Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

polska wyższa uczelnia publiczna w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (UMB), do 2008 Akademia Medyczna w Białymstoku – publiczna uczelnia o profilu medycznym utworzona w 1950 jako Akademia Lekarska w Białymstoku.

Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku
Universitas Medica Bialostocensis
Medical University of Bialystok
Ilustracja
Pałac Branickich - siedziba główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Data założenia

3 lutego 1950

Typ

publiczna

Państwo

 Polska

Województwo

 podlaskie

Adres

ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok

Liczba pracowników

1269[a][1]

Liczba studentów

5 791[2] (2022)

Rektor

prof. dr hab. Adam Krętowski

Członkostwo

Socrates-Erasmus

Położenie na mapie Białegostoku
Mapa konturowa Białegostoku, w centrum znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Medycznyw Białymstoku”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, po prawej nieco u góry znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Medycznyw Białymstoku”
Położenie na mapie województwa podlaskiego
Mapa konturowa województwa podlaskiego, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Medycznyw Białymstoku”
Ziemia53°07′49″N 23°09′57″E/53,130278 23,165833
Strona internetowa

Siedzibę Uniwersytetu stanowi spalony w czasie wojny, a następnie odbudowany pałac Branickich. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych główny wysiłek badawczy uczelni koncentrował się wokół zagadnień patofizjologii i biochemii procesów krzepnięcia krwi i fibrynolizy. Później stała się znana głównie z pierwszych wykonywanych w Polsce operacji in vitro. Na Uniwersytecie funkcjonują trzy wydziały: Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Na uczelni studiuje obecnie około 5000 studentów na piętnastu kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Według Webometrycznego Rankingu Uniwersytetów Świata ze stycznia 2019, pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w istnieniu w sieci Web, uczelnia zajmuje 6. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów medycznych, a na świecie 1501/25000. pośród wszystkich typów uczelni[3].

Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim w 2006 roku był najlepszym wydziałem lekarskim w Polsce według oceny parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 30.06.2006[4]. Sytuacja powtórzyła się w ocenie z 30.09.2013[5]. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej według oceny potencjału naukowego z 30.09.2013 roku dokonanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest najwyżej sklasyfikowaną jednostką wśród medycznych i paramedycznych jednostek w Polsce[5].

Władze uczelni edytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Rektorzy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Władze kadencji 2008–2012 edytuj

Władze kadencji 2012–2016 edytuj

Władze kadencji 2016–2020 edytuj

 • rektor: prof. dr hab. Adam Krętowski
 • prorektor ds. studenckich: prof. dr hab. Adrian Chabowski
 • prorektor ds. nauki: prof. dr hab. Marcin Moniuszko
 • prorektor ds. klinicznych i kształcenia podyplomowego: prof. dr hab. Janusz Dzięcioł
 
Akt założenia uczelni
 
Delegaci akademii na II Kongresie Nauki Polskiej w 1973 roku
 
Dekoracja wyróżniających się pracowników uczelni odznaczeniami państwowymi (1975)
 
Sztandar AMB (1975)
 
Uroczystości z okazji 25-lecia uczelni
 
Pałac Branickich w Białymstoku w 1975 roku

Historia edytuj

Prace zmierzające do utworzenia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku podjęto w początkach 1949 roku. Pomysł utworzenia uczelni przedłożył doktor Jerzy Sztachelski. Akademię Lekarską w Białymstoku powołano mocą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1950 roku, jako pięćsetny wydział lekarski na świecie i dziesiąty w powojennej Polsce[6]. Miesiąc później kolejnym rozporządzeniem przemianowano nazwę uczelni na Akademia Medyczna w Białymstoku[7]. Pierwszym rektorem został profesor Tadeusz Kielanowski.

