Urząd Polityki Rasowej NSDAP

Urząd Polityki Rasowej NSDAP (niem. Rassenpolitisches Amt) był nazistowskim urzędem stworzonym przez NSDAP aby zjednoczyć i nadzorować całą indoktrynację i propagandę w dziedzinie populacji i polityki rasowej.

Utworzony został dekretem 17 listopada 1933. Mandat urzędu stanowił, że wszystkie informacje dla mediów związane z zagadnieniami rasy wymagały jego zgody i że to on zajmował się wszystkimi sprawami związanymi z polityką rasową i populacją, we współpracy z odpowiednimi władzami. Miał również brać udział w pracach legislacyjnych związanych z tą dziedziną.

Urzędem kierował Walter Groß, któremu podlegało 25 współpracowników.