Urydyno-5′-trifosforan

związek chemiczny

Urydyno-5′-trifosforan (UTP) – organiczny związek chemiczny, rybonukleotyd pirymidynowy pełniący funkcję przenośnika energii w komórce. Pełni on podobne funkcje do adenozynotrifosforanu (ATP), tj. bierze udział w reakcjach fosforylacji, a także dostarcza energię w procesie transkrypcji oraz translacji. Podobnie jak ATP, urydynotrifosforan zawiera dwa wysokoenergetyczne wiązania fosforanowe.

Urydyno-5′-trifosforan
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C9H15N2O15P3

Masa molowa

484,14 g/mol

Identyfikacja
Numer CAS

63-39-8

PubChem

1181

Podobne związki
Podobne związki

ATP, GTP, CTP

Pochodne

UMP, UDP

Zobacz teżEdytuj