Siedzibą uczelni ustanowiono Pałac Branickich – najokazalszy i najcenniejszy gmach zabytkowy w Białymstoku. W przyległym Collegium Primum zlokalizowano pierwsze zakłady podstawowych nauk medycznych. W drugim roku istnienia akademia uzyskała uprawnienia do nadawania stopni naukowych. W roku 1953 powołano pierwsze kliniki. Siedzibą jednostek klinicznych stały się szpitale zlokalizowane na terenie Białegostoku. W 1954 oddano do użytku budynek Collegium Universum, który pomieścił większość zakładów nauk podstawowych. W 1963 oddano do użytku Państwowy Szpital Kliniczny (obecnie Uniwersytecki Szpital Kliniczny). W roku 1968 powołano Oddział Stomatologii. W 1976 uczelnia została odznaczona Orderem Sztandaru Pracy II klasy[8]. W 1977 utworzono Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej (od 2001 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej). Początkowo dokonano naboru jedynie na Oddział Analityki Medycznej tego wydziału. Kształcenie farmaceutów ze względu na trudności w skompletowaniu kadry naukowej rozpoczęto dopiero w 1987 roku. W 1981 rozpoczęto budowę Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa, który mimo że nie ukończony rozpoczął działalność siedem lat później. W roku 1982 przekazano do użytku gmach Collegium Pathologicum. W 1999 powołano Oddział Pielęgniarstwa na Wydziale Lekarskim, który stał się zalążkiem Wydziału Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia powołanego 30 maja 2003 roku (w 2008 zmieniono nazwę na Wydział Nauk o Zdrowiu). Przełomem było uruchomienie studiów anglojęzyczne na kierunku Lekarskim w 2004 roku. Wysoki poziom kształcenia i badań naukowych został potwierdzony podniesieniem uczelni do rangi uniwersytetu. W dniu 22 marca 2008 roku weszła w życie ustawa o nadaniu Akademii Medycznej w Białymstoku nazwy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku[9].

Rektorzy Akademii Medycznej w Białymstoku (1950–2008)[10]
Lp. Imię i nazwisko Lata
1 Tadeusz Kielanowski 1950–1955
2 Stanisław Legeżyński 1955–1959
3 Jakub Chlebowski 1959–1962
4 Ludwik Komczyński 1962–1970
5 Stefan Soszka 1970–1972
6 Piotr Boroń 1972–1973
7 Tadeusz Januszko 1973–1974
8 Konstanty Wiśniewski 1974–1981
9 Jerzy Łebkowski 1981–1987
10 Zbigniew Puchalski 1987–1990
11 Andrzej Kaliciński 1990–1993
12 Jan Górski 1993–1999
13 Zbigniew Puchalski 1999–2002
14 Jan Górski 2002–2008

Do roku 2000 w uczelni tytuł naukowy profesora uzyskało 189 osób, stopień naukowy doktora habilitowanego 255 a stopień doktora 1586 osób. Uczelnia nadała tytuł doctor honoris causa 42 osobom. UMB wykształcił wielu lekarzy z krajów rozwijających się, głównie z obszaru Bliskiego Wschodu, północnej Afryki i Ameryki Łacińskiej.

Ostatnio Uniwersytet Medyczny w Białymstoku podjął szeroki program międzynarodowej współpracy, w zakresie wdrażania nowych metod nauczania, w dziedzinie badań naukowych oraz w zakresie diagnostyki i terapii. Unowocześniono także wyposażenie aparaturowe zakładów nauk podstawowych i zaplecze diagnostyczno-lecznicze klinik.

Dziekani Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim[11]
Lp. Imię i nazwisko Lata
1 Tadeusz Dzierżykray-Rogalski 1951–1953
2 Ludwik Komczyński 1953–1960
3 Helena Lewińska 1960–1962
4 Roman Kordecki 1962–1966
5 Maria Byrdy 1966–1969
6 Henryk Nowak 1969–1972
7 Konstanty Wiśniewski 1972–1974
8 Antoni Gabryelewicz 1974–1981
9 Wiktor Łotocki 1981–1984
10 Włodzimierz Buczko 1984–1987
11 Tamara Jelisiejew 1987–1990
12 Bogusław Musiatowicz 1990–1996
13 Michał Myśliwiec 1996–1999
14 Franciszek Rogowski 1999–2002
15 Maciej Kaczmarski 2002–2005
16 Robert Flisiak 2005–2008
17 Andrzej Dąbrowski 2008–2012
18 Irina Kowalska 2012–2019
19 Tomasz Hryszko 2019
20 Irina Kowalska 2019–
Dziekani Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej[12]
Lp. Imię i nazwisko Lata
1 Władysław Gałasiński 1977–1984
2 Ryszard Farbiszewski 1984–1990
3 Krzysztof Worowski 1990–1996
4 Ryszard Farbiszewski 1996–1998
5 Maciej Szmitkowski 1998–2002
6 Jerzy Pałka 2002–2008
7 Elżbieta Skrzydlewska 2008–2016
8 Wojciech Miltyk 2016–2019
9 Katarzyna Winnicka 2019
8 Wojciech Miltyk 2019–
Dziekani Wydziału Nauk o Zdrowiu
Lp. Imię i nazwisko Lata
1 Jan Karczewski 2003–2005
2 Elżbieta Krajewska-Kułak 2005–2012
3 Sławomir Jerzy Terlikowski 2012–2019
4 Bożena Dobrzycka 2019
5 Sławomir Jerzy Terlikowski 2019–
 
