Urząd pocztowy

placówka sieci pocztowej
Urząd pocztowy w Dobrzykowie, na pierwszym planie automat telefoniczny i skrzynka pocztowa

Urząd pocztowy – jednostka organizacyjna sieci pocztowej (również budynek), placówka pocztowego operatora publicznego (krajowego), w której można skorzystać w pełnym zakresie z pocztowych usług powszechnych.

W PolsceEdytuj

Jednostka organizacyjna podległa Centrum Poczty Polskiej, placówka pocztowego operatora publicznego, w której można skorzystać w pełnym zakresie z pocztowych usług powszechnych Poczty Polskiej takich jak nadanie przesyłki pocztowej (listu, paczki), przekazu pocztowego, telegramu pocztowego, dokonać wpłaty na rachunek bankowy, odebrać przesyłkę awizowaną, skorzystać z usług bankowych lub ubezpieczeniowych, a nawet dokonać zakupu różnych towarów itp. Urzędem pocztowym kieruje naczelnik.

W strukturze organizacyjnej Poczty Polskiej obok urzędów pocztowych występują również filie/oddziały urzędów pocztowych (będące de facto „zdalnymi okienkami” macierzystego urzędu pocztowego) i agencje pocztowe (prowadzone przez osoby nie będące pracownikami Poczty Polskiej związane z Pocztą Polską umową agencyjną), świadczące w ograniczonym zakresie usługi na rzecz Poczty Polskiej, powszechnie, acz niewłaściwie nazywane urzędami pocztowymi.

Sprzedaż usług w urzędach pocztowych odbywa się najczęściej przez okienka pocztowe. W urzędach pocztowych, zlokalizowanych przede wszystkim w dużych miastach, zainstalowany jest system zarządzania ruchem klientów (Q-matic), który automatycznie ustala kolejność obsługi i kieruje klientów do odpowiednich okienek.

Pracownicy urzędów pocztowych zatrudnieni są na następujących stanowiskach:

  • asystent okienkowy – obsługuje klientów przy okienku pocztowym,
  • listonosz – nie wszystkie urzędy pocztowe zatrudniają listonoszy – te, które ich nie posiadają obsługiwane są przez listonoszy z sąsiednich placówek,
  • pracownik ekspedycji – pracuje na zapleczu urzędu zajmując się opracowywaniem przesyłek przychodzących i wychodzących z urzędu,
  • kasjer główny – pracuje na zapleczu urzędu obsługując asystentów okienkowych i listonoszy,
  • kierownik zmiany (zwany też kontrolerem) – nadzoruje bieżącą pracę urzędu, przyjmuje skargi i reklamacje, udziela informacji i wyjaśnień klientom,
  • naczelnik urzędu – odpowiada za urząd i jego funkcjonowanie

ZdjęciaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj