Ustawa o kierujących pojazdami

akt prawny

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – ustawa powstała w celu zmniejszenia liczby wypadków drogowych. Jej głównym zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz podniesienie kwalifikacji kierujących pojazdami. Zakres ustawy obejmuje sprawy regulowane dotychczas w ustawie Prawo o ruchu drogowym i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Data wydania 5 stycznia 2011
Miejsce publikacji  Polska, Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151
Tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1268
Data wejścia w życie 19 stycznia 2013
Rodzaj aktu ustawa
Przedmiot regulacji prawo o ruchu drogowym
Status obowiązujący
Ostatnio zmieniony przez Dz.U. z 2019 r. poz. 2020
Wejście w życie ostatniej zmiany 1 stycznia 2021
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Zawartość ustawy o kierujących pojazdamiEdytuj

Ustawa o kierujących pojazdami składa się z 20 rozdziałów:

 • Rozdział 1: Przepisy ogólne
 • Rozdział 2: Osoby uprawnione do kierowania pojazdami
 • Rozdział 3: Wydawanie prawa jazdy
 • Rozdział 4: Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami
 • Rozdział 5: Ośrodki szkolenia kierowców i inne podmioty prowadzące szkolenie
 • Rozdział 6: Instruktorzy i wykładowcy
 • Rozdział 7: Zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej
 • Rozdział 8: Nadzór nad szkoleniem
 • Rozdział 9: Sprawdzanie kwalifikacji i przeprowadzanie egzaminów państwowych
 • Rozdział 10: Egzaminatorzy i inne osoby dokonujące sprawdzenia kwalifikacji
 • Rozdział 11: Nadzór nad sprawdzaniem kwalifikacji
 • Rozdział 12: Badanie lekarskie
 • Rozdział 13: Badania psychologiczne
 • Rozdział 14: Okres próbny
 • Rozdział 15: Nadzór nad kierującym
 • Rozdział 16: Wymagania w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne
 • Rozdział 17: Szkolenie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym
 • Rozdział 18: Nadzór nad wykonywaniem zadań z zakresu ustawy
 • Rozdział 19: Wymiana praw jazdy
 • Rozdział 20: Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe.

Linki zewnętrzneEdytuj