Pałac Branickich – siedziba Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 
Collegium Primum
 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
 
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku

Wykładowcy edytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Działalność dydaktyczna edytuj

Uczelnia daje możliwość podjęcia kształcenia na piętnastu kierunkach studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w ramach trzech wydziałów:

Uniwersytet prowadzi również kształcenie w ramach studiów podyplomowych:

 • Prawo, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia,
 • Dietetyka kliniczna
 • Epidemiologia
 • Prawo medyczne i bioetyka
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Psychodietetyka
 • Suplementy diety w żywieniu ogólnym i sporcie,

a także podyplomowe kursy specjalizacyjne dla lekarzy, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek i położnych oraz kursy w ramach kształcenia ciągłego farmaceutów.

Uczelnia kształci także na studiach doktoranckich (III stopnia):

 • Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
  • w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplina biologia medyczna
  • w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplina medycyna
  • w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplina stomatologia
 • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
  • w dziedzinie nauk farmaceutycznych
  • w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplina biologia medyczna
 • Wydział Nauk o Zdrowiu
  • w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplina medycyna
  • w dziedzinie nauk o zdrowiu

Działalność naukowa edytuj

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest prężnym ośrodkiem naukowo-badawczym Polski północno-wschodniej. Od pierwszych lat istnienia uczelnia jest miejscem wielu zjazdów i sympozjów naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W ponad 50-letniej historii odbyło się około 200 imprez tego typu. Corocznie pracownicy uczelni realizują blisko 500 projektów naukowych. Dorobek publikacyjny pracowników Uczelni stale wzrasta i dzięki tak prowadzonej polityce naukowej Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim znalazł się na 1. miejscu, a Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na 4. miejscu, spośród innych wydziałów jednorodnych w rankingu przeprowadzonym przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego. Uniwersytet stara się zapewniać swoim pracownikom naukowym najnowocześniejsze zaplecze infrastrukturalne oraz bazę aparaturową. Uniwersytet również swoim studentom stwarza możliwości rozwoju zainteresowań naukowych w studenckich kołach naukowych, które działają przy większości uczelnianych zakładów i klinik. Uczelnia zrzesza 88 kół naukowych, w ramach których studenci prowadzą badania kliniczne, zdobywają praktyczne umiejętności oraz biorą udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. W strukturach uczelni funkcjonują takie instytucje naukowe jak: Centrum Medycyny Doświadczalnej (2006), Euroregionalne Laboratorium Analiz Farmaceutycznych (2008), Centrum Badań Innowacyjnych (2010) z ośrodkiem biostatystyki (2015), które w 2012 r. uzyskało tytuł Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW), Euroregionalne Centrum Farmacji (2011) czy Laboratorium Obrazowania Molekularnego i Rozwoju Technologii (2014). Uniwersytet jest również wydawcą czasopisma naukowego o zasięgu międzynarodowym, obecnego na liście filadelfijskiej: „Advances in Medical Sciences” (od 1955 r.; do 2005 pod nazwą „Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku”).

Kadra edytuj

Obecnie w skład kadry naukowej wchodzi 816 nauczycieli akademickich w tym 128 profesorów tytularnych oraz 141 doktorów habilitowanych i 372 doktorów nauk[13]. Reprezentują oni nieomal wszystkie specjalności nauk lekarskich, stomatologii, farmacji i analityki medycznej. Blisko 90% obecnie zatrudnionych profesorów i doktorów habilitowanych to absolwenci uczelni. Ponad 30 absolwentów uczelni, profesorów i doktorów habilitowanych pełni kierownicze funkcje w innych uniwersytetach medycznych, instytutach i placówkach służby zdrowia, w kraju i za granicą.

Główne kierunki badawcze edytuj

Do najważniejszych kierunków badawczych w zakresie nauk podstawowych i klinicznych należy: alergologia eksperymentalna i kliniczna, biochemia glikokoniugatów, biochemia tkanki łącznej, biochemia i patofizjologia hemostazy, biologia karotenoidów, biologia molekularna nowotworów, chemioterapia eksperymentalna, chirurgia endokrynologiczna, dializoterapia i transplantacja nerek, enzymy proteolityczne i ich inhibitory oraz właściwości biologiczne produktów degradacji białek, farmakologia centralnego układu nerwowego, fizjologia mięśni, immunodiagnostyka białek krwi, gastroenterologia wieku dziecięcego, kardiologia inwazyjna i kardiochirurgia, mikrochirurgia i chirurgia naczyń, onkologia doświadczalna, patologia trzustki, patologia wątroby, serodiagnostyka kiły, techniki wspomaganego rozrodu.

