Urząd Publikacji Unii Europejskiej

Urząd Publikacji Unii Europejskiej – wydawnictwo instytucji i organów Unii Europejskiej podporządkowane Komisji Europejskiej, z siedzibą w Luksemburgu. Urząd przygotowuje i rozpowszechnia publikacje urzędowe, takie jak Dziennik Urzędowy UE, Budżet UE[1] oraz Raport Generalny na temat działalności UE[2] (przewidziane przepisami Unii), a także inne publikacje informacyjne w 24 językach oficjalnych Unii. Urząd prowadzi także kilka portali internetowych związanych z działalnością Unii (EUR-Lex, TED, CORDIS) oraz ma własną internetową księgarnię EU Bookshop(inne języki).

Urząd Publikacji powołany został w 1969 r., jakkolwiek został przekształcony ze struktur, które wydawały Dziennik Urzędowy WE od 1952 r. Obecnie jego status reguluje akt prawny z 2009 r.[3]

Przypisy edytuj

  1. Budżet on line [online], eur-lex.europa.eu [dostęp 2018-12-25].
  2. http://europa.eu/generalreport/pl/welcome.htm
  3. Decyzja Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie organizacji i działania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej http://data.europa.eu/eli/dec/2009/496/oj

Linki zewnętrzne edytuj