyczny, 2017, s. 71.
 2. Statut z dnia 29 maja 2019 r.
 3. Dz.U. z 1944 r. nr 9, poz. 42.
 4. Historia, UMCS [dostęp 2016-02-11].
 5. a b Historia, UMCS [dostęp 2016-02-11].
 6. Kolejność nazwisk patronki w nazwie uczelni, UMCS [dostęp 2016-02-11].
 7. Władze UMCS 2020-2024, UMCS [dostęp 2020-09-01].
 8. Rektorzy UMCS. UMCS. [dostęp 2013-02-20].
 9. Anna Guzowska, Rzecznik Prasowy UMCS: Wybory Rektora UMCS na kadencję 2012–2016. UMCS, 2012-04-27. [dostęp 2012-04-27].
 10. AW, Wybory UMCS. Prof. Michałowski ponownie wybrany na rektora (ZDJĘCIA), „Kurierlubelski.pl” [dostęp 2017-02-14].

Linki zewnętrzneEdytuj