Centrum Medycyny Doświadczalnej edytuj

 
Budynek Centrum Medycyny Doświadczalnej

Centrum Medycyny Doświadczalnej powstało w 2006 roku jako inicjatywa w dziedzinie nauk medycznych, farmaceutycznych oraz biologicznych w zakresie badań in vivo oraz in vitro. Centrum Medycyny Doświadczalnej jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w kraju, którego zadaniem jest hodowla zwierząt laboratoryjnych, a także prowadzenie badań eksperymentalnych na zwierzętach i liniach komórkowych. Centrum stanowi unikatową bazę do prowadzenia badań podstawowych, przedklinicznych i wdrożeniowych dla jednostek krajowych i międzynarodowych.

Euroregionalne Laboratorium Analiz Farmaceutycznych edytuj

W 2008 na Wydziale Farmaceutycznym UMB rozpoczęło działalność Euroregionalne Laboratorium Analiz Farmaceutycznych – pierwsza tego typu placówka w kraju, która zapewnia możliwość kontroli leków i preparatów pochodzących z wymiany przygranicznej oraz ocenę jakościowo-ilościową substancji toksycznych w preparatach leczniczych, żywności oraz w materiale biologicznym. Współpracę z placówką prowadzą przedstawiciele policji, prokuratury, straży pożarnej oraz straży granicznej. W przyszłości kadra laboratorium chce się również zajmować dziedziną mało jeszcze znaną, czyli tym, do jakich reakcji między lekami dochodzi w organizmie, kiedy pacjent leczący się na kilka schorzeń przyjmuje wiele lekarstw jednocześnie.

Utworzenie laboratorium było wynikiem realizacji projektu „Utworzenie laboratorium analiz farmaceutycznych w transgranicznym obszarze polsko-litewskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu INTERREG IIIA. W projekcie ze strony Polski brał udział Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, a ze strony Litwy szpitale w Łoździejach, Mariampolu i Kalwarii. Projekt obejmował zorganizowanie zespołu lekarzy i analityków odpowiednio przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy i pobieraniu materiału do badań oraz stworzenie bazy technicznej o standardach europejskich wymaganej do oceny jakościowo-ilościowej substancji czynnych oraz substancji toksycznych zawartych zarówno w preparatach leczniczych, jak i w materiale biologicznym pochodzącym od pacjentów.

Euroregionalne Centrum Farmacji edytuj

Na UMB zrealizowano projektu utworzenia Euroregionalnego Centrum Farmacji, które przyczynia się nie tylko do efektywniejszej działalności dydaktycznej i naukowej Wydziału Farmaceutycznego, ale jest także nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym o zasięgu międzynarodowym. Nowo powstałe Centrum umożliwia szerszą współpracę z innymi jednostkami medycznymi zarówno w Polsce, jak i w krajach sąsiednich (Litwa, Rosja, Białoruś). Projekt był ściśle powiązany z działającym od niedawna Euroregionalnym Laboratorium Analiz Farmaceutycznych. W 2012 roku otwarto budynek, który pomieścił część zakładów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, a także pomieszczenia ogólnodostępne, jak dziekanat czy sale wykładowe.

Centrum Badań Innowacyjnych edytuj

Centrum Badań Innowacyjnych tworzą Wydział Lekarski oraz Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN oraz współpracujące jednostki zagraniczne: Center for Statistic, Hasselt University i Center for Metabolomics and Bioanalysis, University San Pablo-CEU. W 2012 roku Centrum otrzymało od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dzięki czemu w latach 2012–2017 otrzyma dodatkowe wsparcie finansowe na rozwój potencjału badawczego i kadry naukowej. Celem prowadzonych obecnie przez CBI badań są choroby cywilizacyjne (nowotwory, choroby układu krążenia, otyłość, cukrzyca oraz choroby OUN). Ze względu na ogromną ilość koniecznych do przetworzenia danych w ramach CBI powstanie ośrodek biostatystyki, który będzie również kształcił specjalistów w tej dziedzinie.

