Urządzenie przeciwpożarowe

Urządzenie przeciwpożaroweurządzenie służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków. Są to między innymi:

 • stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające,
 • urządzenia inertyzujące,
 • urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia:
  • sygnalizacyjno-alarmowe,
  • urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych,
  • urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych,
 • wyłączniki przeciwpożarowe,
 • instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,
 • hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe,
 • hydranty zewnętrzne,
 • pompy w pompowniach przeciwpożarowych,
 • przeciwpożarowe klapy odcinające,
 • urządzenia oddymiające,
 • urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki,
 • kurtyny dymowe,
 • drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania,
 • przeciwpożarowe wyłączniki prądu,
 • dźwigi dla ekip ratowniczych.

Przypisy

edytuj

Bibliografia

edytuj
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2023 r. poz. 822)
 • Gorgolewski Ł.: Instalacje elektryczne w czasie pożaru. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, Miesięcznik SEP INPE nr 161, s. 37–47, 2013.