Laboratorium Obrazowania Molekularnego edytuj

Laboratorium Obrazowania Molekularnego i Rozwoju Technologii to spółka powstała na bazie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego (BPNT), której 100% udziałowcem jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wyposażone jest ono w innowacyjną na skalę światową aparaturę diagnostyczną – skaner PET/MR (3.0 Tesla) oraz pracownię izotopową klasy II. Dzięki temu urządzeniu możliwe jest przeprowadzenie unikatowych badań z dziedziny neurologii, psychiatrii, kardiologii czy onkologii, np. poszukiwanie wczesnych markerów chorób neurozwyrodnieniowych, rozpoznanie i monitorowanie guzów głowy i szyi, wykorzystanie we wczesnej diagnostyce i ocenie terapii w zaburzeniach poznawczych i przy objawach pozytywnych w psychiatrii. Badania przeprowadzane w LOM mają zarówno charakter naukowy, diagnostyczny, jak i dydaktyczny.

Współpraca międzynarodowa edytuj

Aktualnie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ma podpisane umowy o współpracy i wymianie naukowej z 20 ośrodkami zagranicznymi. Kierunek rozwoju Uczelni to jej umiędzynarodowienie – rozwijanie coraz szerszej współpracy naukowo-dydaktycznej z krajami europejskimi, ale także z USA i Japonią. Jednocześnie sukcesywnie realizowana jest idea europejskich wykładów eksperckich skierowanych do całej społeczności akademickiej, ze szczególnym uwzględnieniem roli tzw. visiting professors – wybitnych specjalistów o szczególnym dorobku naukowym.

Jednostki naukowo-dydaktyczne edytuj

Uczelnia składa się z 3 katedr, 82 zakładów podstawowych nauk medycznych, 51 klinik, 3 studiów, 7 samodzielnych pracowni i 2 centrów[14].

Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim edytuj

 • Katedra Biostruktury
  • Zakład Histologii i Embriologii
  • Zakład Patomorfologii Lekarskiej
  • Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji
 • Katedra Protetyki Stomatologicznej
  • Zakład Protetyki Stomatologicznej
  • Zakład Technik Dentystycznych
 • Katedra Stomatologii Zintegrowanej
  • Zakład Stomatologii Zintegrowanej
  • Samodzielna Pracownia Gerostomatologii
 • Zakład Alergologii i Immunologii Doświadczalnej
 • Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka
 • Zakład Biochemii Lekarskiej
 • Zakład Biofizyki
 • Zakład Biologii Medycznej
 • Zakład Chirurgii Stomatologicznej
 • Zakład Chorób Metabolicznych
 • Zakład Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej
 • Zakład Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych
 • Zakład Farmakologii
 • Zakład Farmakologii Klinicznej
 • Zakład Fizjologii
 • Zakład Genetyki Klinicznej
 • Zakład Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych
 • Zakład Immunologii Klinicznej
 • Zakład Klinicznej Biologii Molekularnej
 • Zakład Medycyny Nuklearnej
 • Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych
 • Zakład Medycyny Sądowej
 • Zakład Mikrobiologii
 • Zakład Ortodoncji
 • Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej
 • Zakład Propedeutyki Stomatologii
 • Zakład Radiologii
 • Zakład Stomatologii Dziecięcej
 • Zakład Stomatologii Zachowawczej
 • Zakład Symulacji Medycznych
 • Studium Języków Obcych
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Samodzielna Pracownia Historii Medycyny i Farmacji
 • Samodzielna Pracownia Laboratorium Obrazowania Molekularnego
 • Samodzielna Pracownia Technik Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych
 • Centrum Badań Klinicznych
 • Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych
 • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
 • Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
 • Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantacji
 • I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej
 • II Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej
 • Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej
 • I Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy
 • II Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy
 • Klinika Chorob Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych
 • Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii
 • Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji
 • Klinika Dermatologii i Wenerologii
 • Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
 • Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych
 • Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
 • Klinika Hematologii
 • Klinika Kardiochirurgii
 • Klinika Kardiologii
 • Klinika Kardiologii Inwazyjnej
 • I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ
 • II Klinika Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii
 • Klinika Neurochirurgii
 • Klinika Neurologii
 • Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci
 • Klinika Okulistyki
 • Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza
 • Klinika Onkologii
 • Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 • Klinika Ortopedii i Traumatologii
 • Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
 • Klinika Otolaryngologii
 • Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
 • Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii
 • Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii
 • Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości
 • Klinika Pediatrii i Nefrologii
 • Klinika Perinatologii
 • Klinika Psychiatrii
 • Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
 • Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej
 • Klinika Urologii

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej edytuj

Wydział Nauk o Zdrowiu edytuj

 • Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Zakład Biotechnologii Żywności
 • Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego
 • Zakład Farmakologii Doświadczalnej
 • Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii
 • Zakład Ginekologii i Położnictwa Praktycznego
 • Zakład Higieny, Epidemiologii i Ergonomii
 • Zakład Medycyny Klinicznej
 • Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego
 • Zakład Medycyny Wieku Rozwojowego i Pielęgniarstwa Pediatrycznego
 • Zakład Neurologii Inwazyjnej
 • Zakład Patomorfologii Ogólnej
 • Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego
 • Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • Zakład Położnictwa, Ginekologii i Opieki Położniczo-Ginekologicznej
 • Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej
 • Zakład Radiologii Dziecięcej
 • Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej
 • Zakład Zdrowia Publicznego
 • Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
 • Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych
 • Klinika Geriatrii
 • Klinika Medycyny Ratunkowej
 • Klinika Medycyny Ratunkowej Dzieci
 • Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka
 • Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej
 • Klinika Pediatrii i Chorób Płuc
 • Klinika Rehabilitacji
 • Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”
 • Studium Filozofii i Psychologii Człowieka
 • Samodzielna Pracownia Diagnostyki Układu Oddechowego i Bronchoskopii
 • Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Narządu Wzroku

Budynki uczelni edytuj

Obiekt Rok przekazania/budowy Dzielnica Białegostoku Uwagi
gmach główny – Pałac Branickich
ul. Jana Kilińskiego 1
1949 (przekazanie) Centrum budynek administracyjny; mieści m.in. rektorat, Bibliotekę Główną, dziekanat Wydziału Lekarskiego, Dział Spraw Studenckich, Biuro Promocji i Rekrutacji, Samodzielną Pracownię Historii Medycyny i Farmacji
Collegium Primum
ul. Adama Mickiewicza 2a
1949 (przekazanie) Centrum dawne Seminarium Nauczycielskie, obecnie budynek naukowo-dydaktyczny; mieści w większości zakłady i pracownie Wydziału Farmaceutycznego oraz 2 zakłady Wydziału Lekarskiego, a także częściowo Studium Języków Obcych
Dom Studenta nr 1
ul. Akademicka 3
1952 Centrum mieści Samodzielną Pracownię Kosmetologii i Zakład Medycyny Estetycznej na bazie których działa Centrum Kosmetologii i Medycyny Estetycznej, Studium Wychowanie Fizycznego i Sportu, gabinet lekarski oraz gabinet stomatologiczny, a także działy administracyjne
Collegium Universum
ul. Adama Mickiewicza 2c
1954 Centrum budynek naukowo-dydaktyczny i administracyjny; mieści w większości jednostki Wydziału Lekarskiego, częściowo także Wydziału Farmaceutycznego i Wydziału Nauk o Zdrowiu; znajduje się tam również kilka działów administracyjnych. Na parterze mieści się księgarnia medyczna, a w piwnicach budynku działa Klub Studencki „Herkulesy”
Centrum Dydaktyki Stomatologicznej
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24a
1958 Piaski budynek naukowo-dydaktyczny; mieści zakłady Oddziału Stomatologii, na bazie których działa Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24a
1962 Piaski znajdują się tu kliniki i zakłady oraz Centrum Badań Klinicznych; jest to największy szpital w Polsce północno-wschodniej i jeden z największych szpitali klinicznych w Polsce (836 łóżek)
Hala sportowa
ul. Michała Wołodyjowskiego 1
1975 Mickiewicza mieści się tam m.in. zarząd Akademickiego Związku Sportowego
Dom Studenta nr 2
ul. Jerzego Waszyngtona 23
1980 Piaski mieści się tam dział administracyjny
Collegium Pathologicum
ul. Jerzego Waszyngtona 13
1982 Piaski budynek naukowo-dydaktyczny; mieści jednostki Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu w tym Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej oraz część zakładów tworzących Specjalistyczną Lecznicę Stomatologiczną
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. dr. Ludwika Zamenhofa
ul. Jerzego Waszyngtona 17
1988 Piaski znajdują się tutaj kliniki i zakłady dziecięce
ul. Jana Kilińskiego 1 1989 (przekazanie) Centrum parterowy budynek przylegający do Collegium Primum; mieści Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych oraz Zakład Biotechnologii
Collegium Novum
ul. Jerzego Waszyngtona 15
1999 Piaski budynek naukowo-dydaktyczny; mieści zakłady diagnostyczne Wydziału Farmaceutycznego i Lekarskiego oraz część zakładów tworzących Specjalistyczną Lecznicę Stomatologiczną, a także Zespół Poradni Specjalistycznych i aptekę szpitalną Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego; nazywany blokiem „M” szpitala
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7a
1999 (przekazanie) Piaski budynek naukowo-dydaktyczny
ul. Mieszka I 4b ? (przekazanie) Piasta I budynek naukowo-dydaktyczny; mieści Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego oraz Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego; dawniej mieścił się tam żłobek
Centrum Medycyny Doświadczalnej
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24a
2006 Piaski oprócz Centrum mieści także Zakład Chorób Metabolicznych
Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu
ul. Szpitalna 37
2011 Piaski budynek naukowo-dydaktyczny; mieści dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
Euroregionalne Centrum Farmacji
ul. Adama Mickiewicza 2d
2011 Centrum budynek naukowo-dydaktyczny; mieści dziekanat Wydziału Farmaceutycznego
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. Żurawia 14
2013 (przekazanie) Dojlidy znajdują się tutaj kliniki Wydziału Lekarskiego; były Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kazimierza Dłuskiego (liczy 320 łóżek)
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. Warszawska 18
2013 (przekazanie) Bojary były Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc; oddziały (72 łóżka) zostaną przeniesione na ul. Żurawią po rozbudowie tamtejszego szpitala
Centrum Badań Innowacyjnych
ul. Jerzego Waszyngtona 13a
2015 Piaski mieści Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych
ul. Adama Mickiewicza 2b ? (przekazanie) Centrum budynek dawnej pomarańczarni Branickich; przed przejęciem mieściła się tutaj Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Ponadto część jednostek uczelni działa na bazie obcej. Są to:

 • Klinika Geriatrii – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (ul. Fabryczna 27)
 • Klinika Onkologii – Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (ul. Ogrodowa 12)
 • Klinika Psychiatrii – Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy (Plac Brodowicza 1)

Organizacje studenckie edytuj

 
Dom Studenta nr 2

Studenckie Centrum Radiowe Radiosupeł edytuj

SCR Radiosupeł to organizacja studencka założona w 1951 roku przy Akademii Medycznej w Białymstoku (obecnie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku). Program tworzą stowarzyszeni w Radiosuple studenci wszystkich wydziałów UMB. Aktualnie SCR Radiosupeł nie ma pozwolenia na nadawanie na falach FM, w związku z czym audycje można usłyszeć jedynie w Internecie.

Osobny artykuł: Radiosupeł.

Chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku edytuj

Mieszany chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku istnieje od 1951 roku. Śpiewają w nim studenci, lekarze i pracownicy uczelni. Chór jest zdobywcą wielu nagród. Odnosi sukcesy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Klub Studencki Co Nie Co edytuj

Klub Studencki Co Nie Co jest organizacją istniejącą od roku 1958. W latach 1975–1978 kierownikiem był Stanisław Włudyga. Wtedy to powstały „Spotkania pod Schodkami” – kabaret, który do dziś funkcjonuje pod skróconą nazwą „Schodki” (pomysłodawcą był Janusz Olszewski). W klubie gościło wielu bardziej lub mniej znanych artystów i zespołów m.in. Janusz Laskowski, kabaret Pod Egidą. Klub ma na swoim koncie kilka osiągnięć. Za pomysł „Spotkań pod Schodkami”, w 1975 uzyskał I nagrodę na Ogólnopolskiej Giełdzie Imprez Klubowych. Obecnie klub kontynuuje działalność kabaretową, organizuje dyskoteki, „Medykalia”. Klub od początku istnienia mieści się w Domu Studenta nr 1.

Klub muzyczny Herkulesy edytuj

Herkulesy to klub studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z ponad 50-letnią tradycją. Jest to typowa dyskoteka studencka. Klub mieści się w podziemiach Collegium Universum.

Inne, w tym oddziały ogólnopolskich i międzynarodowych organizacji studenckich edytuj

 • Samorząd Studentów UMB
 • Samorząd Doktorantów UMB
 • Klub uczelniany AZS
 • Studenckie Towarzystwo Naukowe (STN)
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny (IFMSA-Poland)
 • Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Młoda Farmacja”
 • Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii (PTSS)
 • Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny (KDL)
 • Studencka Agencja Fotograficzno-Filmowa (SAFF)
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów UMB (NZS UMB)
 • Sekcja Kulturalna Samorządu Studentów „Grupa BUM”
 • Innowacyjny Kosmetolog
 • Europejskie Forum Studentów (AEGEE)

Doktorzy honoris causa edytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku[15]
Lp. Imię i nazwisko Rok Lp. Imię i nazwisko Rok
1. dr med. Jerzy Sztachelski 1960 23. prof. dr Rodger Bick 1995
2. prof. dr hab. Tadeusz Kielanowski 1965 24. prof. dr hab. Stanisław Jan Konturek 1995
3. prof. dr hab. Marian Górski 1976 25. prof. Jean Cohen 1996
4. prof. dr hab. Jan Nielubowicz 1983 26. prof. dr hab. Antoni Gabryelewicz 1998
5. prof. dr Silvio Garattini 1984 27. prof. dr hab. Zbigniew Religa 1998
6. prof. dr hab. med. Jan Witold Moll 1984 28. prof. dr hab. Mieczysław Chorąży 2000
7. prof. dr hab. med. Stefan Soszka 1985 29. prof. dr hab. Mirosław Jan Mossakowski 2000
8. prof. dr John David Williams 1987 30. prof. dr hab. Zbigniew Knapik 2001
9. prof. dr hab. med. Andrzej Danysz 1989 31. prof. dr hab. Franciszek Józef Kokot 2001
10. prof. dr hab. Tadeusz Dzierżykray-Rogalski 1988 32. prof. Maria Benedetta Donati 2002
11. prof. dr med. Dymitr Adrejewicz Masłakow 1989 33. prof. Giovanni de Gaetano 2002
12. prof. dr Hans Klaus Breddin 1990 34. prof. dr hab. Jan Prokopowicz 2002
13. prof. zw. dr med. Karol Buluk 1990 35. prof. Manfred Göthert 2003
14. prof. dr hab. Maria Byrdy 1990 36. prof. dr hab. Marian Szamatowicz 2004
15. prof. dr med. Witold Janusz Rudowski 1990 37. prof. dr hab. Władysław Gałasiński 2006
16. prof. dr Bronisław Leszek Słomiany 1990 38. prof. dr hab. Marcin Kamiński 2007
17. prof. dr Jacques Paul Borel 1991 39. prof. David Grahame Hardie 2008
18. prof. dr Maria Kopeć 1991 40. prof. dr hab. Maciej Zabel 2009
19. Ryszard Kaczorowski 1992 41. prof. dr hab. Jan Górski 2010
20. prof. dr hab. Stefan Niewiarowski 1993 42. prof. dr hab. Ida Teresa Kinalska 2011
21. prof. dr Akikazu Takada 1993 43. prof. dr hab. Jerzy Sarosiek 2015
22. prof. dr Ronald Terjung 1993 44. prof. Coral Barbas 2018
 
Ekspozycja muzealna w Pracowni Historii Medycyny i Farmacji

Uwagi edytuj

 1. Podane zostało zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty.

Przypisy edytuj

 1. Plan rzeczowo-finansowy na 2015 rok.
 2. Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2022/2023 (wyniki wstępne), Główny Urząd Statystyczny [dostęp 2023-09-28].
 3. https://cwur.org/2019-2020/Medical-University-of-Bia%C5%82ystok.php.
 4. Wykaz wydziałów lekarskich uczelni medycznych według Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki Rady Nauki z 30.06.2006.. [dostęp 2008-09-20]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-09-20)].
 5. a b Wykaz kategorii jednostek naukowych według GWO z 30.09.2013 [zarchiwizowane z adresu 2018-06-27].
 6. Dz.U. z 1950 r. nr 6, poz. 57.
 7. Dz.U. z 1950 r. nr 9, poz. 92.
 8. Wysokie odznaczenia państwowe dla zasłużonych zakładów pracy, uczelni, instytucji i stowarzyszeń. „Nowiny”, s. 2, nr 165 z 21–22 lipca 1976. 
 9. Dz.U. z 2008 r. nr 39, poz. 224.
 10. Rektorzy. [w:] Medyk białostocki [on-line]. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2010. [dostęp 2012-10-21].
 11. Dotychczasowi Dziekani – Wydział Lekarski UM w Białymstoku. umb.edu.pl/s. [dostęp 2017-04-15].
 12. Dotychczasowi Dziekani – Wydział Farmaceutyczny UM w Białymstoku. umb.edu.pl/wf. [dostęp 2017-04-15].
 13. „Medyk Białostocki”. 9 (147), s. 5, grudzień 2016. Lech Chyczewski – redaktor naczelny. Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. ISSN 1643-2734. [dostęp 2017-02-02]. 
 14. https://bip.umb.edu.pl/attachments/download/3332.
 15. Doktorzy Honoris Causa UM w Białymstoku. umb.edu.pl. [dostęp 2017-04-15].

Bibliografia edytuj

 • „Medyk Białostocki”. 2-3 (61/62), luty/marzec 2008. Lech Chyczewski – redaktor naczelny. Białystok: Akademia Medyczna w Białymstoku. ISSN 1643-2734. [dostęp 2014-08-30]. 

Linki zewnętrzne edytuj